صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نسبت عذرخواهی با سیاست ورزی

-

دیروز ارگ ریاست جمهوری در پی جنجالی که بعد از اظهارات رییس جمهور در مورد زنان کشور به وجود آمد، از زنان افغانستان عذرخواهی کرد. بعد از این که رییس جمهور در سخنرانی روز یازدهم قوس در محفل انتقال نیروهای سرحدی از وزارت امور داخله به وزارت دفاع ملی گفت که اگر کسی نتواند ارتباط مسولان حکومتی با داعش را اثبات کند، باید چادر بپوشد، با انتقاداتی در دنیای مجازی و رسانه های همگانی مواجه شد. بیشترین انتقادها از سوی زنان صورت گرفت و حتی برخی از زنان خواهان عذرخواهی رییس جمهور شده بودند.
در پی همین جنجال ها دیروز ارگ با صدور اعلامیه مطبوعاتی از زنان کشور معذرت خواهی کرد. در اعلامیه مطبوعاتی ارگ آمده است که رییس جمهور از به کار بردن جملاتی که صرف به عنوان یک رسم محلی به آن اشاره شده است، هرگز قصد توهین به زنان کشور را نداشته است و اگر برخی از زنان از این سخنان رنجیده خاطر شده اند، رییس جمهور از آنان معذرت می خواهد.
بدون تردید معذرت خواهی نوعی اعتراف به کاری است که نباید صورت می گرفت؛ ولی انجام یافته است. به این معنی که فرد در معذرت خواهی به همه می فهماند که کاری اشتباه صورت گرفته است و نباید آن کار صورت می گرفت. به همین خاطر نفس معذرت خواهی رییس جمهور در جامعه ای که همگان خود را در آن عقل کل می دانند، یک ارزش دموکراتیک و انسانی است.
در کشورهای توسعه یافته فرهنگ معذرت خواهی نقش مهم در جلب اعتماد عمومی به سیاستمداران و نخبگان تاثیرگذار دارد. اما در کشورهای توسعه نیافته از جمله افغانستان عذرخواهی نشانه ضعف و ناتوانی سیاستمداران به حساب می آید. به همین خاطر بسیاری از کسانی که در خرده گیری به رییس جمهور شهره اند، حتی بعد از عذرخواهی ارگ نیز، آن را ترفندی دیگر به شمار آوردند.
اکنون عذرخواهی ارگ از زنان کشور یک بار دیگر پای بگومگوها در مورد فرهنگ عذرخواهی را به میان آورد. واقعیت این است که متاسفانه در کشور ما فرهنگ عذرخواهی تا کنون جایگاه چندانی نداشته است. اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در موارد خاصی از سوی مقامات عالی رتبه دولتی عذرخواهی صورت گرفته است.
در نخستین روزهای حکومت معاون اول رییس جمهور از بابت جنگ های داخلی در دهه های گذشته و کشته شدن ده ها هزار نفر در این جنگ ها از مردم افغانستان عذرخواهی کرد. هم چنین چند ماه قبل معاون دوم رییس جمهور در پی وقوع حادثه غم انگیز سقوط میرزاولنگ به دست طالبان و به خاک و خون کشیدن ساکنان این منطقه از مردم افغانستان به دلیل ناتوانی حکومت در تامین امنیت مردم عذرخواهی کرد. پیش از آن چنین فرهنگی در عالم سیاست در کشور ما وجود نداشت.
یک سوال که گاهی مطرح می شود این است که عذر خواهی چه دردی را دوا می کند و برای مردم چه سودی می بخشد؟ در پاسخ به این پرسش تا کنون مقالات و حتی کتاب هایی به نگارش در آمده است که فلسفه اصلی پوزش طلبی و عذرخواهی را شرح داده است. بنابراین باید اذعان داشت که انسان ها وقتی دچار رنجی از سوی همدیگر می شوند، نیاز به شفقت و ترمیم رنجیدگی ها دارد. از بین بردن رنج تنها با اقدامات عملی از قبیل کمک های فوری صورت نمی گیرد. بلکه گاهی بر زبان آوردن اشتباه و اعتراف به اشتباه و در نهایت عذرخواهی می تواند نقش مهم در کاهش رنج و از بین بردن آن داشته باشد.
عذرخواهی در عالم سیاست نه تنها به منظور کاهش رنجی که متوجه کسی شده است، بلکه به هدف جلب اعتماد عمومی و اطمینان شهروندان به عملکرد دستگاه سیاسی و شخصیت هایی که مردم به آنان رای داده اند، صورت می گیرد.
در کشورهای دیگر عذر خواهی به دلیل اشتباه سیاستمداران به خصوص پس از حوادث تلخ و ناگوار که احیانا باعث رنجش خاطر همگانی می شود، یک امر معمول است. حتی گاهی در برخی از کشورها سیاستمداران علاوه بر پوزش خواهی، از مقام خویش استعفا می دهند.
در هر صورت انسان ها همواره در معرض اشتباه هستند و اشتباه از سوی سیاستمداران و رهبران سیاسی همواره مشکل زا است. مشکلی که در پی اشتباه یک رهبر سیاسی پیش می آید از این جهت است که سبب بی اعتمادی و حتی رنجش افکار قشرهایی از جامعه می شود. بنابراین تنها راه کاهش رنجش خاطر مردم و جلب اعتماد دو باره آنان به نظام و سیاستمداران، پوزش طلبی است.

دیدگاه شما