صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات و مطالبات برحق انتخاباتی

-

تعدادی از نامزدان پیشتاز ولایت کابل در انتخابات پارلمانی سال گذشته دروازه پارلمان را به روی نمایندگان بستند و تاکید کردند که تا اعلان نتایج نهایی انتخابات کابل نمی گذارند که انتخابات داخلی ولسی جرگه به خاطر تعیین اعضای هیات اداری آن برگزار شود. به نظر می رسد این اعتراض با توجه به عملکرد اعضای پیشین کمیسیون و تعلل هایی که اکنون صورت می گیرد، برحق باشد. زیرا اکنون بیش از هفت ماه است که مردم افغانستان انتظار می کشند ولی هنوز نتایج کابل اعلان نشده است. این تاخیر غیر متعارف به هیچوجه توجیه پذیر نیست و هرچه زودتر باید نتایج نهایی کابل اعلان گردد تا مجلسی که بیش از چهار سال به صورت غیر قانون دوام داشته است با کامل شدن اعضای آن، تکمیل گردد. با این که پارلمان به تازگی با حضور نمایندگان جدید بازگشایی شده است ولی با غیبت بخشی از اعضای آن هنوز ناقص است. به خصوص اگر نمایندگان ولایت غزنی را به تعداد نمایندگان ولایت کابل اضافه کنیم، این نقص عمیق تر و بزرگ تر خواهد بود.
از سوی دیگر متاسفانه در بسیاری از ولایات اجحاف هایی در حق برخی از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه که رای واقعی داشته اند شده است که تا حدی روشن است و حداقل کمیسیون های انتخاباتی پاسخ روشن به معترضان نداشته اند. در طول ماه های گذشته در ولایت های مختلف پروسه دادخواهی نامزدان معترض جریان داشته است که به نظر می رسد به اندازه کافی به اعتراضات آن ها رسیدگی صورت نگرفته است. در طول ماه های اخیر برای روزنامه افغانستان ما نیز معلومات و اسنادی از سوی تعدادی از نامزدان ارایه شد که نشان می داد تقلبات آشکار از سوی برخی نامزدان دیگر صورت گرفته است. تطبیق این اسناد با معلوماتی که از سوی کمیسیون انتخابات در ویب سایت این کمیسیون درج شده است، نشان می داد که مغایرت های آشکار میان اسناد ارایه شده و معلومات موجود در ویب سایت کمیسیون وجود دارد؛ اما متاسفانه به این مغایرت ها و مشکلات نه در زمان کمیشنران سابق و نه کمیشنران فعلی کمیسیون های انتخاباتی رسیدگی صورت نگرفت. یک هفته پیش در ولایت بغلان شاهد اعتراضات گسترده مردمی بودیم و هم چنین این اعتراضات در برخی از شهرها از جمله کابل ادامه دارد.
نفس اعتراضات و مطالبات از سوی نامزدان معترض به دلایل مختلف چالش مهمی است که باید بدان ها پاسخ داده شود و حتی الامکان قناعت معترضان حاصل شود؛ اما مساله مهم تر و اساسی تر تاثیر منفی این اعتراضات و عدم پاسخگویی مناسب به آنها بر روندهای آینده است که باید تحت مدیریت کمیسیون های موجود انجام گیرد. ما به زودی انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی را در پیش رو داریم. اگر کمیسیون های انتخاباتی نتواند به پرسش ها و تردیدهایی که در انتخابات پارلمانی سال گذشته به وجود آمده است، پاسخ قناعت بخش دهند، بدون شک این تردیدها و ابهام ها به انتخابات های بعدی سرایت خواهد کرد و آن گاه پاسخ دادن به اعتراضات احتمالی و ادعاهای نامزدان شکست خورده بسیار سخت خواهد بود.
با توجه به مرحله حساسی که کمیسیون های انتخاباتی ما با آن مواجه است بعضی کارها از هم اکنون باید سنجیده شده و در تطابق و همسویی با افکار عمومی و خواست مردم پیش رود. در غیر آن صورت ممکن است در آینده اعضای فعلی کمیسیون تجربه تلخ تری را نسبت به اعضای پیشین این کمیسیون ها از سر بگذرانند.
واقعیت این است که متاسفانه کمیسیون های انتخاباتی ما میراثدار تجربه های بدی از گذشته هستند و ما انتخابات هایی را پشت سر گذاشته ایم که هیچگاه قناعت عمومی را حاصل نکرده است. انتخابات ها در طی هیجده سال گذشته همواره دچار ابهام و تردید بوده اند و نتایج آن ها همیشه در هاله ای از شک و گمان پذیرفته شده است. این همه میراث تلخ سبب می شود که کمیسیون های انتخاباتی بار مسولیت های سنگین و چالش های مضاعف را به دوش بکشند. تنها معیاری که می تواند از سنگینی این بار بکاهد معیار قرار دادن شفافیت و عدالت انتخاباتی و در نهایت حقوق عامه است. این بزرگ ترین مطالبه و خواست مردم است و این خواست نیز زمانی میسر می گردد که اعضای کمیسیون های انتخاباتی از فشارها و جناح بندی های سیاسی دوری گزینند.

دیدگاه شما