صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اهمیت سیاسی دیدار معاونین رییس جمهور در ترکیه

-

استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور که به منظور شرکت در مراسم تحلیف رییس جمهور ترکیه به انقره سفر کرده است در دیداری که با جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور داشته است از وی به عنوان یک شخصیت ملی و تاثیرگذار یاد کرده است. در اعلامیه مطبوعاتی که از سوی دفتر معاون دوم منتشر شده است فضای دیدار دو معاون دوستانه و صمیمانه توصیف شده است.
این دیدار در عرصه سیاسی شکننده فعلی کشور تاثیر مثبت دارد و از بسیاری از سو تفاهمات جلوگیری می کند. جنرال دوستم در پی شکایت احمد ایشجی و ارجاع پرونده این قضیه به دادستانی کشور به ترکیه رفت و تا کنون در این کشور ماندگار شده است. نمایندگی های خارجی مقیم در کابل در هنگام کشیده شدن این دوسیه به سارنوالی بر حکومت افغانستان فشار وارد کردند که باید معاون اول به تحقیقات سارنوالان پاسخ دهد و در تمام مراحل قضایی این قضیه حاضر باشد. این مساله باعث شد که نگرانی هایی از واکنش های منفی طرفداران معاون اول به وجود اید و مناسبات میان ارگ و معاون اول و فضای سیاسی کشور تیره تر گردد.
برای رفع این نگرانی شورای امنیت ملی افغانستان طی یک جلسه تصمیم گرفت که معاون اول به بهانه بیماری از کشور خارج شده و در کشور ترکیه تا زمان روشن شدن سرنوشت دوسیه احمد ایشجی ماندگار گردد.
اکنون دیدار معاون دوم که احتمالا حامل پیامی از سوی حکومت افغانستان به معاون اول است از جهات مختلف حایز اهمیت است و از نگاه سیاسی نوعی امیدواری به حل قضایای پیش امده تلقی می گردد.
مهم ترین پیامد این دیدار عادی شدن روابط معاون اول و ارگ خواهد بود. این مساله از ان جهت اهمیت دارد که ما در استانه انتخابات پارلمانی در سال جاری و انتخابات ریاست جمهوری در سال اینده قرار داریم. از هم اکنون گفتگوها و امادگی ها برای تشکیل تکیت های انتخاباتی ریاست جمهوری در انتخابات سال اینده جریان دارد و احتمالا تیم ها تا حدودی مشخص شده و شکل گرفته اند. حضور تبعید مانند معاون اول رییس جمهور در یک کشور خارجی سبب می شود که بسیاری از چهره های سیاسی به دنبال کشاندن او به ایتلاف های سیاسی ضد حکومتی برایند. تا کنون چندین بار برخی از سیاست مداران سعی کرده اند که با محوریت معاون اول سامانه های قدرت سیاسی را علیه حکومت تشکیل دهند. در روزهای اخیر نیز اظهارات برخی از چهره های سیاسی دال بر همین نکته بوده است. اما معاون اول علی رغم حضور سمبلیک در برخی از ایتلاف های سیاسی تا کنون روابط خود را به کلی با ارگ قطع نکرده است و هر از گاهی مقامات عالی رتبه حکومتی در انقره با وی دیدار داشته اند.
دیدار دیروز معاون دوم با معاون اول رییس جمهور در همین راستا ارزیابی می شود که تا کنون مقاطعه کامل معاون اول و حکومت صورت نگرفته است و ارگ احتمالا به بازگشت معاون اول در پست خود امیدوار است. هم چنین این مساله نشان می دهد که ارگ هنوز در توحید و بازسازی تیم سیاسی خود مصمم است و قادر است که معادلات پیش امده را بر هم بزند. اگرچه به دلیل بیماری معاون اول حضور شخص وی در تیم انتخاباتی رییس جمهور غنی برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری تقریبا ناممکن است؛ ولی این امیدواری وجود دارد که ارگ قناعت معاون اول را برای تشکیل تیم اینده خود به دست اورد.
بنابراین دیدار معاونین رییس جمهور در انقره بعد از رخدادهای مهمی چون سرد شدن مناسبات رییس جمهور و معاون اول وی و گرفتاری نظام الدین قیصاری از قومندانان جنرال دوستم و جنجال های برخاسته از ان دارای اهمیت سیاسی بسیاری است. مهم ترین پیامد سیاسی این دیدار این است که هنوز حکومت به دنبال ترمیم از هم پاشیدگی های تیمی سیاسی خود است و قادر است با یک حرکت سیاسی مناسبات گذشته را باز گرداند.
این دیدار برای معاون اول نیز دارای پیام های روشنی است که باید از سوی وی و اطرافیانش جدی گرفته شود. بازگشت جنرال دوستم به عرصه سیاسی کشور  به خصوص در وظیفه خود می تواند به بسیاری از بی اعتمادی ها و مشکلات خاتمه دهد.

دیدگاه شما