صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زنان؛ قربانیان رقابت های سیاسی

-

طی روزهای گذشته ادعاهایی علیه مجموعه ارگ ریاست جمهوری صورت گرفته است که گویا فساد اخلاقی و استفاده جنسی از بانوان در این مجموعه سبب ارتقا و یا راه یافتن زنان به کرسی های حکومتی و یا حتی پارلمان گردیده است. این ادعاها مانند هزاران ادعای بی دلیل دیگر در رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی راه یافته و ذهنیت عمومی را به قدر کافی مشوش می سازد. رقیب کوبی و اتهام زنی به رقبای سیاسی همواره در دنیا مطرح بوده است و در پیشرفته ترین کشورهای جهان که مهد دموکراسی است از این گونه مدعیات وجود دارد. اما متاسفانه در کشور ما اتهامات گاهی به قدری بی رحمانه و مخرب است که مرز اخلاق و ارزش های انسانی را به راحتی در می نوردد و از همه نزاکت های اجتماعی و اخلاقی عبور می کند. با توجه به این که در آستانه انتخابات قرار داریم و مسلما در ایام انتخابات از این گونه اتهامات فراوان شنیده خواهد شد، به چند نکته اساسی در این مورد اشاره می کنیم:
یک. ما در آستانه انتخابات قرار داریم و عرصه انتخابات فضای عمومی به قدری مکدر می گردد که به گفته معروف سگ صاحب خود را گم می کند. جناح های سیاسی و تکت های انتخاباتی از استفاده هیچ ابزاری علیه همدیگر دریغ نخواهند ورزید. در سال های گذشته نیز شاهد چنین اتهاماتی بوده ایم. اما خوب است که همه ما و به خصوص جناح های سیاسی و تکت های انتخاباتی به خصوص رهبری تکت ها که ادعای ریاست جمهوری افغانستان را دارند، به گونه ای رفتار کنیم که بتوانیم فردا به صورت همدیگر نگاه کنیم. در سال های گذشته برخی از چهره های سیاسی چنان علیه همدیگر سم پاشی کردند که گمان نمی رفت هیچوقت در پروسه های سیاسی در کنار همدیگر قرار گیرند. سی دی ها و اسناد تخریب همدیگر هنوز در کنچ دفاتر و خانه های شان وجود دارد. ولی این روزها می بینیم که به راحتی و بدون این که به روی خویش بیاورند در یک تکت انتخاباتی در کنار هم قرار گرفته اند و برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری تلاش می کنند. درست است که گفته اند سیاست بی پدر و مادر است. اما نه این قدر که فعلا در کشور ما متاسفانه جریان دارد.
دو. اتهامات و ادعاها گاهی به قدری سنگین است که به بی عزتی و بی حیثیتی بخش عظیمی از اقشار جامعه تمام می شود. به عنوان مثال در اتهامات جدید هیچ حیثیتی برای خانم ها باقی نمی ماند و متاسفانه آن بخش از زنان که در پروسه های سیاسی مثل انتخابات و یا در عرصه اداره و رهبری کشور شرکت می کنند به سادگی مورد بی حرمتی قرار می گیرند. کسانی که چنین اتهام هایی را به گمان آسیب رساندن به رقیب سیاسی و یا مجموعه حکومت وارد می کنند، پیش از آن که تیرهای زهرآگین شان متوجه رقیب سیاسی گردد، از زنان و کرامت انسانی آنان قربانی می گیرند. زنان در جامعه ما همیشه قربانی هستند و اتهام بستن به آنان و لکه دار ساختن حیثیت آن ها بدترین نوع آسیبی است که به این قشر وارد می شود.
سه. فرهنگ معافیت در ادعاهای بی دلیل و اتهام زنی های وقاحت بار باید از سوی دستگاه های عدلی و قضایی و به خصوص دادستانی کشور پایان یابد و همه ادعاها و به خصوص شکایات باید مورد رسیدگی جدی قرار گیرد. لوی سارنوالی کشور به عنوان حافظ منافع عمومی و حیثیت جمعی مکلف است افرادی را که در روزهای گذشته در رسانه های جمعی اتهام هایی را وارد کرده اند مورد پیگرد قرار دهد. اگر آنان اسناد کافی در اختیار داشتند که ادعاهای شان را ثابت کرد باید افراد متهم در درون حکومت مجازات شوند و حقوق زنان قربانی استیفا گردد. اگر چنان چه ثابت گردد که آنان به خاطر منافع شخصی و احیانا تحت تاثیر جناح های سیاسی دست به چنان سم پاشی هایی زده اند، باید بر اساس قانون با آنان برخورد شود و از آن عده زنانی که مورد بی حرمتی قرار گرفته اند اعاده حیثیت شود.
با توجه ادعاهای مطرح شده در روزهای گذشته متاسفانه نه تنها زنان بلکه به ارزش های انسانی در سطح جامعه آسیب رسیده است. ذهنیت عمومی به شدت مشوش گردیده و اخلاق عمومی و آداب اجتماعی آسیب دیده است. همه ما به شمول تکت های انتخاباتی و چهره های سیاسی مکلف هستیم که حرمت اخلاق و ارزش های انسانی را نگه داریم.

دیدگاه شما