صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات در سایه ترس و نا امنی

-

مطابق جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات، امروز ثبت نام رأی دهندگان در پایتخت و مراکز ولایات آغاز می شود. ثبت نام رأی دهندگان از ابتدا قرار بود بر اساس تذکره الکترونیکی صورت گیرد؛ ولی زمانی که پروسه توزیع تذکره الکترونیکی با تأخیر مواجه شد؛ گفته شد که رأی دهندگان بایومتریک می شود و تمام مشخصات رأی دهندگان در کمپیوتر درج می شود.
متأسفانه حالا که در عمل ثبت نام رأی دهندگان شروع می شود، نه تذکره الکترونیکی توزیع شده است و نه رأی دهندگان بایومتریک می شوند. کمیسیون انتخابات گفته است که ثبت نام بر مبنای تذکره های ورقی انجام می شود؛ بنابراین هم اکنون دو پروسه کلان همزمان در کشور به راه می افتد؛ یکی توزیع تذکره های ورقی. دوم ثبت نام رأی دهندگان.
با وجود مشکلات تخنیکی که در ادارات ثبت احوال نفوس وجود دارد، بعید به نظر می رسد که این پروسه بدون کمی و کاستی انجام شود. اولا در شرایط فعلی این اداره ظرفیت و توانایی توزیع این همه تذکره را در ولایات و ولسوالی های مختلف ندارد، ثانیا این اداره نمی تواند اصلیت و واقعیت تذکره های ورقی را تضمین کند.
همانند گذشته، این امکان اکنون نیز وجود دارد که یک نفر با نام های گوناگون چندین تذکره را به دست آورد. توزیع کارت های رأی دهی نیز بر اساس رؤیت تذکره انجام شده بود؛ اما ما شاهد بودیم که در افغانستان بیش از بیست میلیون کارت صادر شده بود، در حالی که آمار تخمینی رأی دهندگان نشان می داد که در انتخابات قبلی بیشتر از سیزده میلیون افراد واجد رأی دهی وجود نداشت.
ثبت نام رأی دهندگان بر مبنای تذکره های ورقی، هیچ کمکی به شفافیت انتخابات نمی کند و نمی تواند از میزان تقلب و تخلف در جریان انتخابات جلوگیری کند. از اینرو اداره ثبت احوال نفوس و کمیسیون مستقل انتخابات باید علاوه بر دقت در توزیع تذکره، تدابیر دیگری را نیز برای کاهش جعل و تقلب در انتخابات مد نظر قرار دهند.
مشکل جدی انتخابات آینده مسأله ناامنی است. تحرک طالبان در سال جدید بیشتر شده و حملات ناگهانی وغافل گیرانه را بر پوسته های نظامی و مراکز دولتی انجام می دهد. متأسفانه طالبان در این گونه حملات تا هنوز مؤفق بوده و به اهداف خود دست یافته است.
حمله طالبان بر ولسوالی خواجه عمری نمونه برجسته این گونه حملات در یک ماه گذشته به شمار می آید. در این حمله طالبان مؤفق می شود تا ساختمان ولسوالی پیشروی کند و ولسوال، آمر امنیت و معاون قومندانی امنیه را به شمول بیست نفر از نیروهای امنیتی به قتل برسانند. این گونه حملات درعین حالی که ضعف نیروهای امنیتی و بخصوص نهادهای کشفی و استخباراتی محلی را به نمایش می گذارد، احتمال نفوذ گروه طالبان در درون دستگاه های امنیتی و اداری را نیز برجسته می سازد.
نیروهای ستون پنجم دشمن از سال ها به این طرف به یک مشکل جدی برای نیروهای امنیتی و مردم افغانستان بدل شده است. بسیاری از حملات تهاجمی و انتحاری طالبان با همدستی نیروهای نفوذی دشمن انجام شده و علیرغم انتقاداتی که از سوی شهروندان بر ارگان های کشفی و استخباراتی صورت گرفته؛ ولی کمتر پیشرفت و اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفته است.
یکی از عواملی که زمینه نفوذ دشمنان را در درون دستگاههای دولتی فراهم می کند، پدیده مخرب فساد و خویشخوری در ادارات کشور است. روند استخدام در نیروهای امنیتی شفاف نیست. در روند استخدام، پیش از آن که لیاقت و شایستگی افراد مد نظر قرار گیرد، به تعلقات قومی و گروهی افراد اهمیت داده می شود. در صورتی که یک فرد به نحوی با مقامات بلندپایه وابستگی داشته باشد، به راحتی استخدام می شود، بدون این که سابقه افراد و زمینه های فکری و تربیتی آنها مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس اظهارات مسؤلان امنیتی در حال حاضر از سی و چهار ولایت کشور، بیست و دو ولایت آن جزؤ ولایات نا امن به حساب می آید و از هفت هزار مرکز رأی دهی بیش از سه هزار مرکز آن در مناطق ناامن قرار دارد. از این تعداد نزدیک به هزار مرکز رأی دهی در روز انتخابات به روی شهروندان به کلی بسته خواهد بود و سایر مراکز نیز بستگی به راه اندازی عملیات های بزرگ نیروهای امنیتی دارد که تا روز برگزاری انتخابات، حضور شهروندان در این مراکز را ممکن گرداند.
با این حال اصل شفافیت انتخابات و سراسری بودن آن زیر سؤال می رود و برگزاری انتخابات نمی تواند مشروعیت دستگاههای دولتی در کشور را به دنبال داشته باشد. پس حکومت نزدیک به شش ماه دیگر فرصت دارد تا زمینه برگزاری انتخابات در سراسر کشور را فراهم گرداند.

دیدگاه شما