صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جشنواره ها مروج فرهنگ صلح و مدنيت

-

جنگ، خشونت، ناامني، کشتار، آوارگي و فجايع ديگر، بخش بزرگي از زندگي مردم افغانستان را تحت تأثير قرار داده است. در اکثر محافل روي اين موضوع بحث مي شود و گاه راه هاي بيرون رفت از بن بست جنگ نيز جستجو مي شود، ولي بخش هاي ديگري هم هست که پيام صلح، مدنيت، انسان دوستي و مهرورزي را در زندگي انسان افغانستاني بازتاب مي دهد که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته است.
اين بخش از زندگي مردم، آرمان ها، خواست ها و آرزوهاي واقعي مردم افغانستان را انعکاس مي دهد، آرزوهايي که طي سال ها جنگ، ناآرامي و نا شکيبايي به فراموشي سپرده شده و از يادها رفته است.
برگزاري محافل و جشنواره هاي فرهنگي و هنري در کشور، تقلايي است براي احياي دوباره ارزش هاي انساني و اخلاقي و ترويج و گسترش فرهنگ صلح، مدنيت و همزيستي مسالمت آميز در جامعه و برجسته سازي خواست ها و آرمان هاي غبار گرفته اي که در فضاي ستمگري، تجاوز و رويکردهاي ضد بشري و اخلاقي، فرصت تبارز نيافته اند.
جشنواره هاي فرهنگي و هنري فرصت ها و بسترهاي تازه اي را براي تعميق و ترويج افکار و انديشه هاي صلح طلبي و انساندوستي فراهم مي آورد و از ميان گرد و خاک برخاسته از جنگ، صداي عدالت و انسانيت را هرچه رساتر فرياد مي زند. 
ما امروز نياز داريم که بخش واقعي زندگي مردم افغانستان را برملا کنيم. زندگي که با صلح، عدالت و همزيستي مسالمت آميز اجتماعي عجين گشته و با صلح و مدنيت پيوند گسترده و تاريخي دارد. زندگي اجتماعي که در بطن و متن جامعه در جريان بوده و به دور از سياست ها و سياست بازي هاي دستگاههاي حاکم و يا گروه هاي محدود نگر و خشونت پرور، سيماي زندگي اجتماعي مردم افغانستان را ترسيم کرده است.
جشنواره فرهنگي راه ابريشم در ولايت باستاني باميان از نمونه هاي خوب، برجسته و قابل قبول دراين زمينه است که مي تواند تأثيرات ماندگاري را در عرصه صلح، امنيت، انساندوستي و عدالت طلبي  داشته باشد. ما ديروز شاهد برگزاري نهمين جشنواره فرهنگي راه ابريشم در ولايت باميان با حضور گسترده مردم، مقامات دولتي و هنرمندان سراسر کشور بوديم.
اگرچه هدف برگزاري اين جشنواره معرفي آثار فرهنگي، تاريخي و باستاني ولايت باميان و  جلب توجه گردشگران به اين ولايت عنوان شده است، اما مهمتراز آن، آثار و پيامدهاي فرهنگي اين جشنواره ها است که بر ذهنيت، فکر و عادات و رفتار اجتماعي مردم برجا مي گذارد. جشنواره ها اميد زندگي را در مردم افزايش مي دهد، روحيه مدارا و صلح خواهي را در جامعه احيا مي کند و زندگي مردم را به سوي پيشرفت، رفاه و توسعه همه جانبه سوق مي دهد.
ولايت باستاني باميان، به خاطر داشتن صد ها آبدة تاريخي، به عنوان نخستين پايتخت فرهنگي سازمان سارک نامگذاري شده است و اين مسأله نيز اهميت باميان را در سطح بين المللي بالا مي برد و توجه دولت ها، مؤسسات فرهنگي و جهانگردان را به اين ولايت جلب مي کند.
باميان با پتانسيل هاي باستاني، فرهنگي و جغرافيايي که دارد مي تواند به يک مرکز گفتگو و تبادل فرهنگي ميان کشورها بدل شود و تعاملات سازنده فرهنگي و هنري با کشورهاي جهان و بخصوص کشورهاي آسيايي داشته باشد. به اين ترتيب ولايت باميان مي تواند به ترويج فرهنگ صلح و مدارا در کشور کمک کند و به فرهنگ و هنر کشور بيشتر از پيش غنا بخشد. برگزاري چنين جشنوارههايي باعث رشد صعنت گردشگري در باميان مي شود و بر بهبود زندگي مردم اثر مي گذارد.
برگزاري جشنواره هاي فرهنگي و هنري بايد در ولايت هاي ديگر نيز گسترش پيدا کند و اين جشنواره ها بايد صداي صلح و مدنيت را به جامعه برساند و زندگي سرشار از اميد و زيبايي را در پرتو صلح، امنيت و همزيستي اقوام، اقشار و گروه هاي اجتماعي نويد دهد.
جشنواره هاي فرهنگي و هنري بايد از سوي دولت مورد حمايت همه جانبه قرار گيرد و به منظور غناي جشنواره ها به لحاظ فرهنگي و هنري، راهکارها و برنامه هاي مؤثر و سازنده اي سنجيده شود. برجسته سازي ابعاد صلح طلبي، عدالت خواهي و انسان دوستي اعضاي جامعه در شرايط فعلي، که جريان هاي تکفيري فضاي ذهني و فرهنگي را اشغال کرده است، يک امر ضروري و لازمي مي باشد. از اينرو بايد از سوي مردم، نهادهاي فرهنگي و اجتماعي و دولت مورد توجه قرار گيرد.
جشنوارههاي فرهنگي و هنري در باميان در سالهاي اخير با استقبال گستردهي مردم برگزار ميشود. اين جشنوارهها باعث شده است که توجه گردشگران داخلي و بينالمللي به اين ولايت جلب شود و سالانه شمار زيادي از مردم و گردشگران به اين ولايت سفر کنند. اميدواريم که زمينه هاي برگزاري چنين جشنواره ها در ولايات ديگر نيز فراهم گردد.

دیدگاه شما