صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نسبت مستقیم امنیت و انتخابات

-

پس از شروع پروسه ثبت نام رای دهندگان و توزیع تذکره تابعیت به منظوراشتراک در انتخابات، تنها در دو هفته بیش از صد نفر به دلیل اشتراک در این پروسه شهید و بیش از 160 نفر زخمی شده اند. این میزان شهید و زخمی تنها دردو هفته وحشتناک و ترس آور است. به همین خاطر نارضایتی ها و انتقادها از نهادهای امنیتی به شدت افزایش یافته است. دیروز در همین رابطه اعضای مجلس نمایندگان مسولان عالی رتبه نهادهای امنیتی را به پارلمان خواستند و آنان را استجواب کردند.
در این جلسه مسولان امنیتی از طرح امنیتی ویژه به منظور تامین امنیت مراکزثبت نام رای دهندگان و هم چنین حفظ جان شهروندان سخن گفتند. در این که چقدر این طرح واقعی و عمالی است بماند سرجای خود. اما مساله امنیت و ناامنی رابطه مستقیم با انتخابات دارد. به گونه که هم برگزاری انتخابات به عنوان یک پروسه دموکراتیک نیازمند امنیت است و هم امنیت به عنوان یکی از ضرورت های نخستین زندگی مردم برآیند یک انتخابات شفاف وعادلانه است. بنابراین این دو رابطه مستقیم و غیر قابل تغییر بر همدیگر دارد.
دشمنان مردم افغانستان نیز با آگاهی از همین رابطه از آن جا که به دنبال نا امن ساختن افغانستان هستند و نمی خواهند انتخابات به عنوان نمادی از پروسه های دموکراتیک و یکی از زیربناهای توسعه کشور به درستی برگزار شود. چون آن ها خوب می دانند که اگر بتوانند پروسه انتخابات را مختل کنند به اهداف خویش رسیده اند. فقط کافی است که از طریق حملات انتحاری مرگ بار در دل مردم رعب و وحشت ایجاد کنند. کاری که تا کنون کرده اند و تا حدی نیز موفق بوده اند. عدم استقبال مردم از پروسه ثبت نام رای دهندگان به دلیل شایعاتی که در مورد برخورد طالبان با صاحبان تذکره های راجسترشده پخش شده اند، نشانه آشکار از اختلال در پروسه انتخابات است. آن ها هم چنین با انجام حملات مرگ بار مردم را به شدت از تجمع در هنگام ثبت نام و صف های طولانی روز رای گیری در مراکزرای دهی ترسانده اند و وحشت را در قلب مردم کاشته اند.
اما در این سوی متاسفانه نهادهای امنیتی به نظر می رسد که تدابیر کافی برای تامین امنیت مراکز ثبت نام در نظر نگرفته اند. کشتارهای بی رحمانه و دسته جمعی مردم بی گناه دلیل واضح بر نبود طرح و پلان امنیتی مشخص از سوی نهادهای امنیتی است. دشمن به درستی اکنون هر جایی را که محل تجمع مردم است نشانه می گیرد و تجمع مردم را به خاک و خون می کشند. تا از این طریق بر اراده مردم برای حضوردر روندهای دموکراتیک تاثیر بگذارد.
نهادهای امنیتی چنان که دیروز صورت گرفت همواره از طرح های امنیتی زمانی پرده برمی دارند که دشمن ده ها نفر از هموطنان ما را به خاک و خون کشیده اند. این گونه وعده ها به مثابه نوشدارویی بعد از مرگ سهراب تا کنون نتیجه عملی نداشته اند. امیدواریم که این بارمسولان امنیتی به وعده های خویش عمل کرده و طرح امنیتی مورد ادعا را به طور قاطع و جدی تطبیق کنند.
در گذشته نیز طرح های امنیتی و پلان های پیشگیرانه از حملات انتحاری کم نبوده است. اما ان چه که نیروهای امنیتی از آن رنج می برند، عدم شایسته سالاری و فقدان افراد مسلکی و متعهد در این نهادها است. باید اذعان کنیم که بسیاری از نیروهای امنیتی و افراد پلیس همواره سهل انگاری کرده اند و دشمن نیز از این سهل انگاری استفاده سوء کرده است. سهل انگاری از آن جهت در مورد عملکرد نهادهای امنیتی صدق می کند که تقریبا در تمام حملاتی در هفته های اخیر بر مراکز ثبت نام صورت گرفته اند، کوتاهی و غفلت نیروهای امنیتی مشهود است. اگر پلیس می توانست افراد شرکت کننده در پروسه توزیع تذکره را به درستی بازرسی بدنی کرده و اطراف آن را حلقه امنیتی می انداخت ما شاهد آن همه شهید ومجروح در حادثه دو هفته پیش دشت برچی نبودیم. هم چنین حمله بر مسجدی در خوست و میزان تلفات در آن بیانگر غفلت و سهل انگاری پلیس و ارگان های امنیتی است.
مسولان امنیتی نباید خود را آرام بگیرند که سروصدای این حوادث تلخ بخوابد و آنان بار دیگر با خیال راحت به کار خویش ادامه دهند. در پی وقوع مرگ بار هفته های اخیر باید مسولان امنیتی مورد بازپرس جدی قرار گیرند و میکانیزم مکافات و مجازات بر نیروهای امنیتی تطبیق گردد. در حمله دیروز بر یک مرکز کمپاین خون دهی برای نیروهای امنیتی با بیداری و هوشیاری یک سرباز از یک فاجعه بزرگ جلوگیری گردید. این گونه افراد باید مورد تشویق قرار گیرند و کسانی که غفلت می کنند باید مجازات شوند.

دیدگاه شما