صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دستاوردهای پس از تغییرات اخیر در رهبری نهادهای امنیتی

-

پس از تغییرات اخیر در رهبری وزارت های امور داخله و دفاع ملی، به نظر می رسد در پالیسی ها و عملکرد این دو نهاد مهم امنیتی کشور نیز تغییرات اساسی به وجود آمده است. هم در بخش جنگ با تروریست ها و هم در بخش مبارزه با افراد زورمند و مخل قانون در روزهای اخیر دستاوردهای بزرگی به دست آمده است.
در جبهه های جنگ در روزهای اخیر صدها تن از تروریست ها به هلاکت رسیده اند و بخش های مهمی از مناطقی که در تصرف طالبان بوده است تحت حاکمیت دولت قرار گرفته است. علاوه بر دستاوردهای ملموس در جنگ، موضع گیری های قاطع وزیر دفاع جدید، هم سمت و سوی جنگ را روشن کرده و هم باعث تقویت روحیه سربازان در جبهه های جنگی شده است. واقعیت نیز همین است که وزیر دفاع نمی تواند مثل وزیر خارجه در برابر دشمن موضع دیپلماتیک و خنثی داشته باشد. اگر ما در عرصه سیاسی مصلحت های پیدا و پنهان را در نظر بگیریم و در برابر دشمن و حامیان آن موضع گیری نرم و مصلحت اندیشانه داشته باشیم، در عرصه جنگ و منازعه مسلحانه باید قاطع و جدی عمل کنیم. تا به لحاظ داخلی به سربازان خود روحیه ببخشیم و حمایت افکار عمومی را در سطح ملی جلب کنیم و به لحاظ خارجی عملکرد قاطع ما حمایت گر پلان ها و اهداف اساسی نظام در برابر دشمنان باشد. آن چه که در روزهای اخیر در جنگ  صورت گرفته است همان گونه که دستاوردهای درخشانی داشته است، باعث تقویت روحیه ملی و همگرایی ملی و افزایش اعتماد عمومی به نظام نیز شده است.
در عرصه های داخلی و تامین امنیت شهروندان در شهرها نیز در روزهای اخیر شاهد دستاوردهای مهمی بوده ایم. فرامین اخیر وزیر داخله در مبارزه با قانون شکنان و زورمندان و افراد مخل امنیت بی سابقه و در عین حال قاطع بوده است. به نظر می رسد در پشت این فرامین تدابیر نیز نهفته بوده است که این موضوع سبب عملی شدن بسیاری از تصمیمات در کوتاه مدت شده است. قاطعیت اخیر پلیس در برخورد با زورمندان و افراد مسلح غیر مسول سبب شده است که در افکار عمومی نیز تغییرات اساسی نسبت به پلیس و دستگاه های امنیتی کشور به وجود آید.
در کوچه و بازار و در شبکه های اجتماعی موجی از رضایت و خوش بینی در میان مردم نسبت به پلیس و نهادهای امنیتی مشاهده می شود. همه خواهان حاکمیت قانون و سرکوب قانون شکنان هستند. هیچ کسی از تطبیق و اجرای قانون ابراز نارضایتی نمی کند. خوش بختانه برای نخستین بار است که این همه استقبال از عملکرد پلیس و وزارت امور داخله در طی سال های گذشته صورت گرفته است.
در تازه ترین اقدام، دیروز پلیس به خاطر جلوگیری از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسول در شهر کابل، در همه نقاط شهر مستقر شد و نشان داد که برای اجرای تصمیمات اخیر مصمم است. این اقدامات بدون تردید مورد حمایت همه مردم است و هیچ کسی جز افراد زورمند از آن استقبال می کنند.
اکنون سرپرست وزیران وزارت های امور داخله و دفاع باید احساس مسولیت بیشتر کنند. این همه خوش بینی و استقبال از پالیسی های جدید امنیتی و قاطعیت در برابر دشمنان و زورمندان، مسولیت آنان بسی سنگین تر می کند. به همین خاطر نخستین شرط تحقق آرزوهای مردم و فایق آمدن بر دشمنان امنیت و رفاه مردم افغانستان و عملی شدن وعده های مسولان امنیتی، این است که این روند استمرار یابد و نیروهای امنیتی کشور با قاطعیت تمام به وظایف شان عمل کنند. مشکلی که تا کنون وجود داشته است این است که تقریبا در همه عرصه ها وعده ها بر زمین مانده و مردم پس از چندی از وعده های مسولان نا امید شده اند. اکنون با توجه به دستاوردهای مهمی که طی چند هفته در بخش امنیتی حاصل شده است، این امیدواری وجود دارد که در بخش امنیتی ما شاهد دستاوردهای بیشتر و تحقق وعده های رهبری جدید نهادهای امنیتی خود باشیم.

دیدگاه شما