صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمله ناکام بر سفارت عراق

-

ديروز باردگر شهر کابل شاهد حمله انتحاري بر سفارت عراق بود. سفارت عراق در شهرنو کابل موقعيت دارد که يکي از مراکز مهم تجاري و ديپلماتيکي به شمار مي رود.
حمله بر سفارت عراق حداقل از دو ويژگي برخوردار مي باشد:
- اين حمله نخستين حمله اي است که بر سفارت يک کشور اسلامي صورت مي گيرد. پيش از اين مراکز ديپلماتيک کشورهاي عربي و اسلامي در افغانستان مورد حمله قرار نگرفته است.
- اين حمله پس از جنگ هاي طولاني مدت حکومت عراق با داعش و شکست سخت گروه داعش در موصل رخ مي دهد.
- حمله انتحاري پس از آن به وقوع مي پيوندد که سفارت عراق يک هفته قبل مراسم جشن پيروزي نيروهاي عراقي را بر گروه داعش در اين محل برگزار کرده بود.
به اين جهت صرف نظر از اين که اين حمله مخالف معيارهاي بين المللي صورت گرفته و با ارزش هاي ديني و حقوق بشري سازگاري ندارد، حس انتقامجويي در آن موج مي زند. عليرغم همه تبليغاتي که صورت گرفت، مردم افغانستان گروه داعش در افغانستان را جزء گروه داعش در عراق و سوريه به حساب نياوردند. گروه به نام داعش در افغانستان براي اين که ثابت کند با گروه داعش درعراق و سوريه پيوند دارد و در برابر کشورهايي که با اين گروه مبارزه کرده اند، آرام نمي نشينند، دست به اقدام انتقامجويانه زد.
اين اقدام البته به هيچ وجه نمي تواند ماهيت گروه داعش در افغانستان را تغيير دهد. داعش در افغانستان همان داعش عراق و سوريه نيست، داعش در افغانستان همان نيروهاي جنگي و شورشي سال هاي قبل است که اکنون بنابه مصلحت هاي سياسي و امنيتي زير پرچم سياه داعش، فعاليت مي کنند.
تفکر داعشي در افغانستان زمينه پذيرش ندارد و مردم افغانستان در هرجايي که باشند از اين تفکر حمايت نمي کنند. گروه وارداتي تا زماني که از سوي نيروهاي محلي مورد حمايت قرار نگيرند، هرگز قادر به ايجاد پايگاه و انجام عمليات هاي نظامي نخواهد شد.
از اينرو اين حمله پيش از آن که اهداف بزرگ و استراتژيک پشت آن نهفته باشد، يک مانور و يا نمايش قدرت گروه داعش در افغانستان و برجسته سازي اين موضوع است که گروه داعش تنها در سوريه و عراق محدود نمي شود. داعش در افغانستان هم مي تواند به منافع کشورهاي خارجي که در برابر داعش مبارزه مي کنند، ضربه بزند.
اين حمله البته مي تواند يک تهديد امنيتي به شمار بيايد و حکومت و نهادهاي امنيتي را وا دارد تا امنيت مراکز ديپلماتيک را بيشتر مواظبت کنند، اما نمي تواند به يک نگراني بزرگتر از حضور داعش در افغانستان تبديل شود.
بسياري ها از اين مسأله نگراني دارند که پس از شکست داعش در عراق و سوريه، اين گروه ممکن است افغانستان را به عنوان پايگاه امن خود انتخاب کند. حمله ديروز هم يکي از پيامهايش ممکن است همين باشد. ولي بايد توجه داشت که زمينه هاي فرهنگي، مذهبي و اجتماعي براي نفوذ داعش در افغانستان درحال حاضر فراهم نيست.
اين گروه بنابه خواست برخي کشورهاي همسايه و ضعف نهادهاي امنيتي در افغانستان تبارز کرده است. چنانچه حکومت از همان ابتداء متوجه اين موضوع مي بود و از شکل گيري اين گروه در مناطق مختلف جلوگيري مي کرد، ما امروز شاهد فعاليت هاي گروه داعش در افغانستان نمي بوديم.
همين اکنون نيز چنانچه اراده جدي براي نابودي اين گروه وجود داشته باشد، مردم محل براي نابودي اين گروه در کنار نيروهاي امنيتي خواهند ايستاد و از کشور و مردم خود دفاع خواهند کرد.
با توجه به مسايل فوق حمله ديروز از هر نظر يک حمله ناکام تلقي مي شود و نمي تواند اهدافي را که دشمنان از اين حمله در سر مي پروراندند، محقق سازد.
با اين حمله ناکام نه انتقام شکست داعش در عراق گرفته مي شود و نه همبستگي و پيوستگي فکري و ايدئولوژيکي اين گروه با گروه داعش عراق و سوريه، محرز مي شود. داعش در افغانستان اساسا خواستگاه، اهداف و انگيزه هاي مشخصي دارد که با اهداف گروه داعش در عراق و سوريه همخواني ندارد. وجه مشترک اين گروه ها در حال حاضر تنها به جنگ، کشتار و خشونت هاي بدون حد و مرز اين گروه ها در برابر مردم و حکومت ها خلاصه مي شود و بس.

دیدگاه شما