صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیام های یک سفر

-

مشاور امنيت ملي رييس جمهور آمريکا شب گذشته در راس يک هيات عالي رتبه پس از انتخابات اخير آن کشور وارد کابل شد  و با رييس جمهور غني و هم چنين مقامات عالي و هيات رهبري حکومت وحدت ملي ديدار و گفتگو کرد. سفر جنرال مک مستر به افغانستان آن هم در شرايط فعلي داراي پيام هاي مختلفي هم براي افغانستان و هم براي کشورهايي است که به نحوي در قضيه افغانستان دخيل هستند. مناسب است که به برخي از پيام هاي اين سفر اشاره شود:

يک. اين سفر درست دو روز پس از حمله بر مواضع داعش در اچين ننگرهار صورت مي گيرد. حمله بر داعش در ننگرهار تا حدي غير متعارف بود. به خاطر اين که براي نخستين بار در افغانستان عليه تروريسم از بمبي استفاده گرديد که مادر بمب ها خوانده شده است و داراي قدرت تخريبي فوق العاده است. بنابراين پيام اين سفر براي داعش بسيار روشن است؛ نابودي و محو داعش. همان چيزي که رييس جمهور ترامپ هم در زمان انتخابات گفته بود و هم در روزهاي اخير به آن تاکيد کرده است.

دو. پيام سفر براي دولت افغانستان نيز واضح است که در گفته هاي مک مستر در ديدار با رييس جمهور غني آمده است. او ضمن يادآوري از حمايت همه جانبه از افغانستان، بر مبارزه مشترک با تروريسم تاکيد کرده است. به نظر مي رسد ايالات متحده علاوه بر حضور فعال در مبارزه با تروريسم، اما ماموريت اصلي را براي افغانستان قايل است و به تصميمات دولت افغانستان احترام مي گذارد. اما در کنار حمايت هاي همه جانبه او برخي از انتظارات از دولت افغانستان را نيز به طور جدي مطرح کرد. در اين ميان آوردن اصلاحات در بخش هاي مختلف، مبارزه با فساد اداري و نيز مبارزه با مافياي مواد مخدر از مهم ترين مسايلي بود که از سوي مشاور امنيت ملي ايالات متحده در ديدار با رييس جمهور غني مطرح گرديده است. تداوم حمايت از دولت افغانستان مهم ترين پيام براي دولت و مردم افغانستان است.

سه. سفر مک مستر به ديگر قدرت هاي جهاني به خصوص روسيه و برخي از کشورهاي منطقه نيز مهم است. به خصوص که اين سفر پس از کنفرانس مسکو صورت مي گيرد.

کنفرانس مسکو که با محوريت روسيه و با حضور چند کشور ديگر صورت گرفت، اهدافي را دنبال مي کرد که مشروعيت بخشيدن به طالبان و تشکيل يک ايتلاف بين المللي و منطقه اي در برابر ايالات متحده به بهانه پروسه صلح و مبارزه مشترک با داعش از مهم ترين اهداف آن بود. گرچه عدم اشتراک ايالات متحده در آن و حضور افغانستان در پايين ترين سطح در اين کنفرانس و متعاقب آن استفاده از بزرگ ترين بمب غير اتمي از سوي ايالات متحده در ننگرهار، تا حد زيادي بر اين کنفرانس سايه انداخت و تاثيرات احتمالي آن را به شدت تقليل داد. اما سفر مک مستر بلافاصله پس از کنفرانس به افغانستان و تاکيد بر حمايت همه جانبه از افغانستان و مبارزه با تروريسم تقريبا کنفرانس مسکو را بي اثر ساخت.

چهار. کشورهاي منطقه و به خصوص همسايگان افغانستان نيز بايد پيام هاي واضح از اين سفر دريافت کنند. هماهنگي و هم نظري مقامات عالي رتبه افغانستان و جنرال مک مستر در تمام موضوعات، بيانگر اين است که دولت افغانستان توانسته است جايگاه خود را در ذهنيت همکاران بين المللي خود ارتقا بخشد و اين مهم ترين پيام براي همسايگان است. مک مستر به طور واضح از هماهنگي و هم نظري و تفاوت در ديدگاه هاي دولت افغانستان نسبت به چند سال قبل سخن گفت. چنان که مي دانيم در اواخر حکومت قبلي افغانستان، مناسبات دو کشور به شدت صدمه ديد و در هاله اي از ابهام قرار داشت. اما اکنون دولت افغانستان به عنوان يک متحد استراتژيک براي ايالات متحده تبارز کرده است و اين هماهنگي و هم نظري مي تواند براي کشورهاي همسايه معنادار باشد و احتمالا باعث تضعيف مواضع خرابکارانه خواهد شد. اگر افغانستان بتواند از فرصت پيش آمده استفاده کرده و دو باره پيمان استراتژيک امنيتي ميان ايالات متحده و افغانستان را در عرصه عمل بکشاند، موفقيت بزرگي به دست خواهد آورد و از بسياري از مداخلات کشورهاي حامي تروريسم جلوگيري خواهد کرد.

دیدگاه شما