صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امکان پذیری جلوگیری از حملات تروریستی

-

رياست عمومي امنيت ملي با انتشار خبرنامه اي از جلوگيري از حملات تروريستي و انتحاري در ولايت پروان خبر داده است که اين نهاد از سوي گروه حقاني در آن سوي مرزهاي کشور طراحي شده است. بر اساس اين اعلاميه مطبوعاتي که ديروز به دفتر روزنامه افغانستان نيز رسيده است، شبکه تروريستي حقاني پلان داشته است تا با استفاده از يک موتر بم و چند تن افراد انتحاري حمله بزرگ انفجاري و تهاجمي را در دفتر والي پروان و حمله ديگر را در ولايت ننگرهار سازماندهي نمايد. اما به گفته رياست امنيت ملي عاملان اين حملات تروريستي را همراه با مقدار زيادي سلاح و مهمات از ناحيه پانزدهم شهر کابل بازداشت کرده و از حملات تروريستي در دو ولايت کشور جلوگيري بعمل آورده است.
بدون ترديد اين اقدام امنيت ملي کشور و نيروهاي تحت امر آن يک دستاورد بزرگ به حساب مي آيد و مهم تر آن که نشان دهنده امکان پذير بودن جلوگيري از حملات تروريستي و انتحاري و در نهايت نشانه موفقيت نيروهاي امنيتي کشور در برابر دشمنان مردم است. اين اولين بار نيست که امنيت ملي به چنين دستاوردي نايل مي گردد بلکه در گذشته ها نيز دستاوردهاي کشفي و خنثي سازي توطيه هاي تروريستي دشمن عمده بوده است. اما علي رغم اين دستاوردها به خصوص در طي يک سال گذشته حملات مرگباري در سراسر افغانستان از جمله در کابل صورت گرفت. شايد سال گذشته از لحاظ تعداد حملات تروريستي و هم چنين خسارت هاي جاني مردم بي دفاع و نيروهاي امنيتي در شهر کابل، بسي تلخ تر از سال هاي ديگر بوده است. نوع حملات تروريستي و انتحاري سال گذشته و نقاطي که مورد حمله قرار گرفته اند، به گونه اي بوده است که شايد با اتخاذ تدابير بيشتر و بهتر ما شاهد آن همه فجايع انساني نبوديم. شايد نهادهاي امنيتي و کشفي در شهر کابل مي توانستند از بسياري از حملات سال گذشته جلوگيري مي کردند و امروز بسياري از خانواده هاي داغديده در فقدان عزيزان شان نمي سوختند. کثرت حملات تروريستي سال گذشته و هم چنين کثرت قربانيان آن حملات گوياي آن است که قصوري بوده است، وگرنه ما شاهد آن همه کشتار و خونريزي آن هم در داخل شهر کابل نبوديم.
اگرچه تروريست ها و نيز حاميان منطقه اي آنان از آخرين تاکتيک ها براي انجام حملات تروريستي عليه مردم و دولت افغانستان استفاده مي کنند، ولي نيروهاي امنيتي افغانستان با توجه به شناختي که از دشمن دارند، مي توانند در بسياري از موارد آن ها را زمين گير کنند. چنان که بارها و از جمله در اقدام تازه رياست عمومي امنيت ملي اتفاق افتاده است. در خبرنامه رياست امنيت ملي از شبکه حقاني نام برده شده و گفته شده است که عاملان حملات تروريستي نافرجام در ولايت پروان و ننگرهار از افراد شبکه حقاني بوده اند. اما واقعيت اين است که تقريبا تمام حملات انتحاري و تروريستي که در خاک افغانستان صورت مي گيرد، در جاي واحد و توسط شبکه هاي مرتبط با هم طراحي و اجرا مي گردد. علي رغم تبليغات دشمن مبني بر حضور داعش در افغانستان و موجوديت اين گروه در پشت بسياري از حملات سال گذشته، واضح است که حملات تروريستي در افغانستان با هدف واحد و از سوي منبع واحد انجام مي يابند. بسياري از کساني که در سال گذشته حملات انتحاري و تروريستي را به نام داعش انجام داده اند، عضو اصلي گروه هاي تروريستي چون شبکه حقاني و يا طالبان هستند. از اين رو ارگان هاي کشفي و امنيتي افغانستان هم با بسياري از گروه ها و عناصر تروريست  و هم با بسياري از شيوه هاي عمل تروريستي آن ها و نيز با جغرافياي حضور تروريست ها آشنايي دارند. مهم تر اين که از اهداف اصلي گروه هاي ترويستي و نيز حاميان آنان نيز آگاهي دارند. بنابراين نوع مبارزه با تروريسم و جلوگيري از حملات انتحاري و تروريستي براي نيروهاي امنيتي کشور، تا حدودي آسان و در نهايت امکان پذير است. اکنون که اراده قوي براي مبارزه با دشمنان مردم در سطح سران حکومت وجود دارد و بسياري از ابهامات موجود در شناخت دوست و دشمن رفع گرديده است، براي جلوگيري از حملات تروريستي و انتحاري تنها کمي تدبير و تعهد به انجام وظايف از سوي ارگان هاي کشفي و امنيتي لازم است.

دیدگاه شما