صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمله بر مسجد امام زمان؛ تروريست ها در کشتار سبقت گرفتند

-

رييس جمهور ترامپ در سخنان خود هنگام اعلان استراتژي جديد ايالات متحده در زمينه مبارزه با تروريسم گفت: «ما در افغانستان ديگر ملت سازي نمي کنيم، تروريست ها را مي کشيم.»
از استراتژي ترامپ بوي کشتار تروريست ها و قاطعيت درمبارزه با تروريسم مي آمد. امري که سال ها است متاسفانه در سياست ايالات متحده وجود نداشته و زمان را به نفع تروريست ها حرام کرده است. اکنون گمانه ها بر اين است که نرمش در برابر ماشين کشتار تروريست هاي تکفيري به پايان رسيده است و زمان مبارزه واقعي فرار رسيده است. به همين دليل موجي از خوش حالي  را در افغانستان برانگيخت و بجز حامد کرزي رييس جمهور پيشين، همگان از آن به گرمي استقبال کردند.
اما پيش از آن که نشانه هايي از قاطعيت و مبارزه ايالات متحده عليه تروريسم نمايان شود، تروريست هاي خيلي زود پاسخ خود را مثل هميشه با کشتار به استراتژي ترامپ به نمايش گذاشتند. دو روز پس از اعلان استراتژي ايالات متحده، حمله بر مسجد امام زمان در پايتخت کشور در واقع پيشي گرفتن تروريست ها از ايالات متحده در امر کشتار بود. از نگاه رسانه اي و مديريت افکار عمومي اکنون تروريست ها از ايالات متحده پيشي گرفته اند. به خاطر اين که با راه اندازي يک کشتار در روز روشن و در قلب پايتخت کشور موج خوش بيني ها در مورد استراتژي ايالات متحده را در محاق فرو برد و نشان داد که وضعيت بسي پيچيده تر از آن است که افغان ها فکر مي کنند.
نشانه هاي زيادي از اين پيچيدگي و ترديد از هم اکنون به چشم مي خورد. نخستين پيچيد در شکاف رياکارانه ميان گروه هاي هراس افکن و تروريست نهفته است. در حالي که داعش حمله بر مسجد امام زمان را به عهده گرفته است، اما طالبان آن را محکوم کرده و هدف از سازمان دهي حملات بر مراکز ديني را ايجاد تفرقه مذهبي قلمداد کرده است. پاکستان نيز با احتياط خواستار تداوم روابط سابق ايالات متحده و پاکستان شده است. امام همزمان به نظر مي رسد که به صورت جدي دست به کار شده است تا اين استراتژي را زمينگير کند. چين از موضع پاکستان حمايت کرده است و روسيه نيز استراتژي جديد ايالات متحده را نااميدکننده خوانده است. ايران طبق عادت هميشگي اش نيز هنوز لب نگشوده است و هم چنان سکوت اختيار کرده است. اما بدون شک بيکار نخواهد نشست.
اين مسايل نشان مي دهد که هنوز بسيار زود است که در مورد قاطعيت ايالات متحده در مورد مبارزه با تروريسم قضاوت کرد. راز اين ترديد در آن جا نهفته است که بدون شک چنين حملاتي نمي تواند در خاک افغانستان طراحي گردد و حتما در جايي غير از افغانستان بايد برنامه ريزي شده است. داعش که مسولين اين گونه حملات را به عهده مي گيرد چگونه بدون داشتن يک پشتوانه قوي به اين سرعت حملات خونيني را طراحي و اجرا کند. آيا ايالات متحده از مکان طراحي و طراحان چنين حملاتي آگاهي ندارد؟ بعيد مي رسد که چشمان تيزبين نيروهاي استخباراتي ايالات متحده پشت صحنه اين قضايا را نبينند. قبلا نيروهاي بين المللي حاضر در افغانستان به طور واضح از مکان، طراحان و مجريان حملات انتحاري با مقامات افغانستان سخن گفته بودند. بدون ترديد آن ها پشت صحنه حمله بر مسجد امام زمان و حملات مشابه آن را نيز درک مي کنند و به خوبي مي دانند که سرچشمه اين گونه حملات در کجا و براي چيست؟
اکنون وقت آن رسيده است که ايالات متحده به خاطر تطبيق استراتژي جديد خود مستقيم به سراغ تروريست ها برود و آن ها را سرکوب کند. زيرا در اين روزها تروريست ها در کشتار از همه سبقت گرفته اند و هر روزه مردم بي دفاع را به صورت دسته جمعي قتل عام مي کنند.
اما اين نکته نيز نبايد فراموش شود که ايالات متحده علاوه بر جنگ مستقيم با تروريست ها به ريشه هاي آن نيز توجه کند. حملات اخير بر مساجد و اماکن مذهبي نيز مبين همين نکته است که در پشت صحنه اين نمايش هاي خونين دست هايي پنهان اند که با آگاهي کامل در پي ايجاد نفاق هاي مذهبي و سوري سازي افغانستان هستند.
رييس جمهور ترامپ در آزمون سخت قرار گرفته است. اگر بتواند همان گونه که با قاطعيت اعلان کرد تروريست ها را نابود کرده و حاميان آن ها را وادار به رفتار مسولانه در عرصه روابط بين الملل کند، کاري بزرگ انجام خواهد داد. اما اگر مثل سال هاي گذشته اقدامات ايالات متحده در برابر تروريسم همراه با مماشات دهشت افکني باشد، شايد ديگر فرصتي براي انجام يک رسالت تاريخي نباشد.

دیدگاه شما