صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاکستان تحت فشار جامعه جهانی

-

پس از روی کار آمدن رییس جمهور ترامپ در ایالات متحده و به خصوص پس از اعلان استراتژی جدید آن کشور در جنوب آسیا و افغانستان، پاکستان به شدت احساس انزوا و تنهایی در عرصه بین المللی می کند. خوش بختانه سیاست های اعلامی و غیر اعلامی ایالات متحده نیز به سمتی گرایش پیدا کرده است که هر روز بیشتر از گذشته بر پاکستان فشار وارد می شود.
البته سیاست های جدید در افغانستان طی دو سال اخیر در روند انزوای پاکستان و ایجاد جو ضد پاکستانی نقش مهمی داشته است. در تمام سال های گذشته حکومت قبلی افغانستان نه تنها سیاست مبهم و مماشات در برابر تروریسم و پاکستان بلکه حتی در برخی از مقاطع سیاست همراهی با آن کشور داشته است. اما در دو سال اخیر سیاستی تا حدودی روشن و قاطع از سوی حکومت در قبال پاکستان و حمایت های آن کشور از گروه های تروریستی فعال در افغانستان اتخاذ گردیده است. این سیاست جدید سبب شده است که هم بسیاری از کشورهای جهان مردم و دولت افغانستان را همراهی کنند و از سیاست های حمایت از گروه های افراطی پاکستان را نکوهش کنند. تا جایی که اکنون در راس کشورهای مخالف پاکستان ایالات متحده قرار دارد.
شاید پاکستان هیچ وقت چنین انتظاری از متحده قدیمی خود نداشت و فکر نمی کرد که روزی تحت فشار ایالات متحده قرار گیرد. اما این بار شانس با پاکستان یار نبود و شخصی زمام امور را در آمریکا در دست گرفت که تنها منافع کشورش برایش مهم است و دیگر چیزی جز تامین منافع ملی ایالات متحده وی را قناعت نمی بخشد.
موضع گیری های اخیر ایالات متحده در برابر پاکستان برخاسته از واقعیتی است که متاسفانه در طول سال های گذشته عمدا مغفول نگهداشته شد و به طور خودخواسته کتمان گردید. وگرنه از روزی که نطفه تروریسم در همسایه جنوبی افغانستان بسته شد و این هیولای ویرانگر بر سرنوشت مردم افغانستان مسلط گردید، باید فکری به حال کشور حامی تروریسم و رهایی منطقه از ویروس افراط گرایی می شد. بیش از سه دهه است که مردم افغانستان بهای بازی های پیچیده منطقه ای و استراتژی های منفعت طلبانه کشورهای حامی تروریسم را می پردازند اما دنیا اگرچه خیلی دیر، ولی تازه متوجه خطر تروریسم شده است. پاکستان هنوز بر تطبیق سیاست ها و پالیسی های تروریست پرور خویش اصرار دارد و به عواقب حمایت از تروریسم فکری نکرده است. ولی روزی این کشور نیز متوجه خواهد شد که چه پدیده خطرناکی را پرورش داده است و زود یا دیر بهای این حمایت ها را خواهد پرداخت.
افغانستان از وضعیت موجود باید حداکثر استفاده را ببرد و بر دیپلماسی فشار بر پاکستان از سوی جامعه جهانی و ایالات متحده بیفزاید. افغانستان می تواند از طریق ارایه اسناد و شواهد متقن مبنی بر حمایت پاکستان از گروه های تروریستی به سازمان های بین المللی و کشورهای عضو جبهه ضد تروریسم، فشار ها را بر این کشور چند برابر کند.
فرصتی که برای افغانستان به وجود آمده است، بی سابقه است. زیرا ایالات متحده پیش از این حاضر نبود که تا این حد بر پاکستان فشار وارد کند. ولی امروزه این دیدگاه در کاخ سفید غالب شده است که پاکستان در طی سال های گذشته از کمک های ایالات متحده نه تنها در راستای نابودی تروریسم بلکه به منظور رشد و تقویت تروریست ها استفاده کرده است. به وجود آمدن عقل محاسبه گر در ایالات متحده پس از روی کار آمدن رییس جمهور ترامپ امکان تفسیرهای جدیدی از وضعیت جهان و منطقه و برداشت های متفاوت از کمک های این کشور به پاکستان به وجود آورده است. امکانی که پیش از این میسر نبود و این امکان بیش از هرکس دیگر به نفع دولت افغانستان تمام شده است.
پاکستان در این روزها خود را به شدت تحت فشار افکار عمومی احساس می کند. تشدید حملات انتحاری و تروریستی در کابل و سراسر افغانستان نیز در پاسخ به همین فشار می تواند باشد.
حکومت افغانستان نیز به موازات فشار بر پاکستان از سوی ایالات متحده دیپلماسی فعالی را علیه این کشور روی دست گرفته است که این تحرکات جدید امیدواری های زیادی را در میان مردم افغانستان خلق کرده است. در تازه ترین اتفاق حکومت افغانستان، یر امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی افغانستان را به پاکستان اعزام کرده است تا خواسته های اصلی افغانستان را همراه با اسناد و شواهدی از دخالت های این کشور در امور داخلی افغانستان و حمایت از ترویست ها به مقامات آن کشور ارایه کنند. این تحرکات همزمان با فشارهایی که از سوی ایالات متحده بر پاکستان وارد می شود، بدون شک برای افغانستان و بحران امنیتی کشور ما موثر واقع خواهد شد. پافشاری و قاطعیت در برابر پاکستان و تروریست ها تنها راه کامیابی دولت افغانستان است.

دیدگاه شما