صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فرصت تازه برای افغانستان در مبارزه با تروریسم

-

محمد اشرف غني رييس جمهور افغانستان در حاشيه اشتراک در هفتادودومين اجلاس مجمع عمومي ملل متحد در نيويورک ديدارهاي زيادي با سران کشورهاي ديگر داشته است که نشان از موفقيت ديپلماسي فعال افغانستان در عرصه بين المللي دارد. در اين ميان مهم ترين ديدار و گفتگو با دونالد ترامپ رييس جمهور ايالات متحده بوده است و موضوعات مطرح شده در اين ديدار نيز از اهميت بسيار براي افغانستان به خصوص از زاويه مبارزه با تروريسم و دهشت افکني دارد.
در اين ديدار رييس جمهور آمريکا علاوه بر اعلان مجدد تعهد ايالات متحده بر حمايت از مردم و دولت افغانستان، از تعهد اين کشور در مبارزه با تروريسم نيز سخن گفت. اما مهم ترين نکته در سخنان دونالد ترامپ در ديدار با رييس جمهور غني اين بود که گفت: «يک رويکرد منطقه اي براي ثبات افغانستان و مبارزه موثر با تروريسم نياز است.»
به نظر مي رسد دونالد ترامپ با تکيه بر تحليل ها و گزارش هاي همکاران خود در باره جنگ افغانستان مشکل اصلي را دريافته است. به راستي که مشکل افغانستان و تداوم بحران و جنگ در کشور ما ريشه در مناسبات منطقه اي و عملکرد کشورهاي منطقه و همسايه افغانستان دارد. اين موضوع در استراتژي جديد ايالات متحده در مورد جنوب آسيا و افغانستان نيز به وضوح انعکاس يافته بود. دونالد ترامپ در سخناني که هنگام اعلام استراتژي جديد بيان کرد نيز تاکيد کرد که پاکستان علي رغم ميلياردها دالر از سوي ايالات متحده، به تروريست ها پناه مي دهد و آن ها را براي برهم زدن نظم منطقه اي تجهيز مي کند.
سخنان رييس جمهور آمريکا با توجه به استراتژي جديد آن کشور در قبال افغانستان، فرصت تازه اي را براي افغانستان فراهم کرده تا يک بار ديگر ذهنيت عمومي جهانيان را عليه تروريسم بسيج کند. افغانستان مي تواند بسيار بيشتر از گذشته و با حقانيت تثبيت شده نه تنها عليه تروريسم؛ بلکه عليه حاميان بين المللي آن اقدام کند. تداوم جنگ در افغانستان طي يک و نيم دهه گذشته ثابت کرده است که سياست مماشات در برابر تروريسم و حاميان بين المللي آن به خصوص پاکستان جواب نمي دهد.
خوش بختانه طي دو سال اخير تغييرات اساسي در اين زمينه در سياست خارجي دولت افغانستان به وجود آمده است. بارها دولت افغانستان اعلام کرده است که تقريبا تمامي حملات انتحاري که در افغانستان صورت مي گيرد در پاکستان طراحي مي شود و تمام گروه هايي که در افغانستان در حال جنگ با نيروهاي امنيتي کشور هستند از خاک پاکستان تجهيز و تمويل مي شوند. اما علي رغم اين مساله، هنوز نشانه هايي از نرمش در برابر پاکستان به چشم مي خورد.
افغانستان نبايد اين فرصت مهم را از دست بدهد و بار ديگر وارد يک دور باطل گردد. درست است که سياست اصلي کشور رفتن به سمت ميز مذاکره است و بايد مذاکرات جدي با پاکستان به عنوان طرف اصلي افغانستان آغاز گردد. ولي اين مذاکرات نبايد اقدامات جدي ديگر را به تاخير اندازد.
واقعيت اين است که پاکستان پس از اعلان استراتژي جديد ايالات متحده سراسيمه شده بود و سخنان دونالد ترامپ در ديدار با رييس جمهور افغانستان، مي تواند اين سراسيمگي را بيشتر کند و بدين ترتيب اين کشور را به انجام برخي تعهدات وادار سازد. زيرا رييس جمهور ايالات متحده که يک فرد تاجر مسلک است، به روشني گفته است که نمي تواند هم شاهد غرق شدن ميلياردها دالر در شن زار پاکستان باشد و در عين حال شاهد حمايت اين کشور از تروريسم. اين موضع گيري فرصت طلايي را براي افغانستان خلق مي کند که از تمام ابزارهاي بين المللي عليه پاکستان استفاده کند. زيرا تا زماني که پاکستان وادار به قطع حمايت از تروريسم نشود، بحران در افغانستان خاتمه نمي يابد.
حتي برخي از تحليل ها حاکي از اين است که موضع گيري جديد ايالات متحده در برابر پاکستان جنگ را در افغانستان تشديد خواهد کرد. زيرا پاکستان از تمام ظرفيت ها و تجربه چندساله حمايت از تروريسم استفاده کرده و وضعيت را آشفته تر خواهد ساخت. اين تحليل در صورتي عينيت خواهد يافت که از وضعيت موجود به درستي استفاده نشود و استراتژي ايالات متحده و سخنان دونالد ترامپ در حد حرف باقي بماند. اگر افغانستان بتواند در مجامع جهاني عليه پاکستان اقدامات قانوني و اصولي داشته باشد و اسناد و مدارک مربوط به حمايت پاکستان از تروريست ها را با نهادهاي بين المللي شريک سازد، پاکستان قادر به بي اثر ساختن موضع جديد ايالات متحده در برابر اين کشور نخواهد بود. بنابراين موفقيت در امر مبارزه با تروريسم نخست بستگي به عملکرد صادقانه جبهه ضد تروريسم و در ثاني به ديپلماسي هوشمندانه و قاطع افغانستان خواهد داشت. اين فرصت اکنون به وجود آمده است.

دیدگاه شما