صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

میزان ضمانت در تأمین سلامت پـروسه انتخابات

-

برگزاری انتخابات به تنهایی نمی تواند ارادۀ شهروندان کشور را تمثیل نماید. ارادۀ شهروندان آنگاه تأثیرگذار است که به صورت واقعی تبلور پیدا کند. از این رو در انتخابات پیش رو علاوه بر ثبت نام مجدد رأی دهندگان، بررسی مجددسایت‌‌های رأی دهی و دیگر سازوکارهای انتخاباتی، برای نخستین بار از سیستم بایومتریک برای تأمین شفافیت در پروسه انتخابات، استفاده می گردد. با این هم از جانب شهروندان، احزاب و جامعه مدنی برخی نگرانی های مهم و به مورد مطرح گردید که باید از جانب حکومت و کمیسیون های انتخاباتی پاسخ قناعت بخش ارائه می گردید.
علاوه بر آن، جامعه جهانی و همکاران بین المللی افغانستان نیز ناگزیر گردید تا برخی نگرانی های شان را در این زمینه مطرح کنند و انتظار داشتند تا پاسخ قناعت بخش را از جانب افغانستان دریافت کنند. واضح است که به جز دوره های اول پروسه انتخابات، اکنون تمام برنامه ها و پالیسی های پروسه انتخابات توسط نهادهای مستقل انتخاباتی افغانستان مدیریت می شود. ولی با این هم کشورهای که در پروسه انتخابات افغانستان همکاری دارند، حق دارند که از شفافیت کار در پروسه انتخابات افغانستان مطمئن شوند وگرنه آسیب پذیری انتخابات، اطمینان آن هارا نیز سلب خواهند کرد.
از دیگر جانب حکومت افغانستان دیگر نمی تواند بدون برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه با جامعه جهانی در مورد تقویت و تحکیم روند های دموکراتیک در افغانستان صحبت و گفتگو کند تا حمایت همکاران بین المللی را در این زمینه جلب و جذب نماید.
نمایندگان جامعه جهانی معتقدند که تنها استفاده از سیستم بایومتریک و نظارت همه جانبه از فرایند انتخابات می تواند زمینه را برای انتخابات شفاف، سالم و عادلانه فراهم سازد و در این صورت است که همکاران بین المللی افغانستان در فرایند انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده با مردم و حکومت افغانستان همکار خواهند ماند.
نحوۀ استفاده از سیستم بایومتریک، محرمیت رأی دهی با دستگاه های بایومتریک، چگونگی استفاده و محافظت از دستگاه های ریزرف بایومتریک، عکس گرفتن از خانم های رأی دهنده در فرایند رأی دهی، احتمال استفاده نهادهای دیگر از دستگاه های بایومتریک، میکانیزم بررسی تفاوت شمارش آرای انداخته شده در صندوق و آرای ثبت شده در دستگاه بایومتریک از جمله موضوعاتی بودند که شهروندان افغانستان و جامعه جهانی در برابر آن ابراز نگرانی داشتند.
اما کمیسیون مستقل انتخابات به تازگی اطمینان داده است که برای استفاده از سیستم بایومتریک طرزالعمل جامع را تهیه کرده که رعایت آن در فرایند انتخابات، معیار برای  سلامت انتخابات می باشد.
کمیسیون مستقل انتخابات به شهروندان و احزاب سیاسی اطمینان داده است که  در سیستم بایومتریک علاوه بر نشان دو انگشت رأی دهنده، عکس تذکره، استیکر و عکس رأی دهنده نیز گرفته می شود که با ذخیرۀ این مشخصات برای هر رأی دهنده یک بارکد مخصوص چاپ می شود که رأی و شمارش آن توسط همین بارکد خاص بررسی می گردد و قابل اعتبار است و در زمان شمارش نهایی نیز همین بارکد واحد و مخصوص قابل اعتبار است و رأی با بارکد اضافی زیر نظارت ناظرین انتخاباتی باطل اعلام خواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات در مورد استفاده از دستگاه های اضافه و ریزرفی نیز  اطمینان داده است که این دستگاه ها برای ضرورت و بروز مشکلات احتمالی تدارک دیده شده که دارای نمبر خاص است و تنها در صورت ضرورت آن هم با طی مراحل قانونی با صدور اجازه از مرکز قابل استفاده است.
یکی از سؤالات مهم  احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، در مورد تفاوت شمارش آرای ریخته شده در صندوق و آرای ثبت شده در دستگاه بایومتریک می باشند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تازگی اطمینان داده است که در صورت بروز این مشکل، پس از بررسی های فنی، اطلاعات ثبت شده در دستگاه بایومتریک ارجحیت خواهد داشت.
با همه این امیدواری ها، بروز برخی مشکلات در فرایند انتخابات یک امر طبیعی و غیر قابل انکار است. انتظار می رود که کمیسیون های انتخاباتی و حکومت افغانستان در آن مورد نیز، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا این بار از آرای پاک و ارادۀ جمعی مردم به درستی صیانت شود و اعتماد در پروسه انتخابات دوباره به مردم برگردد.

دیدگاه شما