صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۴ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اروپا و موضع گیری روشن و شفاف در قبال صلح

-

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیهی اروپا دیروز سهشنبه ۶ حمل به کابل آمد و با محمد اشرف غنی رییس جمهور و عبدالله عبدالله رییس اجراییه دیدار و گفتگو کرد.
خانم موگرینی در نشست مشترک خبری با رئیس جمهور غنی گفت که اتحادیه اروپا برای ایجاد صلح پایدار در افغانستان طرحهای مشخصی در "زمینه همکاری و تقویت دولتداری در افغانستان" دارد.
وی گفت اول، باید به دولت افغانستان کمک شود تا روند صلح فراگیر شود. دوم، اصلاحات همه جانبه در نهادهای دولتی به شمول نهادهای امنیتی به وجود آید. سوم، به جنگجویانی که دست از جنگ می کشند، کمک مالی صورت گیرد. چهارم، تجارت میان کشورهای منطقه رونق داده شود و سطح همکاری های اقتصادی افزایش یابد. اروپا برای تطبیق این طرح برنامه های بزرگ سرمایه گذاری را در افغانستان و کشورهای منطقه دارد. پنجم، اروپا این آمادگی را دارد که به عنوان تضمین کننده صلح در نظر گرفته شود.
پس از آن که مذاکرات صلح پشت پرده میان نماینده ویژه وزارت امورخارجه امریکا و طالبان در قطر، پرسش های زیادی را در سطح افغانستان به وجود آورد و سبب نگرانی های مضاعف در مورد نتایج و پیامدهای گفتگوهای صلح با طالبان گردید، برخی از کشورها از این سردرگمی استفاده کردند و روی کار آمدن حکومت مؤقت را بهترین راه برای برقراری صلح در افغانستان عنوان کردند. برخی از سیاستمداران داخلی نیز از این وضعیت بهره بردند و بحث حکومت سرپرست را برجسته ساختند و برخی دیگر لیست بلند بالایی را برای سفر به قطر تهیه کردند تا در آشفته بازار سیاست، پروسه صلح را به نفع خودشان مصادره کنند.
پررنگ شدن مسأله صلح مردم را از یک پروسه کلان ملی دیگر غافل کرد و افکارعمومی را از انتخابات ریاست جمهوری به سوی صلح و چگونگی آن جلب کرد.
متأسفانه سیاسبازان ما نشان دادند که برای تضعیف حکومت فعلی حتا حاضرند که حاکمیت سیاه طالبان را دربست بپذیرند و علیرغم تمایل قلبی شان از رویکرد طالبانی در عرصه عمومی حمایت کنند. آنچه که ما به عنوان شهروندان این سرزمین، که همواره قربانی سیاست ها و موضع گیری های خام و سود جویانه سیاستبازان این سرزمین شده ایم، از آنها می پرسیم، این است که آیا شما در اظهارات و موضع گیری های تان هیچ توجهی به منافع عمومی دارید؟ اگر توجه دارید بر کدام اساس و بر مبنای کدام نظرسنجی، روی کار آمدن حکومت موقت را پس از اول جوزای امسال همسو با خواسته های مردم می دانید؟
مردم که همیشه فریاد می زنند، حفظ نظام کنونی با همه کاستی ها و نقص هایش بسیار بهتر از حکومت موقت یا سرپرست است. پس از مردم برای منفعتهای سیاسی تان هزینه نکنید.
سفر موگرینی بسیاری از ابهامات را روشن کرد و به بسیاری از پرسش ها پاسخ داد. موگرینی به صورت واضح در مورد زوایای صلح و پیامدهای آن توضیح داد و از مالکیت افغانستان بر روند صلح حمایت کرد.
مردم می گویند صلح باید پایدار باشد؛ صلح پایدار زمانی به وجود می آید که پروسه صلح فراگیر باشد و همه شهروندان خود شان را در روند مذاکرات شریک بدانند و خواست های شان در توافق نامه صلح در نظر گرفته شود.
مردم می خواهند که حکومت به حیث تجسم اراده ملی باید در مذاکرات حضور قوی داشته باشد. دستاوردهای هیجده سال گذشته حفظ شود و قانون اساسی به عنوان مبنا و اساس صلح باید مدنظر قرار گیرد. صلح باید ثبات و امنیت را به دنبال داشته باشد، صلحی که برای مردم امنیت، ثبات و آرامش نیاورد و زمینه توسعه و رفاه عمومی را فراهم نیاورد، بی فایده است. مردم می خواهند روندهای دموکراتیک از جمله انتخابات قربانی صلح نشود. عدم برگزاری انتخابات به معنای تعطیل کردن روندهای دموکراتیک و امتیاز دادن بی مورد به طالبان می باشد.
از نظر مردم جنگ و صلح درافغانستان تنها مربوط شهروندان این کشور نمی شود، بسیاری از کشورهای همسایه، منطقه و جهان که در هیجده سال گذشته در تحولات افغانستان نقش داشته اند، در پیشرفت پروسه صلح و تضمین آن می توانند کمک کنند. بنابراین در گفتگوهای صلح حضور و موافقت آنها می تواند این روند را سرعت بخشیده و اجرای مفاد آن را تضمین کنند.
طرح ها و پیشنهادهای اتحادیه اروپا نیز با موارد فوق سازگاری دارد و این بیانگر مقبولیت بین المللی رویکرد حکومت در ارتباط با مسأله صلح در افغانستان است. 

دیدگاه شما