صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

با شور و هیجان در انتخابات شـرکت کنیم

-

روند ثبت نام تقویتی رأی دهندگان آغاز شد، این روند تا 8 سرطان ادامه خواهد داشت. ثبت نام تقویتی شامل کسانی می شود که تازه به افغانستان بازگشته باشند یا سن هیجده سال را در روز انتخابات تکمیل کنند یا نام های شان در فهرست رای دهندگان قبلی درست درج نشده باشد، یا از یک حوزه به حوزه دیگر نقل مکان کرده باشند.
با آغاز ثبت نام رأی دهندگان پروسه انتخابات جدی تر می شود و شک و تردیدها در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز از بین می رود. با اعلام تقویم انتخابات ریاست جمهوری و آغاز روند ثبت نام رأی دهندگان، مسؤلیت کمیسیون انتخابات روشن تر و مشخص تر می شود و این کمیسیون مجبور است مطابق تقویم اعلام شده، برنامه های خود را به پیش ببرد.
بر مبنای اعلام کمیسیون انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ شش میزان امسال برگزار می شود؛ بنابراین تمام آمادگی ها باید متناسب با همین محدوده زمانی صورت بگیرد و کندکاری و تعلل ورزی نهادهای انتخاباتی نباید به تأخیر پروسه انتخابات منجر گردد.
حالا که زمان برگزاری انتخابات مشخص شده و برنامه های انتخاباتی مطابق تقویم اعلام شده به پیش می رود، لازم است که چند نکته مهم و اساسی را مورد توجه قرار دهیم.
اول: در دوره های قبل تر، برنامه آگاهی دهی مردم از روند برگزاری انتخابات، جز برنامه های رسمی کمیسیون به حساب می آمد و در تقویم انتخابات درج می شد؛ اما در انتخابات پارلمانی گذشته و انتخابات ریاست جمهوری آینده این پروسه از برنامه های کمیسیون حذف شده است.
برنامه آگاهی دهی از روند ثبت نام و سایر برنامه های انتخاباتی از یک طرف سبب تشویق و ترغیب شهروندان به اشتراک در انتخابات می شد و از سوی دیگر معلومات مردم را نسبت به روند انتخابات و اهمیت آن در سرنوشت سیاسی آنان توسعه و گسترش می داد. در انتخابات گذشته بخش از مشکلاتی که به وجود آمد و میزان اشتراک مردم را در پروسه ثبت نام کاهش داد، عدم برنامه آگاهی دهی درست از سوی کمیسیون انتخابات بود. چنانچه این کمیسیون از طریق رسانه های تصویری، صوتی و چاپی، معلومات لازم را در اختیار مردم قرار می داد و آنها را برای شرکت در انتخابات و پروسه رأی دهی تشویق می کرد، بدون شک میزان حضور مردم در انتخابات به مراتب بالاتر از آن بود که ما شاهدش بودیم. بنابراین اگر کمیسیون انتخابات، برنامه آگاهی دهی شهروندان را در پلان کاری خود بگیرند و به صورت منظم مردم را برای شرکت در انتخابات فرا بخواند، بیشتر می تواند مردم را به پای صندوق های رأی بکشاند.
دوم: شورای نامزدان ریاست جمهوری، بجای تمرکز روی موضوعات حاشیهای و بی فایده، بیشتر روی برنامه های کمیسیون و ضعف ها و کاستی های آن تمرکز کنند و طرح ها و نگرانی های خود را در مورد شفافیت انتخابات ارائه کنند. شورای نامزدان ریاست جمهوری وظیفه دارند که مردم را نسبت به آینده سیاسی کشور امیدوار سازند و تلاش کنند تا صحنه های انتخابات را گرم نگهدارند. متأسفانه تا کنون شورای نامزدان تلاش کرده تا این پروسه را سپوتاژ کرده و بر سر راه حکومت و کمیسیون انتخابات مانع ایجاد کند.
سوم: انتخابات مهمترین پروسه ملی است که همه شهروندان به گونهای در پیشبرد این پروسه سهم دارند. انتخابات زمینه مشارکت عملی مردم را در مسایل مهم ملی فراهم می سازد. انتخابات روند چرخش نخبگان را توسط رأی و اراده مردم تسهیل می کند و ایفای حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود مردم را ممکن می سازد. بنابراین مردم افغانستان برای تعیین سرنوشت سیاسی آینده و برای اعمال حق حاکمیت خود، بایستی به انتخابات اهمیت فوق العاده قایل شده و با شور و اشتیاق در این پروسه اشتراک کنند.
انتخابات و سایر روندهای دموکراتیک در کشور ما از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد؛ جایگزین انتخابات یا جنگ، کشتار و بی نظمی اجتماعی و سیاسی است یا حاکمیت استبدادی، سرکوبگر و تبعیض گرای قومی و خانوادگی است. مردم افغانستان در تاریخ سیاه سیاسی خود هر دو وضعیت را تجربه کرده اند و پیامد خونبار و زیانبار آنها را با تمام وجود تحمل کرده اند. بدون شک مردم نمی خواهند شرایط نکبت بار گذشته بار دیگر تکرار شود. پس تنها راه برای پشت سر گذاشتن وضعیت های ناخوشایند، تقویت ارزش های دموکراسی و اشتراک پرشور در انتخابات است.   

دیدگاه شما