صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تروریسم نیازمند مبارزه مشترک و جامع بین المللی

-

حملات ديروز در مجلس شوراي اسلامي و حرم امام خميني در تهران، منجر به کشته شدن دوازده تن و زخمي شدن بيش از 42 تن گرديد، نشان مي دهد که فعاليت تروريستان ممکن است به دلايل مختلف از يک کشور تا کشوري ديگر فرق کند؛ اما خشونت ها و کشتارهاي بيرحمانه تروريستان در يک کشور محدود نمي ماند و به تدريج از يک منطقه به مناطق ديگر و از يک کشور به کشورهاي ديگر گسترش پيدا مي کند.
در حال حاضر خطر بالفعل تروريسم در افغانستان، کشورهاي آسياي مرکزي، خاورميانه، آفريقا و تمام کشورهاي اروپايي سايه افگنده و احساس امنيت و آرامش را از مردم جهان سلب کرده است. متأسفانه سياست هاي ضعيف و ناهماهنگ ايتلاف مبارزه باتروريسم؛ حمايت مالي، تسليحاتي و لوجيستيکي برخي از کشورهاي منطقه از اين گروه ها و وجود آشفتگي در مديريت منطقه  اي و برخورد دوگانه و ضعيف برخي کشورهاي ديگر، سبب تقويت و گسترش فعاليت هاي هراس افگنانه در منطقه و جهان گرديده است.
کشورهاي قدرتمند بين المللي نيز بجاي اين که خطر تروريسم را به عنوان دشمن مشترک مردم جهان، جدي بگيرند، بيشتر مصروف پيشبرد رقابت هاي سياسي خود در منطقه و جهان بوده و از اينرو اقدامات قابل توجهي در برابر گروه هاي تروريستي نداشته اند. چنانچه وضعيت بين المللي به همين صورت پيش برود، بعيد به نظر نمي رسد که مديريت صحنه هاي بحراني در منطقه از کنترل دولت هاي رسمي خارج گرديده و نقش گروه هاي افراطي در بحران هاي منطقه اي برجسته تر گردد.
تروريسم يک پديده جهاني است و قلمرو فعاليت آنها به يک کشور و منطقه محدود نمي شود، بنابراين مبارزه با تروريسم نيز يک موضوع جهاني بوده و تمامي کشورهاي جهان را ملزم مي سازد که با پديده تروريسم برخورد استراتژيک، راهبردي و فرامنطقه اي داشته باشند.
در يک و نيم دهه گذشته جامعه جهاني در چوکات ايتلاف ضدتروريسم وارد افغانستان شد؛ اما پس از شانزده سال نه تنها مردم افغانستان شاهد فروکش کردن حملات تروريستي در کشورشان نبوده که اين حملات روز به روز شديدتر و خونين تر جريان پيدا کرده است. رويدادهاي چند ماه گذشته در افغانستان و کشتار صدها شهروند بيگناه اين سرزمين، نشانه واضحي است که اين کشور چگونه تاوان سياست هاي ناپاک و نامشروع برخي کشورهاي منطقه را در حمايت از گروه هاي تروريستي مي پردازد.
مشکل عمده رويکرد مبارزه با تروريسم اين است که کشورهاي عضو ايتلاف مبارزه باتروريسم، بيشتر براي مقابله با حملات تروريستي تمرکز کرده اند و يا احيانا براي جلوگيري از پيشروي آنها اقداماتي را روي دست گرفته اند، اما تا هنوز به منشأ تروريسم و منابع مالي و تسليحاتي آنها کمتر توجه صورت گرفته است. سال هاست که تروريستان در افغانستان حضور دارند و با قدرت و مهارت زياد اهداف مهم و استراتژيک را در پايتخت و ولايات کشور مورد حمله قرار مي دهند. واضح است که پناهگاه امن تروريستان در بيرون از مرزهاي افغانستان قرار دارد و اين گروه ها از سوي برخي کشورهاي منطقه تمويل و تجهيز مي شوند و در مراکز مشخص آموزش مي بينند و براي انجام عمليات هاي هراس افگنانه به افغانستان اعزام مي شوند.
سؤال اين است که کشورهاي عضو ايتلاف مبارزه با تروريسم، چرا نسبت به منابع مالي و تسليحاتي گروه هاي تروريستي ساکت اند و چرا در برابر کشورهايي که از تروريسم حمايت مي کنند، واکنش جدي و قابل درخوري نشان نمي دهند؟ بدون شک تا زماني که ريشه ها و منابع تروريسم قطع نگردد و کشورها و سازمانهاي حامي تروريسم تحت فشار سياسي و اقتصادي قرار نگيرند، مبارزه فيزيکي با عوامل تروريسم هرگز کارساز و راهگشا نخواهد بود.
جامعه جهاني و بخصوص قدرت هاي بزرگ جهاني اگر راهکار جدي و مشترک را براي از بين بردن گروه هاي تروريستي و قطع منابع مالي و تسليحاتي آنها روي دست نگيرند، اين گروه ها به توسعه دامنه عمليات هاي شان پرداخته و امنيت کشورهاي بيشتري را مختل خواهند ساخت. پس تا زماني که دير نشده بايد يک عزم، اراده و رويکرد جامع و مشترک بين المللي براي مبارزه با تروريسم و حاميان آنها شکل بگيرد و يک راهبرد مشخص و طولاني مدت براي نابودي اين پديده شوم در نظر گرفته شود.

دیدگاه شما