صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت همسویی میان قوای سه‌گانه

-

اخذ رأی اعتماد یازده نامزد وزیر از مجموع 12 تن معرفی شده به ولسی جرگه از سوی ریاست جمهوری، نشانه ای از همدلی و یک پارچگی میان دو قوه مجریه و مقننه است. فراتر از همدلی این رای اعتماد بیانگر احساس مسولیت نمایندگان مجلس در برابر وضعیت کنونی کشور نیز هست. به دلیل این که با وجود تنش هایی که در هفته های اخیر میان مجلس نمایندگان و ارگ به وجود آمد، احتمال می رفت، تعداد کمتری از نامزد وزیران رای اعتماد کسب کنند. اما دیده شد که دیروز در یک جدل نفس گیر میان اعضای مجلس نمایندگان تعداد زیادی از افراد معرفی شده، رای اعتماد گرفتند و تنها یک نفر که تنها نامزد وزیر زن بود، با تاسف رای نیاورد.
بدون تردید رای نیاوردن یک زن از میان 12 نفر کمی تاسف آور است و این موضوع در بسیاری از رسانه های همگانی و در میان کاربران شبکه های اجتماعی انعکاس یافته و از این بابت ابراز تاسف شده است. حتی برخی این برخورد اعضای مجلس نمایندگان را با یک نامزد وزیر زن نوعی رفتار مردسالارانه دانسته اند و رفتار دیروز مجلس نمایندگان را مخالفت با جایگاه زنان تعبیر کرده اند. اما اخذ رای اعتماد از سوی اکثر نامزدان در شرایط فعلی یک گام مثبت از سوی مجلس نمایندگان به شمار می رود. در شرایطی که اکثر وزارت خانه ها با سرپرستی اداره می شود و کشور در وضعیت نابسامان از هر جهت قرار دارد، رای دادن به اعضای جدید کابینه نوعی حمایت و پشتیبانی از سوی مجلس نمایندگان از حکومت نیز تلقی می شود. بنابراین از این جهت باید قدردان اعضای ولسی جرگه بود.
رای اعتماد به 11 نامزد وزیر پیشنهادی از سوی مجلس نمایندگان از آن جهت حایز اهمیت است که وضعیت کلی کشور ما نابسامان است. در دو سال گذشته وضعیت امنیتی در بدترین شرایط ممکن قرار داشته است و دشمن هر روز فاجعه جدیدی خلق کرده است. ما طی دو سال اخیر با بدترین و فاجعه بار ترین حملات انتحاری مواجه بوده ایم که در آن ها هزاران تن از هموطنان بی گناه شهید یا مجروح شده اند. حملات انتحاری و قربانی گرفتن از مردم ملکی تنها بخشی از مشکلات امنیتی کشور بوده است. علاوه بر آن در جبهه های جنگ علیه تروریست ها هزاران تن دیگر از جوانان و منسوبین نیروهای امنیتی کشور یا جان خویش را از دست داده اند و یا زخمی شده اند. هزاران تن دیگر از ترس حملات دشمن خانه ها و مزارع شان را رها کرده اند و در زمره بیجاشدگان داخلی قرار گرفته اند. با تاسف دو وزارت مهم سکتور امنیتی یعنی وزارت خانه های امور داخله و دفاع ملی با سرپرست اداره می شده اند. به همین خاطر مدیریت بخش امنیتی به کلی فلج بوده است.
علاوه بر معضلات و چالش های امنیتی، بسیاری از وزارت های سکتوری کشور در حالت بلاتکلیفی قرار داشته اند. این بلاتکلیفی بدون تردید در نحوه مدیریت بخش های مختلف، نارسایی ها و عدم ارایه خدمات به مردم نقش مهم داشته است. اکنون امید می رود که با تکمیل شدن قسمت اعظم کابینه، تحرک مثبت و همه جانبه در کارکرد حکومت دیده شود.
از سوی دیگر رای اعتماد دیروز نشانه ای از هماهنگی و انسجام در بخش های مختلف دولت و قوای سه گانه آن به شمار می رود. این موضوع نیز مهم است که اکنون قوای سه گانه کشور وضعیت را درک کرده و به سمت هماهنگی میان قوا پیش می رود.
اگرچه هنوز با اخذ عدم رای اعتماد از سوی یک نامزد وزیر زن، چهار وزارت مهم بدون وزیر می مانند و هم چنان با سرپرست اداره خواهند شد که این مساله نیز بر کارکرد مجموع حکومت تاثیرات منفی خواهد گذاشت. وزارت های معادن و پطرولیم، امور خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ، هم چنان با سرپرست اداره خواهند شد که بدون تردید  این مساله کارکرد این وزارت خانه ها را تحت تاثیر منفی قرار داده و هم چنان مشکل زا خواهد بود. ولی با رویکردی که اعضای مجلس نمایندگان در پیش گرفته اند، امید می رود که وزارت های باقی مانده نیز به زودی از سوی رییس جمهور معرفی خواهند شد و رای اعتماد خواهند گرفت.
هم چنین امید می رود که حکومت به دلیل شرایط موجود و بلاتکلیفی ادارات باقی مانده، هرچه زودتر نامزدوزیران مورد نظر خود را معرفی کرده و بیش از این معطل نکند. با وجود جنجال های درون حکومت، ناگزیری ها نیز قابل درک است ولی باید چهار نامزدوزیر جدید برای اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شوند.
در هر صورت همدلی هرچه بیشتر میان قوای سه گانه آرزوی تمام مردم افغانستان است و امید می رود که رهبری حکومت آن را درک کند و در راستای اتحاد و هماهنگی هرچه بیشتر تلاش ورزند.

دیدگاه شما