صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قاطعیت در برابر دشمن؛ تنها راه عبور از بحران

-

همزمان با حاد شدن وضعیت امنیتی و مباحث مختلفی که در پی حملات اخیر گروه های تروریستی در سطح کشور به وجود آمده است، سه رخداد مهم و خوشحال کننده در عرصه نظامی و امنیتی کشور که دیروز به رسانه ها مخابره شده است، نشانه هایی از امیدواری به نیروهای امنیتی را افزایش می دهد. دیروز در سه رخداد جدگانه 50 نفر در فاریاب، بیست و پنج نفر در غزنی و شش نفر شورشی خارجی در بدخشان به هلاکت رسیده اند و تعداد زیادی از نیروهای دشمن نیز در این مناطق و سراسر کشور زخمی یا دستگیر شده اند. این تعداد غیر از تلفاتی است که گروه های شورشی و تروریستی به صورت عادی در هر شبانه روز متحمل می شوند. معمولا در گزارش های ارگان های امنیتی کشور آمار تلفات دشمن به صورت روزانه منتشر می شود. بر اساس این گزارش ها روزانه ده ها نفر از نیروهای دشمن توسط نیروهای امنیتی افغانستان کشته می شوند.
تلفات سنگینی که در سه نقطه جنگی کشور به دشمن وارد شده است، نشان از عزم و اراده حکومت و نیروهای امنیتی کشور در سرکوب تروریست ها دارد. واقعیت این است تغییری که در اراده حکومت در برابر تروریست ها و دشمنان به وجود آمده است، بسیاری از محاسبات را در طی سال های اخیر بر هم زده است. این که تروریسم خوب و بد وجود ندارد و کسانی که مسلحانه در برابر نیروهای امنیتی کشور می جنگند، پس از سال ها تجربه ناموفق از برادری و هموطنی با گروه های تروریستی، یک تغییر مهم در سیاست ها و پالیسی های حکومت است.
اگرچه هنوز ما شاهد کشتار و حملات انتحاری در بسیاری از شهرهای کشور، به خصوص پایتخت، هستیم. ولی بسیاری از آرزوهای دشمن از جمله تصرف چندین ولایت و مناطق خاصی از کشور توسط آنان با ناکامی مطلق همراه گردیده است. همین که اکنون در خاطرناک ترین مناطق جنگی کشور دشمن تلفات سنگین می پردازد، نشانه تاثیرات استراتژی ها و پالیسی های جدید در برابر دشمن است.
تجربه ای که طی نزدیک به پانزده سال مقابله با گروه های تروریستی و تعامل با کشورهای منطقه و حامیان بین المللی تروریسم به دست آورده ایم، به ما آموخته است که تا کنون نرمش و مماشات در برابر آن ها ما را به مقصود نرسانده بلکه به موازات این همه سال راه را اشتباه رفته ایم و به همان میزان نیز از صلح و آرامش در کشور دور شده ایم. به خاطر این که هرچه زمان گذشته است ما فرصت ها را به دشمن سپرده ایم و در مقابل فرصت های بزرگی را از مردم گرفته ایم.
ما می توانستیم در طی سال های گذشته با همکاری جامعه جهانی و با کمک سرآزیر شدن میلیاردها دالر سرمایه خارجی و تسلیحات نظامی، گروه های کوچک و بزرگ تروریستی را تا آخرین پناهگاه های شان به عقب برانیم و امروز شاهد یک افغانستان آرام و با ثبات باشیم. اما متاسفانه با استراتژی ها و پالیسی های غلطی که در کشور طراحی و اجرا گردیده است و با شعارهای پوپولیستی و همدلانه با تروریست ها، فضا را به گونه ای مدیریت کردیم که به احیای مجدد تروریسم شکست خورده منجر گردید. اکنون ما هستیم و بیش از سی گروه تروریستی. این تکثیر نسل تروریست ها در طی سال های گذشته نتیجه برادر خواندن آن ها و دل بستن به رویاهایی بوده است که از اول معلوم بود که تعبیر نخواهد شد.
اکنون تعدد گروه های تروریستی و پیچیده شدن ریشه های نا امنی در افغانستان سبب شده است که نه تنها وضعیت امنیتی کشور بدتر شود بلکه بسیاری از نهادهای دولتی را نیز سردرگم و مستاصل بسازد. بدون تردید وضعیت نابسامان نتیجه سیاست های دیروز است و وضعیت احتمالی فردا نیز نتیجه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های امروز خواهد بود. پس چه بهتر که حکومت با توجه به تجربیات گذشته و با تکیه بر مطالبات و خواست های مردم افغانستان مبنی بر سرکوبی دشمن، قاطعیت و جدیت را در برخورد با آنان اختیار کرده و بر سرکوب دشمن بپردازد.
افکار عمومی و رضایت شهروندان نیز در این راستا همراه با تصمیمات حکومت خواهد بود. شاید هیچ زمانی به اندازه اکنون اجماع عمومی علیه تروریست ها و اعمال غیر انسانی آن ها در کشور ما وجود نداشته است. اکنون تمام مردم افغانستان از ظلم ها و تعدی های گروه های تروریستی بر حیات جمعی و فردی خویش به ستوه آمده اند و خواستار اقدامات جدی از سوی حکومت علیه گروه های تروریستی هستند. این ظرفیت جدید امکان می دهد که دولت از قاطعیت و جدیت در مبارزه با تروریسم کار گیرد.

دیدگاه شما