صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ ثور ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آتش بیاران معرکه تذکره الکترونیکی

-

جنجال ها بر سر تذکره الکترونیکی دیروز به پارلمان رسید و اعضای مجلس نمایندگان در برابر همدیگر سخنانی بر زبان آوردند که نباید می گفتند. آنان با تندترین الفاظ ممکن همدیگر را مورد نوازش قرار دادند. متاسفانه آنان نه تنها شخصیت حقیقی همدیگر را بلکه کتله های قومی را نیز مورد اهانت قرار دادند. در این مورد مجلس به دو قسمت تقسیم شده و متاسفانه تعداد خیرخواهان و عقلای قوم که دو طرف را به خویشتن داری و مدارا دعوت کنند، در اقلیت مطلق قرار داشته اند. این تقسیم بندی بر سر موضوعی که مربوط به هویت ملی ما است، مایوس کننده و زجرآور است.
یک طرف، طرف دیگر را مهاجر خوانده و خواهان عودت آنان به کشورهای همسایه شدند و طرف دیگر، طرف مقابل را مهاجر، مستبد و ستمگر خوانده است. حتی تعدادی از نمایندگان خواهان تغییر نام کشور شده اند و بر تقابل خصمانه با یک کتله قومی دیگر تاکید ورزیده اند.
چنین موضع گیری ها از سوی نمایندگان ملت به مثابه نشانه ای از تفرقه عمیق و ریشه دار و البته تاخر فرهنگی در متن جامعه ما است. اهانت به یک کتله قومی و زبانی نشانه ای از عقب ماندگی فرهنگی و عدم ظرفیت در خانه ملت است. اما ساکنان این خانه بدون شک نمایندگانی از متن ملت و این خانه نمادی از حیات جمعی و سیاسی مردم افغانستان است. متاسفانه همان گونه که این روزها فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی در کشور ما مبدل به فضای آلوده و مسموم شده است، خانه ملت و اعضای نمایندگان نیز از این آلودگی مستثنی نبوده اند و نشان داده اند که در این امر پیشتاز بوده اند.
آن چه در این روزها و نیز در سال های گذشته به عنوان جنجال تذکره الکترونیکی یاد می شود، محصول تفرقه افکنی ها، نفرت پراکنی ها و تندگویی های کسانی هستند که هر از گاهی و به بهانه ای آتش بیار معرکه می شوند. در پشت این همه تلخکامی ها و تندگویی ها اهداف سیاسی زودگذر و مطامع سیاسی برخی از جناح های سیاسی نهفته است. این مساله در اعلامیه های رسمی برخی از احزاب سیاسی در روزهای گذشته به روشنی منعکس گردیده است.
آن چه که دیروز در مجلس نمایندگان مطرح گردیده است محال است و هرگز قابل عمل نیست. زیرا نه نام کشور فعلا قابل تغییر است و نه کسی می تواند شهروندان افغانستان را به بهانه مهاجر بودن به کشورهای همسایه تبعید کند. بر فرض تغییر نام افغانستان و یا تبعید ساکنان کشور، افغانستان یا باید تجزیه گردد و یا دچار جنگ های خونین گردد. مردم افغانستان و شهروندان کشور به هیچوجه به هیچ یک از دو صورت فوق موافق نیستند. ما مردمان سرزمین واحدی به نام افغانستان هستیم و هیچ کس در این سرزمین به تجزیه کشور و یا شروع جنگ های خونین قومی و زبانی و مذهبی رضایت نمی دهد.
اکنون وقت آن فرارسیده است که مردم افغانستان به افراط گرایان و آتش بیاران معرکه منازعات قومی و زبانی نه بگویند و با صدای واحد و همبستگی ملی وارد پروسه های ملی گردند. توزیع تذکره الکترونیکی یکی از روندهای مهم و سرنوشت ساز و نیز مقدمه ای بر وحدت ملی و شکل گیری هویت ملی است. از این رو همه نخبگان و تصمیم سازان کشور به خصوص اعضای مجلس نمایندگان باید در راستای وحدت و همبستگی مردم افغانستان پیشگام باشند نه آتش بیاران این معرکه بی حاصل و ویرانگر. 
کسانی که این روزها از احساسات پاک مردم افغانستان سو استفاده می کنند و احساسات دیگر هموطنان خویش را جریحه دار می سازند هرگز شایستگی نمایندگی از مردم را ندارند. نه می توان بخش وسیعی از مردم افغانستان را آواره کرد و نه می توان به تجزیه کشور رضایت داد. مردم افغانستان علی رغم چالش ها و مشکلات زیاد تصمیم گرفته اند که مسیر پیشرفت و ترقی را بپیمایند. این مسیر بی بازگشت و تجدید ناپذیر است. عزم و اراده ای که در سال های اخیر برای شهروندان کشور به وجود آمده است بی سابقه و بی بدیل است. در طی سال های گذشته تروریسم بین المللی و دشمن خون آشام هزاران جوان را از ما گرفته اند و خانه های بسیاری را ویران کرده اند، اما هرگز نتوانسته اند بر عزم و اراده مردم افغانستان خللی ایجاد کنند. بنابراین کسانی که منافع زودگذر خود را در شعارهای واهی و بیهوده می بینند، باید به منافع ملی و مصلحت عمومی احترام بگذارند.

دیدگاه شما