صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ناامنی بزرگترین چالش انتخابات آینده

-

انتخابات یک اصل اساسی در نظام دموکراسی است. با خطر افتادن انتخابات مشروعیت نظام زیر سؤال رفته و روند همکاری و اعتماد متقابل دولت و مردم آسیب می بیند. انتخابات مشروعیت و ثبات سیاسی در کشور را تثبیت و تضمین می کند و دوام و استواری پایه های نظام بر اساس انتخابات و مشارکت گسترده و آگاهانه مردم در پروسه های ملی امکان پذیر می گردد.
انتخابات در توزیع عادلانه قدرت کمک می کند و نقش مردم را در فرایندهای سیاسی برجسته می سازد. انتخابات از استبداد، انحصار و تمرکز قدرت جلوگیری می کند و حقوق برابر شهروندی را در کشور همه پذیر می سازد.
بنابراین گروه هایی که با اصل نظام مشکل دارند و خواهان از بین رفتن مشروعیت نظام و زیر سؤال بردن ارزش های دموکراتیک در کشور می باشند و از همه گیر شدن ارزش های دموکراسی می ترسند؛ از همه امکانات و توانایی های خود استفاده می کنند، تا این روند را خدشه دار کرده و اعتماد مردم را نسبت به انتخابات و در کل ارزش های دموکراسی کاهش دهد.
نا امنی یک چالش بزرگ برای مردم افغانستان به شمار می رود. نا امنی تمام پروسه های ملی را با خطر مواجه می سازد؛ اما تأثیر منفی نا امنی ها بیشتر در پروسه انتخابات آشکار می شود. شورشیان و کسانی که با نظام مشکل دارند، با انواع دسیسه ها، توطئه ها، خشونت ها و عملیات های نظامی می خواهند مردم را از اشتراک در انتخابات باز دارند و این پروسه را ناکام سازند؛ چرا که آن را به نفع خود نمی دانند و مشارکت مردم در پروسه های ملی را با افکار و ایده های خود متعارض و در تضاد می بینند.
احتمال افزایش نا امنی و حملات انتحاری با آغاز پروسه انتخابات قابل پیش بینی بوده و مردم در زمان انتخابات بیش از هر زمان دیگر از این بابت تشویش و نگرانی دارند. به این دلیل وظیفه حکومت و نیروهای امنیتی نیز برای تأمین امنیت انتخابات بیشتر و حساس تر می شود.
در حال حاضر امنیت کشور برای برگزاری انتخابات مناسب نیست. تعداد زیادی از مراکز رأی دهی در مناطق نا امن قرار دارد و بر اساس اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات حدود یک هزار مرکز رأی دهی در روز انتخابات مسدود خواهد بود. بیش از هزار مرکز دیگر نیز در وضعیت بد امنیتی قرار دارد که نیاز است تا نیروهای امنیتی با انجام عملیات های بزرگ نظامی، امنیت انتخابات را تأمین کند. بنابراین آنچه که مردم از نیروهای امنیتی انتظار دارند، این است که این نیروها باید نسبت به امنیت پروسه انتخابات تلاش کنند و از این بابت به شهروندان افغانستان اطمینان دهند.
کمیسیون انتخابات 25 حمل را آغاز ثبت نام رأی دهندگان اعلام کرد؛ اما از آغاز این پروسه فقط یک هفته گذشته بود که حادثه خونین غرب کابل اتفاق افتاد. در این حادثه متأسفانه 69 نفر از زنان، مردان، کودکان و شاگردان مکاتب کشته و 120 تن دیگر زخمی شدند. همچنان رویداد های دیگری در ولایت غور و بادغیس به وقوع پیوست که در اثر آن تعدادی از شهروندان و نیروهای امنیتی جان شان را از دست دادند.
این رویدادهای خونین نشان می دهد که هم شورشیان و مخالفان مسلح دولت، عزم را جزم کرده اند تا مانع اشتراک مردم در این پروسه گردند و هم ضعف و ناتوانی نیروهای امنیتی را در تأمین امنیت انتخابات برملا می سازد. وقتی حادثه¬ای با این بزرگی در پایتخت کشور رخ می دهد، این تصور را به وجود می آورد که این نیروها هرگز قادر به تأمین امنیت انتخابات در ولایت ها و ولسوالی ها نخواهند بود. بدون شک چنین تصوری به انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات آسیب وارد می کند و از میزان اشتراک مردم در انتخابات می کاهد.
به هر حال حکومت و کمیسیون انتخابات باید مشکلات موجود بر سر راه انتخابات را با اتخاذ تدابیر معقول از سر راه بردارند و به نگرانی های مردم نسبت به امنیت انتخابات پایان دهند.
چنانچه حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات وضعیت موجود را تغییر ندهند، مشروعیت انتخابات به دلیل سطح پایین مشارکت مردم و افزایش موارد تخلف و تقلب بازهم به خطر خواهد افتاد و پایه های نظام که بر ارزش های مردم سالار استوار می باشد، سست و متزلزل خواهد شد.
مردم می خواهند مانند گذشته صحنه انتخابات را گرم نگه دارند و به صورت گسترده و پرشور در این پروسه اشتراک کنند؛ اما مسأله امنیت در حال حاضر از مسایل مهم و تأثیرگذار در تصمیم گیری های مردم برای ثبت نام در انتخابات، به شمار می آید.

دیدگاه شما