صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طـنین گام های انتخابات

-

روز 28 میزان روز سرنوشت ساز و مهم برای مردم افغانستان است. تنها چهار روز دیگر تا زمان انتخابات باقی مانده است. اکنون صدای گام های انتخابات در همه مناطق کشور به جز ولایت غزنی به گوش می رسد و مردم با شور و اشتیاق تمام به پیشواز آن شتافته و از انتخابات با گرمی استقبال می کنند.
مهمترین دغدغه انتخابات پیش رو، مسأله امنیت است. با توجه به تهدیدات گروه های تروریستی و سابقه حملات انتحاری و انفجاری، نگرانی امنیتی در روز انتخابات یک موضوع جدی و قابل نگرانی و تشویش می باشد؛ اما این نگرانی ها بر تصمیم مردم برای اشتراک در انتخابات نه تنها تأثیرمنفی نگذاشته که بسیاری از شهروندان را بیشتر علاقمند به شرکت در انتخابات کرده است؛ زیرا شهروندان کشور معتقداند که پروسه انتخابات برای افغانستان و امنیت آن یک مسأله حیاتی است. بدون انتخابات افغانستان نمی تواند راه توسعه و پیشرفت را بپیماید و شهروندانش را از عقب ماندگی و بدبختی نجات دهد. به این دلیل دشمنان مردم ما این پروسه را هدف قرار داده اند تا در اثر تهدید به حمله، انتحار وانفجار سطح مشارکت مردم را در انتخابات کاهش دهد و این روند را به ناکامی بکشاند.
فضای داغ و پر از انگیزه و احساس انتخابات و حضور گسترده و پرشور مردم در کمپاین های تبلیغاتی بیانگر آن است که دیگر مردم تحت تأثیر تبلیغات سؤ دشمنان قرار نمی گیرند و ناامنی را مجوز عدم شرکت خود در انتخابات نمی دانند. مردم سرنوشت آینده خود و اولادهای شان را در همین پروسه جستجو می کنند؛ لذا هرگز نمی خواهند سرنوشت و آینده فرزندان شان مطابق میل، رغبت و خواست دشمنان این مردم رقم بخورد. به این خاطر جان شان را می دهند؛ اما این روند را زنده، گرم و پویا نگه می دارند.
در روزهای اخیر انتخابات، به صورت طبیعی رقابت ها شدیدتر می شود و تبلیغات و کمپاین ها وسیع تر و گسترده تر می گردد. مردم تا هنوز در همه کمپاین ها اشتراک کرده و بحث نا امنی را یک موضوع تا آن حد مهمی که بتواند آنان را از مشارکت در انتخابات باز دارد، تلقی نکرده اند. تاجایی که به مردم مربوط می شود، آنها می خواهند انتخابات در فضای آرام و رقابتی و در یک روند شفاف برگزار شود. تهدیدات دشمنان نتوانسته بر اراده مردم خلل وارد کرده و آنها را از صحنه انتخابات دور کند.
با همه اینها نمی توان مسأله امنیت را جدی نگرفت و با بی مبالاتی از کنار آن گذر کرد. این که شهروندان علیرغم نا امنی ها و تهدیدها در انتخابات شرکت می کنند؛ نشانهای اوج آگاهی و مسؤلیت پذیری آنها است؛ اما محافظت از جان و مال شهروندان وظیفه دولت و نهادهای امنیتی است که نباید حتا یک لحظه از این امر مهم غفلت کنند.
حکومت باید امنیت انتخابات را تأمین کرده و زمینهای اشتراک امن مردم را در انتخابات فراهم نماید. همانطوری که دشمنان این پروسه را تهدید کرده اند تا بر اراده و عزم مردم تأثیر منفی بگذارند، نیروهای امنیتی نیز باید شایستگی خود را نشان دهند و از وقوع هرنوع حادثه ناگوار تروریستی جلوگیری کنند.
تشدید نا امنی و سیاست ها و کارکردهای ضعیف نهادهای امنیتی و افزایش کشتار نیروهای امنیتی در مناطق مختلف کشور، تاحدودی اعتبار این نهادها را زیر سؤال برده است. مؤفقیت در تأمین امنیت انتخابات تا حدی زیادی اعتبار نیروهای امنیتی را برمی گرداند و اعتماد مردم را نسبت به نهادهای امنیتی مستحکمتر می سازد.
انتخابات یک آزمون بزرگ برای حکومت و نهادهای امنیتی است. این نهادها باید تلاش کنند که از این آزمون سرفراز بیرون شوند. در این راستا البته، همکاری شهروندان کشور با نیروهای امنیتی نیز مهم و چه بسا تعیین کننده است. نیروهای امنیتی بدون همکاری مردم نمی توانند آن طوری که باید مؤفق باشد؛ ولی زمانی که تدابیر و تلاش های نیروهای امنیتی با همکاری و همگامی مردم همراه شود، بدون شک بسیاری از چالش ها از مسیر راه بر داشته می شوند و بسیاری از روندها با مؤفقیت از گردنه تهدیدها عبور می کنند.

دیدگاه شما