صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان؛ سوریه و عراق نمی شود

-

ماهيت جنگ ها هيچگاه يکي نبوده و جنگ در هر منطقه و هر زمان اقتضائات خود را دارد. نمي توان براي تمام جنگ ها حکم واحد و راه هاي مقابله با دشمن را از منبع واحد صادر کرد. در اين روزها زياد در رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي از ايزدي سازي افغانستان توسط گروه هاي تروريستي چون طالبان و داعش سخن به ميان مي آيد. خيلي ها در حال تبليغ سوري سازي و عراقيزه کردن افغانستان هستند. ايزدي سازي افغانستان درست به معناي جنگ فرقه اي و مذهبي است که خيلي ها اين روزها به طمع شعله وردکردن آن افتاده اند. اين موضوع ابعاد پيدا و پنها بسياري دارد که لازم است دولت افغانستان به آن توجه کند:
1. متاسفانه بايد اذعان داشت که همه ما به نحوي در دام بدفهمي و کژتابي ناشي از شباهت هاي جنگ در عراق و سوريه با جنگ افغانستان افتاده ايم. دشمن اصلي در هرسه کشور گروه هاي تروريستي و افراطي هستند که دست به کشتار وسيع مردم بي گناه و هم چنين سربازان و افراد دولتي مي زنند. به خصوص که اين روزها گروه تروريستي داعش در هر سه کشور دست به جنايات وحشتناک و با سبک و شيوه خاص خود مي زند. اين گروه هاي تروريستي نيز منتسب به مذهب خاصي است و تحت عنوان داعيه برقراري امارت و يا خلافت اسلامي دست به اعمال تروريستي مي زنند. خيلي شباهت هاي ديگري نيز وجود دارد ولي اين اين شباهت ها نمي تواند ماهيت جنگ ها را تبيين کند. در دو کشور عراق و سوريه اختلافات مذهبي و فرقه اي شديدي وجود دارد و گروه هاي تروريستي از اين اختلافات سود مي برند. در حالي که در افغانستان هيچگاه اختلافات مذهبي باعث جنگ و کشتار نشده است و مردم افغانستان به لحاظ مذهبي همواره در کنار همديگر بوده اند و هيچ مشکلي هم نداشته اند.
2. نکته مهمتري که ما را در مواجهه با تبليغات زهرآگين فرقه اي و نفرت پراکني هاي مذهبي کمک مي کند، اين است که ما بايد بدانيم که چه کساني از اين گونه تبليغات سود مي برند و اساسا اين تبليغات بر اساس کدام استراتژي هاي کلان منطقه اي صورت مي گيرد و مزدوران کدام دستگاه استخاباراتي به اين امر مبادرت مي ورزند؟ علي رغم اين که در افغانستان همواره مداراي مذهبي حاکم بوده و اخوت اسلامي در آن به عنوان يک نمونه در ميان تمام کشورهاي اسلامي مطرح بوده است، اگر نتوانيم افکار عمومي را از ويروس جنگ استخباراتي کشورهاي منطقه برهانيم، احتمالا در دام آن سقوط خواهيم کرد. اين همان چيزي است که هم گروه هاي تکفيري و تروريستي مي خواهند و هم بسياري از دستگاه هاي استخباراتي منطقه.
3. در اين روزها در رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي با تبليغات به ظاهر ضد گروه هاي تروريستي و افراطي، راه حل هاي بديل نيز ارايه مي گردد که تشکيل گروه هاي مردمي چندهزارنفري يکي از آن ها است. يکي از خطرناک ترين طرح ها، تشکيل گروه هاي خارج از چوکات دولتي است که به نظر مي رسد تعدادي آگاهانه و تعدادي نيز ناآگاهانه به آن مي پردازند. گروه هاي چند هزار نفري خارج از تشکيلات رسمي دولت به معناي انارشيک سازي جغرافيايي است که احتمالا به گمان آن ها، خيلي زود شعله هاي جنگ مذهبي و فرقه اي در آن جا روشن مي شود. بدون ترديد اگر چنين امري صورت گيرد و حتي گروه هاي نظامي خارج از تشکيلات حکومتي در برخي از مناطق تشکيل شود، نخستين ضربه هاي جبران ناپذير آن متوجه کساني خواهد شد که دست به چنين دسته هاي مسلح بزنند. در بسياري از مناطقي که هنوز گروه هاي مسلح غير مسول حضور دارند، هنوز جنگ و ناامني بيداد مي کند.
4. حکومت مي تواند براي خنثي سازي اين گونه پروپاگندا با استفاده از مداراي مذهبي که از گذشته ها وجود داشته است، به تحکيم روابط و مناسبات برادرانه در ميان اقوام و مذاهب کشور اقدام کند. در اين راستا ميکانيزم هاي زيادي قابل طرح است که مي توان از طريق آن ها، تساهل مذهبي و ديني را گسترش داد و از بروز تنش هاي مذهبي جلوگيري کرد. از جمله مي توان از طريق تبليغات مذهبي از سوي مساجد و منابر و خطباي جمعه و جماعات اقدام کرد. هم چنين پاسخگويي مناسب و بموقع براي مطالبات مردم در تمام زمينه ها و کسب اعتماد آن ها گزينه ديگري است که نبايد حکومت از آن غافل بماند. اگر باز هم حوادثي چون حادثه ميرزاولنگ صورت بگيرد و افکار عمومي قناعت نکند، بدون ترديد دشمنان به اهداف خود نزديک تر خواهد شد.  به همين خاطر در نقاط خطرخيز کشور که احتمالا بروز درگيري هاي فرقه اي در آن جاها وجود دارد، بايد طرح ها و پلان هاي امنيتي مشخص و در قالب تشکيلات رسمي و دولتي اجرا گردد.
واقعيت اين است که جنگ در افغانستان ريشه هاي عميق سياسي و استخباراتي دارد و هرگز ريشه هاي مذهبي و فرقه اي ندارد. اگرچه گروه هاي تروريستي سعي مي کنند که به جنايات شان رنگ مذهبي بدهند؛ ولي اگر درست با اين پديده برخورد شود و مردم از دام تفکرات فرقه گرايانه و مذهبي رهانيده شوند، افغانستان، تبديل به عراق و يا سوريه ديگر نخواهد شد.

دیدگاه شما