صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آغاز ماراتن دموکراسی و چالش های آن

-

دیروز ثبت نام کاندیدان انتخابات پارلمانی کشور شروع شده است و این رخداد برای مردم افغانستان به منزله ماراتن دیگر در راستای تحقق دموکراسی است. مردم افغانستان برای ازادی و دموکراسی تا کنون بهای سنگینی پرداخته است و اکنون همگان خوش حال اند که یک دور دیگر از تمرین و مسابقه دموکراتیک شروع شده است. به خصوص این که در طی سال های اخیر دموکراسی نوپای افغانستان با چالش ها و مشکلات بسیاری مواجه بوده است.
مهم ترین چالش فراروی روندهای دموکراتیک در افغانستان وجود ساختارهای غیر منعطف و خشک قبیله ای و  پدرسالارانه بوده است. یکی از مهم ترین دلایلی که هنوز فرهنگ دموکراسی در کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای اسلامی شکل نگرفته است، وجود پدرسالاری های نهادی شده و تاریخی است. این فاکتور ضد دموکراتیک در کشور ما بیش از هر جای دیگر محکم و سرسخت بوده است. این موضوع نه تنها برای دیروز بلکه برای امروز نیز صدق می کند. هنوز مردم افغانستان از لحاظ روانی احساس می کنند که باید در زیر سیطره قیمومت پدرسالاران زندگی کنند و از کارگزاران پدرسالاری اطاعت کنند. کارگزاران پدرسالاری نیز هنوز بر این تصمیم و اراده خویش قاطعانه پای می فشارند که به هر شیوه ممکن بر مقدرات امور مسلط باشند. تلاش تعداد زیادی از رهبران جهادی و بزرگان اقوام برای بدست گرفتن کرسی های پارلمان توسط فرزندان شان در همین راستا قابل تحلیل است و ریشه در پدرسالاری کهن این سرزمین و خصلت ضد دموکراتیک فرهنگ سیاسی کشور ما دارد.
دومین چالش فراروی دموکراسی وجود نیروهای شریر و افراطی هستند. افراط گرایی و تروریسم نه تنها با بنیادها و مفاهیم دموکراتیک دشمن هستند؛ بلکه عملا در راستای بازدارندگی ان ها تلاش می کنند. از روزی که طالبان به عنوان یک نیروی مسلط و افراطی در افغانستان ظهور کرده است، امید به بهبود اوضاع نیز همواره در حال افول بوده است. متاسفانه از این جهت هرچه تاریخ بر ما گذشته است، به سمت تضعیف دموکراسی گام برداشته ایم. این نیروی شر نه تنها به مرور زمان تضعیف نشده است بلکه قوی تر و قدرتمندتر نیز گردیده است. تحجرگرایی و نیروهای واپسگرای مذهبی ذاتا با دموکراسی مشکل دارند و همواره به عنوان یک عامل بازدارنده قوی در برابر روندهای دموکراتیک در کشور ما عمل کرده است. از زمان امان الله خان تا کنون این نیرو هم چنان زنده و قوی بوده است. امروز نیز این نیرو هم چنان به عنوان دشمن دموکراسی قد علم کرده و در صحنه حضور دارد.
سومین چالش فراروی دموکراسی افغانی وجود نا امنی در افغانستان و مدیریت منازعه توسط کشورهای همسایه و منطقه است. برخی از کشورهای همسایه افغانستان نمی خواهند که در کشور ثبات و نظم به وجود اید. آنان نه تنها با روندهای دموکراتیک خصومت می ورزند؛ بلکه حتی از اگاهی مردم افغانستان هراس دارند. زیرا اگر روندهای دموکراتیک در کشور ما پا بگیرد و مردم به بیداری کامل دست یابند انان دیگر نمی توانند به راحتی به تعقیب برنامه ها و پلان های بپردازند.
عدم توسعه اقتصادی کشور و فقدان زمینه های تحقق دموکراسی و هم چنین فقر از مهم ترین چالش های دیگر فراروی دموکراسی در افغانستان است. هنوز بسیاری از مردم افغانستان به دلیل فقر اقتصادی و نیازمندی های شدید مالی به اهمیت ارای خویش واقف نیستند. به همین خاطر به راحتی ارای مردم خرید و فروش می شوند و خیلی ها به ارای سرگردان نسل فقیر و نادار کشور چشم دوخته اند. این موضوع هنوز به عنوان یک مساله در کشور و در نزد مسولین مربوطه مطرح است.
با همه چالش هایی که فراروی دموکراسی و روندهای دموکراتیک در کشور وجود دارد؛ اما مردم هم چنان از این روندها استقبال می کنند. هنوز در بسیاری از نقاط کشور مراکز رای دهی و ثبت نام کنندگان هدف حملات تروریستی و هراس افکنانه قرار می گیرند. ولی مردم هم چنان به این روندها به عنوان اخرین گزینه ها نگاه می کنند و از ان ها استقبال می کنند. بخشی از شایعاتی که در روزهای اخیر در باره برخورد گروه های تروریستی با افراد اشتراک کننده در پروسه ثبت نام رای دهندگان صورت گرفت نتوانست جلو مردم را بگیرد. اگرچه در روزهای نخست استقبال از این پروسه بسیار کند بود؛ ولی همه بر این باور هستند که هیچ گزینه ای دیگری فراروی مردم افغانستان جز انتخابات و تعیین سرنوشت از طرق روندهای دموکراتیک وجود ندارد.

دیدگاه شما