صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جنگ غزنی دستاورد نیست آقای وزیر!

-

طالبان شب جمعه ۱۹اسد دستکم از سه طرف حملات گستردهای را به شهر غزنی آغاز کردند و بخشهایی از این شهر را به تصرف خود درآوردند. از آن روز تا کنون جنگ به گونه شدید در این شهر ادامه دارد.
در این چهار روز تعدادی از تأسیسات دولتی، مراکز تجاری و خانه های مردم خراب و یا به آتش کشیده شد و به اعتراف مسؤلان امنیتی بیش از صد و سی تن از نیروهای امنیتی و افراد ملکی کشته شدند. تصور لحظاتی که در این مدت برای مردم غزنی گذشته است، تلخ، زجر آور و کشنده است. مردمی که چهار شبانه روز را در سکوت، گریه، ترس، تاریکی و وحشت از مرگ گذراندند. چهار شبانه روز اطفال و زنان گرسنه و تشنه ماندند و مریض های عاجل به شفاخانه ها نرسیدند.
ما یکبار از پشت تریبون طوری اتو کشیده و شسته و رفته صحبت می کنیم که برای ما مهم نیست که این گفته ها چند در صد با واقعیت همخوانی داشته باشد؛ اما یکبار دیگر در صحبت های خود واقعیت های کشور و زندگی مردم را در نظر می گیریم و قصد ما این است که مردم را در جریان رویدادها، ضعف ها و دستاوردها قرار دهیم. در صورت اول برای ما مهم خود گفته¬ای است که از آدرس ما پخش و نشر می شود؛ اما در مورد دوم برای ما اصل مردم و حق مردم است. مردم حق دارند که از رویدادهای کشور و مردم آگاه شوند. مردم حق دارند بدانند که چرا این گونه و در مدت چند ساعت خود را در محاصره دشمن می بینند؟ این چند هزار نیروی امنیتی چرا چند ساعت مقاومت نتوانستند؟ چرا حکومت به هشدارها و نگرانی های مردم غزنی پیش از وقوع حمله اهمیت ندادند؟
در گزینه دوم مسؤلان حکومتی مردم را محرم می دانند و به آنها اعتماد دارند. لازم نمی دانند چیزی را از آنها پنهان کنند؛ از اینرو صادقانه کاستی ها، کمبودی ها، مشکلات و دستاوردها را با آنها در میان می گذارند.
کنفرانس خبری دیروز وزیر دفاع و داخله به عنوان بالاترین اشخاص مسؤل در ارگان های امنیتی کشور، بیشتر به گزینه اول شباهت داشت. در این کنفرانس وزیر دفاع و داخله مردم را بیگانه و نامحرم فرض کرده بود و در ارائه گزارش های خود بیشتر سعی داشت مردم را به آنچه که می گویند قانع بسازند، در حالی که در شرایط فعلی حکومت تنها منبع اطلاع رسانی به شمار نمی آید، مردم در این چهار روز از راههای گوناگون نسبت به تحولات غزنی معلومات به دست آورده اند. تضاد و ناهمخوانی گزارش هایی که از سوی مسؤلان رده بالای حکومتی برای مردم ارائه می شود با آنچه که مردم پیش از آن از منابع دیگر به دست آورده اند، مردم را نسبت به گفته¬ای مسؤلان بی باور می سازند. مردم پیش از آن که به این اظهارات به عنوان منبع دست اول خبر بنگرند، آن را یک تبلیغات صرف از سوی نهادهای امنیتی دانسته و به آن اعتماد نمی کنند.
از نظر وزیر دفاع و داخله جلوگیری از سقوط نکردن شهر غزنی یک دستاورد به حساب می آید؛ اما شهروندان معتقداند که این جنگ جز ورشکستگی ارگان های امنیتی هیچ دستاوردی نداشته است. به گفته¬ای مسؤلان حکومتی در ولایت غزنی بیش از ده هزار نیروی امنیتی وجود دارد. در این صورت پیشروی گروه طالبان تا ساختمان ولایت و قومندانی امنیه آنهم در مدت چند ساعت، چگونه قابل توجیه می باشد؟ سلطه و سیطره طالبان بر شهر غزنی در مدت چهار روز، کارکرد نیروهای امنیتی و در کل مدیریت جنگ دراین ولایت را زیر سؤال می برد.
وزیر دفاع و داخله بجای توجیه این شکست بهتر بود که صادقانه مشکلات موجود در ولایت غزنی را با مردم در میان می گذاشت و نسبت به بهبود وضعیت در این ولایت در آینده اطمینان می دادند. غزنی دروازه کابل پایتخت افغانستان به حساب می آید، سقوط غزنی به دلیل اهمیت موقعیت جغرافیایی¬اش نصف ولایت های افغانستان را تحت تأثیر قرار می دهد و امنیت پایتخت را با تهدید جدی مواجه می سازد. به این دلیل طالبان در شرایط فعلی نه می تواند بر غزنی تسلط پیدا کند و نه قصد این کار را دارد. برای طالبان این حمله یک دستاورد به شمار می آید؛ چرا که توانست قدرت نظامی شان را به رخ حکومت و حامیان خارجی اش بکشد. طالبان در این جنگ پیشروی کردند، شهر را تسخیر کردند و مردم را گروگان گرفتند و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و ملکی را از بین بردند. اما برای نیروهای امنیتی جنگ غزنی یک شکست تمام عیار بود. باید توجه داشته باشیم که جلوگیری از شکست بیشتر دستاورد نیست. مردم بر این باوراند که مردم پیش از آن که قربانی تروریسم باشند، قربانی سیاست های خام و مدیریت ناسالم جنگ در افغانستان هستند. پس بهتر است که وزیر دفاع و داخله بجای صحبت های احساسی، درمورد مدیریت بهتر جنگ برای مردم اطمینان بدهند.

دیدگاه شما