صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون های انتخاباتی و خلق نگرانی های تازه

-

کمیسیونهای انتخاباتی پس از تعدیل قانون انتخابات و گزینش اعضای جدید این کمیسیونها متعهد به اعلان نتایج انتخابات پارلمانی در زودترین فرصت ممکن و فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و انتخاباپ پارلمانی در ولایت غزنی بودند. اما متاسفانه هیچکدام این تعهدات هنوز عملی نگردیده است. آنها گفته بودند که نتایج انتخابات پارلمانی بجز کابل را تا پانزدهم حمل 1398 اعلان میکنند و زمینه افتتاح پارلمان جدید را فراهم خواهند کرد و تا اواخر حمل نتیجه انتخابات کابل را نیز اعلان خواهند کرد. اما هنوز چندین ولایت به شمول کابل هم چنان بلاتکلیف هستند. اگرچه حکومت گفته است که تا اواخر این هفته پارلمان با حضور نمایندگان جدید افتتاح خواهد شد، ولی هنوز سرنوشت برخی از ولایات هم چنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
در این میان سرنوشت نتیجه انتخابات با وجود افراد زورمند و قدرتمند که در اعلان ابتدایی نتایج ناکام بودهاند، بیش از هر جای و هر موضوع دیگر نگرانیها را تشدید میکند. یکی از اعضای جدید کمیسیون در یکی از جلسات گفت که در بخش انتخابات کابل هرچه زمان گذشته و هربار که صندوقها به بازشماری رفته است، دست برد به آرای مردم و تغییر در آرای کاندیدان بیشتر شده است. به گفته او به همان میزان ابهام، مشکلات قانونی، مشکلات تخنیکی و پیچیدگی بیشتر و بیشتر گردیده است. به این معنی که هر بار که بهانهای پیدا شده است، صندوق ها مورد بازشماری قرار گرفته است. در هر بار نیز آرا بالا و پایین شده است. او می گفت اکنون ما هستیم و مجموعی از آرای بی سرنوشت و تغییر یافته و درهم ریخته.
بر اساس گزارش های غیر رسمی از ناظران و هواداران برخی از کاندیدان پارلمانی انتخابات 1397 در کابل، پیش از اعلان نتایج ابتدایی، تعدادی از کاندیدان آرای بلند داشته اند و تعدادی نیز آرای شان بسیار کمتر از آن چه کمیسیون انتخابات در نتایج ابتدایی اعلان کرد، بودهاند. اما پس از اعلان نتایج ابتدایی تغییرات زیاد به مشاهده رسیده است. اکنون نیز همین نگرانی وجود دارد که بار دیگر این تغییرات دامنگیر نتایج کابل نگردد. البته اگر کمیسیون بتواند آرای پاک را از ناپاک جدا کند مسلما مورد قبول همه خواهد بود. ولی ترس از این وجود دارد که مبادا همان روند گذشته تکرار شود و عدالت مثل گذشته زیر پا گردد.
کمیسیونهای انتخاباتی با حضور اعضای جدید علی رغم اینکه از سوی جناحها و احزاب سیاسی معرفی شده اند و هرکدام دینی از عقبه سیاسی که او را به این پست معرفی کرده است، بر دوش خود احساس میکند. ولی تا کنون فارغ از جنجالهای سیاسی و رویدادهای روزمره و بدور از غوغاسالاری عمل کردهاند. از این جهت مایه امیدواری است که اعضای جدید با توجه به تجربه تلخ اعضای پیشین تنها کار مسلکی و قانونی انجام دهند و فارغ از هر جناح بندی سیاسی و تنها بر اساس منافع ملی عمل کنند. ولی متاسفانه اینجا افغانستان است و هر کسی تلاش میورزد که منویات خویش را اجرا کند و از قانون فرار کند.
اکنون منتظر میمانیم که کمیسیون انتخابات نتایج ولایات باقی مانده از جمله کابل را چگونه و با چه میزان از تغییرات و تا چه زمان اعلان خواهد کرد. واقعیت این است که اکنون کشور بدون پارلمان است و یکی از ارکان اساسی دولت تعطیل است. اگر کمیسیون برای تکمیل این رکن تلاش نکند و نتایج را زودتر اعلان نکند، عملا به معنای کارشکنی در فرایند بهبودی وضعیت خواهد بود.
از طرف دیگر از سوی اعضای پیشین کمیسیون زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با تاخیر اعلان گردیده بود و اعضای جدید آن را سه ماه دیگر به عقب برد و با تاخیر چندین ماهه مواجه کرد. در حالی که ریاست جمهوری و رهبری حکومت خواهان برگزاری انتخابات در زمان معین بودند، اما کمیسیون انتخابات آن را چندین ماه به تاخیر انداخت. جنجالهایی که این روزها بر سر دوام کار حکومت وجود دارد و بسیاری از جناحهای سیاسی آن را نتیجه دخالت حکومت میدانند، از همین جا نشات گرفته است و عامل آن کمیسیون انتخابات است. بنابراین جا دارد که مردم نگران انتخابات ریاست جمهوری و نگران نتایج عادلانه انتخابات پارلمانی در ولایاتی که هنوز اعلان نگردیده است باشند. این نگرانی در نتایج کابل بیش از هر جای دیگر است.

دیدگاه شما