صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نشانه‌های بازگشت تروریسم با آجندای تازه

-

در سرمقاله روز پنجشنبه گذشته خطر بازگشت تروریسم را به نحوی گوشزد کردیم و به برخی از زوایای این بازگشت پرداختیم. اکنون با انفجار در یک مسجد اهل سنت و در حین برگزاری نماز جمعه و در میان مردمان روزه دار و ترور مولوی سمیعالله ریحان نشانه جدیدی از بازگشت افراطیت دینی و تروریسم مذهبی رو نما گردیده است. در این که افراطیت در پی شکست های پی در پی خود، در حال قد برافراشتن است، شکی وجود ندارد. اما نشانه ها از پیچیدگی فوق العاده آن در موج جدید تروریسم حکایت دارد که احتمالا درپیش رو داریم.
واقعیت این است که ماهیت و عملکرد تروریسم از همان ابتدای شکل گیری خود به حد کافی مغلق و پیچیده بوده و دلیل آن نیز ماهیت استخباراتی و ابزاری این پدیده است. افراطیت اسلامی با مبنا و خاستگاه دینی به لحاظ تبارشناسی فکری اگرچه به برخی سامانه های موجود در شریعت می رسد. ولی آن چه مسلم است برخاستن و تحریک آن و در نهایت تبدیل کردن آن به ابزاری برای برهم زدن هر گونه وضعیت، نمی توانست کار چند مولوی خزیده در انزوای مساجد و چند عرب پولدار باشد. بلکه در پشت آن ده ها دستگاه استخباراتی و میلیاردها دالر هزینه مالی قرار داشته است. تروریسم به لحاظ ماهیت ذهنی و ایدئولوژیکی خود از سامانه واحد و غیر قابل تغییر تغذیه می شود؛ ولی از نگاه کارکرد و شیوه های عمل هر روز تغییر می کند و به شیوه های جدید تری متوسل می شود. این ویژگی تروریسم به صورت آگاهانه مدیریت می شود.
به نظر می رسد تروریسم هر روز به گونه ای خاص و متناسب با شرایط نه تنها در کشور ما بلکه در سطح جهان مدیریت می شود. در این مدیریت همه دستگاه های استخباراتی دست دارند و هر کدام به نحوی از این موجود خبیث در راستای منافع خود استفاده می کنند. میزان استفاده از تروریسم بستگی به میزان گسترده نفوذ و منافع هر کشور دارد. به قول معروف هرکه بامش بیش، برفش بیش. در این میان متاسفانه ظاهرا قرعه فال به نام افغانستان افتاده است و هرچه این پدیده خطرناکتر و پیچیده تر می شود، نشانه های آغازین آن در افغانستان تبارز می کند.
در موج جدید تروریسم احتمالا هدف ها از پیش تعیین می شوند و دستورها از بالا صادر می شود. تروریست ها به مثابه موجودات خطرناک تنها آموزش دیده و رها نمی شوند. بلکه هدف های شان از پیش مشخص می شود و به آنان دستور داده می شود. در این دستورالعمل جدید که به در بدنه اصلی تروریسم تعبیه شده است، هدف اصلی فرقه گرایی در درون فرقه ها است. نسخه های قبلی فرقه های اسلامی را در کلیت شان هدف قرار داده بودند. اوج فرقه گرایی مذهبی را در سوریه و عراق داعش به نمایش گذاشت. اکنون با استفاده از آن تجربه های ناب به نظر می رسد که جناح های مختلف تروریسم اسلامی، سامانه های اختلاف برانگیز در درون مذاهب را نشانه گرفته اند. ترور مولوی سمیع الله ریحان به عنوان کسی که نمادی از حمایت مذهبی و دینی نیروهای امنیتی افغانستان به شمار می رفت در همین راستا قابل تحلیل است.
بعید نخواهد بود که ما در آینده نزدیک ده ها نوع شیعه و ده ها نوع انسان سنی مذهب داشته باشیم. میزان خلوص دین و مذهب هرکدام به میزان تقرب آنان به افراطی ترین قرائت از مذهب و دین سنجش خواهد شد و هر کسی که با آنان نیست، علیه آنان خواهد بود و به همین خاطر مستوجب شدیدترین مجازات نیز خواهد بود. آدم ها بسته به شرایط و اقتضائات زندگی خود به صورت انفرادی تفسیر خواهند شد و ذهنیت شان به تفتیش گرفته خواهد شد و در صورتی که مضر تشخیص داده شود، هدف قرار خواهد گرفت. این بدترین و پیچیده ترین نوع تروریسم خواهد بود که احتمالا در آینده از میان خاک و خاکستر سرزمین های اسلامی سر بر خواهد آورد.
وضعیت خاورمیانه به مثابه عمق منطقه استراتژیک که هر گونه تحول در آن، تمام جهان اسلام را تحت تاثیر قرار می دهد در این روزها شاهد تحولات عظیمی است. تحولات در خاورمیانه سرآغاز تحولات ژرف در عرصه روابط بین الملل است؛ اما به موازات آن در عملکرد و کارکرد تروریسم نیز تحولات عمیق رخ خواهد داد.
در برابر موج جدید تروریسم با ویژگی هایی که تذکر یافت تنها پادزهری که وجود دارد، رشد آگاهی و گسترش عقلانیت در جهان اسلام است. امری که متاسفانه چالش های زیادی جلو رشد آن را اکنون سد کرده است و ما با رشد بی رویه آگاهی های کاذب توسط رسانه ها و شبکه های اجتماعی در حال یک فروپاشی دیگر هستیم.

 

دیدگاه شما