صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات قندهار؛ پیروزی دموکراسی بر جنگ

-

انتخابات پارلمانی سال 1397 در سراسر افغانستان به شمول ولایت قندهار با نواقص بسیار برگزار شد. این نواقص بیش از هر نهاد دیگر متوجه کمیسیون انتخابات و کارمندان برگزارکننده بود. نواقصی چون عدم کارکرد درست دستگاه های بایومتریک، عدم تطابق نام های رای دهندگان با لیست ارایه شده از سوی کمیسیون، عدم آمادگی کافی از سوی کارمندان محلی، مدیریت ضعیف از سوی دفاتر ولایتی کمیسیون و... سبب شد که بسیاری از شهروندان کشور از حق استعمال رای محروم بمانند. اما تدابیر امنیتی و عملکرد رهبری نهادهای امنیتی و در مجموع رهبری کلان این پروسه ملی از سوی حکومت قابل قبول و تحسین برانگیز بود. در کشوری که هر روزه ده ها حمله تروریستی علیه مردم و منافع آن ها، صورت می گیرد و دشمن با تمام توان هرگونه پیشرفت و توسعه را هدف قرار می دهد، برگزاری یک انتخابات آرام از نگاه رخدادهای امنیتی، مایه امیدواری بیشتر و نویدبخش یک آینده درخشان است. خوش بختانه در طی روزهای برگزاری انتخابات در سطح کشور در هفته گذشته و دیروز، حوادث امنیتی که بتواند روند انتخابات را  مختل کند رخ نداده است. این امیدواری زمانی قوت بیشتر می گیرد که برگزاری انتخابات در ولایت قندهار را مد نظر قرار دهیم. ولایت قندهار مرکز اقتدار تروریست ها و گروه های تندرو مخالف حکومت در سال های گذشته و نیز مرکز اقتدار طالبان بوده و اکنون نیز مرکز فعالیت های عمده طالبان و نزدیک به مرزهای جنوبی کشور است. در ولایت قندهار که انتخابات به دلیل ترور جنرال عبدالرازق با یک هفته تاخیر برگزار شد، هیچگونه رخداد امنیتی گزارش نشده است. اما مهم تر از آن در قندهار مشارکت مردم در انتخابات نیز بسیار گسترده و وسیع بوده است. حضور اقشار مختلف مردم اعم از زنان و مردان و حتی معلولین درمراکز رای دهی، سوژه خبری بسیاری از رسانه های ملی و بین المللی شده است. در قندهار حضور مردم در پای صندوق های رای فراتر از یک مشارکت گسترده و همراه با شوق و شعف فراوان بوده است. این همه شور و اشتیاق از سوی مردمی که هم مورد تهدید گروه های تروریستی قرار داشته اند و هم به لحاظ ساختاری انتخابات و دیگر نمودهای دموکراسی در ذهن و زندگی شان جای چندانی نداشته است، نشانه آشکار عبور از جنگ و چرخه خشونت است.
در افغانستان و به خصوص در ولایت هایی مثل قندهار، سال ها است که جنگ و خشونت جای همه چیز را درزندگی روزمره مردم پر کرده است. مکاتب بسته و عدم حضور دختران در آموزشگاه ها و مخالفت رادیکال با حقوق شهروندی و روندهای دموکراتیک مهم ترین نشانه های نهادینگی جنگ و خشونت در قندهار سال های گذشته بوده است. این که جنگ در لایه های زیرین حیات جمعی مردمان قندهار و ولایت های همجوار ریشه داشت شکی نبود. اما مهم تر از آن قداستی بود که در ذهنیت عمومی مردمان این دیار در باره جنگ نهادینه شده بود.
برگزاری موفقانه انتخابات در قندهار و استقبال گسترده مردم از آن نشان می دهد که مردم هم از جنگ خسته شده اند و هم قداست جنگ زیر سوال رفته است. حضور همگانی به خصوص طبقه محروم و فرودست جامعه در پای صندوق های رای دلیل قاطع بر تنفر عمومی از جنگ و خشونت و رای به دموکراسی است. حضور گسترده مردم افغانستان در انتخابات پارلمانی روز 28 میزان و نیز مشارکت وسیع مردم قندهار در انتخابات روز گذشته نشان داد که جنگ و قداست آن حداقل در ذهنیت عامه دیگر جایی ندارد. بلکه مردم خواهان تحقق ارزش های دموکراتیک و حقوق شهروندی خویش هستند. اما تروریست ها و دشمنان صلح و آبادانی کشور تا چه زمانی می توانند به چرخه خشونت و جنگ در افغانستان استمرار بخشند بستگی به مدیریت کلان کشور در تداوم روندهای دموکراتیک بعدی دارد.
ما در اوایل سال آینده انتخابات ریاست جمهوری شوراهای ولایتی را داریم که اگر رهبری حکومت بتواند این دو انتخابات را نیز موفقانه برگزار کند، گام بزرگ دیگری در راستای محو جنگ و خشونت و هم چنین عبور از بحران کنونی بر داشته خواهد شد.
در هر صورت برگزاری بدون حادثه انتخابات در قندهار و مشارکت گسترده مردم در آن دلیل روشن بر پیروزی دموکراسی بر جنگ است. این پیروزی درس بزرگی هم برای مردم افغانستان و هم برای مخالفان ارزش های دموکراتیک و گروه های افراطی در بر دارد. امید است که دولت افغانستان زمینه عبور مسالمت آمیز مردم را از چرخه بحران و خشونت از طریق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در سال آینده فراهم کند.

دیدگاه شما