صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمایت جهانی در گرو اجماع ملی

-

افغانستان به لحاظ حمایت جامعه جهانی هیچگاه در موقعیت کنونی قرار نداشته است. اکنون تقریبا همه کشورهای همکار با افغانستان و سازمان های بین المللی مهم و تاثیرگذار با اتفاق آرا اعلام کرده اند که تا سرکوب تروریسم و افراط گرایی در کنار مردم و دولت افغانستان باقی می مانند و هرگز افغانستان را تنها رها نخواهند کرد. جلسه دیشب شورای امنیت سازمان ملل تنها یک نمونه از این حمایت ها است.
این که چه عاملی سبب شده است که جامعه جهانی به چنین موضع واحدی دست یابند، می توان گزینه های مختلفی را مطرح کرد. واقعیت این است که دولت افغانستان طی دو سال اخیر به طور متمرکز روی جایگاه بین المللی افغانستان کار کرده است و توانسته است افغانستان را به عنوان یک شخصیت حقوقی بین المللی و تاثیرگذار برای جامعه جهانی بقبولاند. طبیعی است که چنین دیپلماسی فعال بدون یک اجماع ملی ممکن نبوده است. برخلاف سال اول تشکیل حکومت وحدت ملی در طی دو سال گذشته هرچه زمان گذشته است، تصمیم گیری واحد سیاسی در سطح رهبری کشور بیشتر شده و علی رغم برخی مشکلات که از ناحیه برخی از مقامات عالی رتبه به وجود آمده است، وجهه بین المللی افغانستان تا کنون صدمه ندیده است. دلیل این امر شاید تصمیمات واحد سیاسی بوده است که همواره جامعه جهانی را به حکومت افغانستان باورمندتر ساخته است.
اکنون میان دو تیم سیاسی که حکومت وحدت ملی را به وجود آورده اند، بیش از هر زمان دیگر وحدت نظر و وحدت عمل به وجود آمده است. این وحدت نظر و عمل توانسته است علی رغم مشکلات و چالش های داخلی نگاه جامعه جهانی را به افغانستان را تغییر دهد و باور به مدیریت کلان افغان ها را در سطح کشور به وجود آورد.
به همین خاطر شورای امنیت پس از اعزام هیات خود به افغانستان و هم چنین در جلسه ای که به منظور بررسی اوضاع افغانستان در مقر این سازمان برگزار شد، اعلان کرده است که مثل گذشته در کنار مردم افغانستان خواهد بود و مبارزه با تروریسم را همراه با نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهند داد.
دلیل دیگر موفقیت افغانستان در عرصه بین المللی موضع جدی و قاطع حکومت در برابر تروریسم بوده است. تجربه نشان داده است که هرچه دولت افغانستان به ملایمت و نرمش در برابر تروریست ها از جمله طالبان رو آورده است، دشمن جری تر شده و بی باوری جامعه به نیروهای امنیتی و مدیریت سیاسی افغانستان نیز کمتر شده است. هرچه افغانستان در برابر تروریسم قاطع تر ایستاده است و در تقابل با تروریسم قرار گرفته است، نشانه هایی از پیروزی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی بیشتر شده باورها به نیروهای امنیتی کشور هم در داخل و هم در میان همکاران بین المللی افغانستان بیشتر شده است.
دلیل مهم دیگر ارتقای جایگاه بین المللی افغانستان، سقوط اعتبار کشورهای حامی تروریسم و برخی از همسایگان افغانستان در انظار جامعه جهانی است. عملکرد برخی از کشورهای حامی تروریسم آنقدر منفی بوده است که امروزه هیچ کس نمی تواند در کنار آن ها بایستد. حتی سرسخت ترین متحدان دست از حمایت شان برداشته اند. در نشست شورای امنیت به طور واضح پاکستان مسول حمایت از تروریسم دانسته شده است و حمایت های آشکار و پنهان این کشور از تروریست ها از چشم هیچ یک از اعضای شورای امنیت پنهان نمانده است. این مساله نیز یک پیروزی بزرگ برای افغانستان است و بر جایگاه افغانستان در عرصه بین المللی تاثیر مثبت داشته و حقانیت افغانستان را بیش از گذشته به دیگران روشن شده است.
اکنون کشور ما در وضعیت خوبی از نظر بین المللی و حمایت جامعه جهانی قرار دارد. اما بدون تردید هنوز چالش های مهمی نیز فراروی افغانستان وجود دارد که نباید آن ها را نادیده گرفت.
مهم ترین چالش بازیگران منطقه ای است که هر روز با طالبان ارتباط برقرار می کنند و دولت افغانستان را تشویق به کوتاه آمدن در برابر طالبان می کنند. هفته گذشته روسیه این نکته را رسما بیان کرد و افغانستان را تشویق به گفتگوهای مستقیم با طالبان کرد. از سوی دیگر برخی از کشورهای دیگر نیز به بهانه مبارزه با داعش با طالبان روابط سیاسی و احیانا نظامی برقرار کرده اند. آخرین شاهد این مساله سخنان والی فراه مبنی بر حمایت برخی کشورها از طالبان در این ولایت است. از همه مهم تر اینکه پاکستان هنوز بر حمایت قاطع خود از طالبان مصر است و تهدیدها و استراتژی جدید ایالات متحده هنوز به تصمیمات و پالیسی های آن کشور کارگر واقع نشده است.
چالش دیگر دشواری انجام تعهدات افغانستان در برابر جامعه جهانی است. اکنون جامعه جهانی انتظارات و توقعات مهمی از افغانستان دارند. برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 2018، مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات در همه بخش ها از مهم ترین تعهدات افغانستان در برابر جامعه جهانی است که انجام این تعهدات نیز هنوز با مشکلاتی مواجه است.
برخی منازعات سیاسی کوچک تر در افغانستان نیز می تواند هنوز یک چالش در برابر مناسبات منطقه¬ای میان جامعه جهانی و دولت افغانستان باشد. اگر چه همه دانسته اند که برخی رجزخوانی های موجود تنها مصرف درون گروهی و درون قومی دارد، ولی با آن هم نباید دولت اجازه دهد که دامنه این منازعات و کشمکش های سیاسی گسترده تر شود.
رهبری حکومت و سیاستمداران کشور هر اندازه که بتوانند اجماع و وفاق را در سطح ملی گسترش دهند، به همان میزان افغانستان در سطح بین المللی و منطقه ای کامیابی کسب خواهد کرد.

دیدگاه شما