صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت اصلاحات در پلیس و جلب اعتماد عمومی به آن

-

در روزهای اخیر مسولان عالی رتبه حکومت سخن از اصلاحات در بخش پلیس و نیروهای امنیتی به میان آورده اند که باید آن را به فال نیک گرفت و البته باید منتظر ماند که این وعده ها و سخن ها چقدر تحقق می یابد. در هفته گذشته رییس جمهور در محفل فراغت افسران جوان گفت که اراده جدی وجود دارد تا پلیس تنها مرجع استفاده از زور باشد و مردم به خاطر جایگاه پلیس به آن اعتماد می کنند و مصونیت خویش را نه به قوم و قبیله؛ بلکه به پلیس تسلیم می کنند. در همین راستا دیروز وزیر داخله نیز بر اصلاحات در پلیس افغانستان تاکید کرد و تنها راه جلب اعتماد مردم به پلیس را اصلاحات در این بخش و زدودن فساد از آن دانست.
متاسفانه در گذشته علی رغم مسولیت سنگین پلیس و تلاش های آن در راستای تامین امنیت و مصونیت شهروندان، این نهاد مقدس بیش از آن که با نام نیک و محلی برای اعتماد عمومی شناخته شود، با فساد و نابرابری ها شناخته می شده است. به گونه ای که حتی رییس جمهور در سال گذشته وزارت امور داخله را قلب فساد در کشور دانست.
واقعیت نیز همین بود. دخالت های فراوان در تقرری ها و ترفیعات نیروهای پلیس، فساد و اختلاس در قراردادهای مربوط به پلیس، سوء استفاده از صلاحیت ها و موقعیت ها از سوی مقامات و عناصر پلیس، عدم توازن و فقدان عدالت در میان منسوبین پلیس و وجود  تبعیض های آشکار در آن، از مهم ترین چالش هایی بوده است که همواره این نهاد مهم امنیتی از آن ها رنج می برده است.
اگر به راستی پلیس بخواهد به عنوان یک مرجع قابل اعتماد برای همه شهروندان کشور به وظیفه اصلی خود که حفاظت از جان و مال مردم است، بپردازد باید چالش ها و مشکلات فوق را پشت سر گذاشته و اطمینان و اعتماد مردم را جلب کند. در غیر آن صورت حتی به بهبود وضع امنیتی به خصوص در شهرها نباید امید داشت.
تا زمانی که دخالت وکلا، افراد زورمند و مقامات عالی رتبه حکومتی در تقرری ها گرفته نشود، تا زمانی که قراردادهای پلیس مصون از اختلاس و سوء استفاده نباشد، تا زمانی که همه مردم افغانستان به صورت متوازن و منطقی خود را در چهره پلیس نبینند و تا زمانی که تبعیض در بخش های مختلف پلیس از میان برداشته نشود، اعتماد عمومی مردم به پلیس جلب نخواهد شد. و تا زمانی که مردم به پلیس اعتماد نکنند، بنیادهای اساسی امنیت و آرامش در کشور شکل نخواهد گرفت.
علاوه بر رفع مشکلات پیشین رسیدگی به امور معیشتی پلیس به خصوص متناسب سازی معاشات و تادیه آن بر مبنای محاسبات درست و از طریق یک سیستم واحد و بدور از ابهام از مهم ترین اقداماتی است که به اصلاحات در پلیس کمک شایانی می کند. تا کنون در بخش توزیع و تادیه معاشات و هم چنین میزان حقوق و مزایای پلیس مخصوصا در ولایت های دور دست مشکلات جدی وجود دارد.
هم چنین سیستم مکافات و مجازات در پلیس که یک اصل اساسی است هنوز یا جود ندارد و یا با مشکلات جدی مواجه است و این بخش هنوز تحت تاثیر دخالت ها و روابط غیر قانونی قرار دارد.
حل مشکلات فوق به معنای واقعی کلمه اصلاحات را در پلیس نهادینه می کند. اما هنوز زود است که در باره اقدامات وزارت امور داخله قضاوت کرد و باید صبر کرد تا مدتی از تصمیمات و اقدامات جدی آن بگذرد. اکنون معلوم نیست که برنامه های وزارت امور داخله در مورد حل این همه چالش چیست؟ به خاطری که تا کنون جز سخنان جدی و همراه با قاطعیت در باره اصلاحات در پلیس اظهار نشده است. زمانی مردم به پلیس و رهبری آن اعتماد خواهند کرد که همواره شاهد رفع هر یک از مشکلات و چالش های موجود باشند.
بدون تردید رفع همه مشکلات در پلیس یک شبه و آوردن اصلاحات در ظرف زمانی کم، امکان پذیر نیست و نباید هم چنین انتظاری داشت. اما توقع و انتظار مردم افغانستان آن است که مدیریت جدید وزارت داخله با توجه به اراده جدی که در راستای اصلاحات پلیس به وجود آمده است، به مرور وضعیت پلیس را بهبود بخشد. اگر مردم به صورت تدریجی شاهد اقدامات و اصلاحات در این بخش باشند، اعتماد عمومی به پلیس نیز به مرور شکل خواهد گرفت و در نهایت پایه های اساسی امنیت و آرامش مستحکم تر خواهد شد.

دیدگاه شما