صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اراده همگانی بـرای مـلت سازی

-

دیروز رییس جمهور غنی و استاد سرور دانش معاون وی در یک سفر ولایتی به ولایت دایکندی، مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت. بر اساس گزارش هایی که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شده است، این استقبال در ولایت دایکندی بی سابقه بوده است. در محفل دیروز استقبال از رییس جمهور و معاونش در مرکز ولایت دایکندی، تفاوت های چشم گیری با دیگر ولایات وجود داشت که در دیگر ولایت نبوده و حتی می تواند الگویی برای دیگر مناطق کشور باشد.
در استقبال مردم دایکندی، حضور زنان و اقشار مختلف مردم چشمگیر بوده و نسبت به دیگر سفرهای ولایتی رییس جمهور از این جهت تفاوت عمده ای وجود داشته است. یکی از تفاوت های دیگری که دیروز در میان جمعیت موج می زد، آرامش روانی و اطمینان از عدم هرگونه رخداد امنیتی بوده است. در تصاویری که نشر شده، دیده می شود که رییس جمهور و معاون رییس جمهور، بی محابا در قلب جمعیت می روند و فارغ از هرگونه هراس و بیم با مردم گفتگو می کنند. امری که متاسفانه در هیچ نقطه ای از این سرزمین امکان پذیر نیست. بر اساس گفته های شاهدان در ابتدای ورود رییس جمهور به دایکندی محافظین وی بسیار نگران مسایل امنیتی و هجوم استقبال کنندگان به سمت مقامات بوده اند، اما بعد از دقایقی آن ها نیز از سخت گیری های خویش کاستند و اجازه دادند که مردم با مقامات با آزادی عمل کامل دیدار کنند.
نگرانی دیگری که وجود داشت این بود که ممکن است عده ای با انگیزه های متفاوت علیه رییس جمهور و حکومت در محفل یادشده دست به اعتراض بزنند. اما هیچ صدایی بر نیامد. البته این به معنای تحقق کامل وعده های رییس جمهور و معاونش برای مردم مناطق مرکزی نیست. همه می دانند که در این سرزمین مشکلات بسیار زیاد است و نارسایی ها بیشتر. ولی آن چه دیروز اتفاق افتاد، نمایش یک اراده و عزم همگانی برای ملت شدن بود.
در افغانستان سال ها است که امید به یک ملت شدن و ادغام اجتماعی همواره به یاس مبدل شده است. در طی سال های گذشته هرچه تلاش صورت گرفته است، به نحوی به باد فنا سپرده شده است. فاکتورهای نفاق انگیزی چون تعصاب قومی، مذهبی، زبانی و سمتی هر کوششی را در راستای ملت شدن مردم افغانستان با شکست مواجه کرده است.
در استقبال دیروز اما مردم در دایکندی نشان دادند که از جنگ و هر گونه منازعه ویرانگر دیگر خسته شده اند. شور و هیجانی که دیروز در یکی از محروم ترین ولایات کشور و در دورترین نقطه از سوی مردم به نمایش در آمد، نشان از اوج شعور و فهم درک و در نهایت نشان از اراده و عزمی دارد که مردم برای ملت شدن گرفته اند. تمام رخدادهایی که دیروز در دایکندی اتفاق افتاد هم به صورت نمادین و هم به صورت عینی، عصاره ای از خواست ها و مطالبات مردمی بود که سال ها است از نفاق، تبعیض، ستم و بی عدالتی رنج می برد.
اما روی دیگر سکه مربوط به مسولان حکومت و مجموع سیاستمداران کشور است که چگونه به خواست های برحق مردم خویش پاسخ می دهند. تجربه تاریخی نشان می دهد که افغان ها در عرصه سیاست و حکومتداری و شکل دادن یک ملت واحد و یک پارچه تا حد زیادی ناکام بوده اند. این ناکامی در طی دهه های اخیر بیش از هر زمان دیگر خود را نشان داده است. تداوم بحران و بی ثباتی سیاسی محصول سیاست های ناکام سیاستمداران دانسته شده است. میراثی ساختن قدرت و استمرار این سنت از نظام شاهی گرفته تا تنظیم های جهادی همگی به نحوی دال بر اولویت منافع شخصی سیاستمداران بر منافع ملی کشور است. اما شکل گرفتن قاعده بازی بر اساس قانون اساسی و روندهای دموکراتیکی چون انتخابات امیدواری های زیادی را خلق کرده است.
در دایکندی یک گام مهم از سوی رییس جمهور در زمینه زدودن نابرابری های تاریخی برداشته شد که همان اعلان درجه 2 شدن ولایت دایکندی بود. از نگاه سیاسی، این اقدام مهم تر از افتتاح پروژه های انکشافی بود. این اقدام اگرچه پیامدهای عینی نیز دارد ولی به لحاظ نمادین یک تصمیمی بود که حاکی از اراده سیاسی برای تغییر وضعیت و یک نشانه در راستای ملت شدن از سوی رهبری حکومت است.
تمام نشانه ها و رخدادهای دیروز دایکندی نشان از عزم همگانی برای ملت شدن دارد. امیدواریم که همه ما این فرصت ها را غنیمت بشماریم و برای تحقق این عزم و اراده تلاش کنیم.

دیدگاه شما