صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شفافیت تنها راه مقابله با جـنگ روانی

-

معاون دوم رییس جمهور دیروز در یک برنامهای که در مورد زنان ترتیب یافته بود، خواهان تحقیقات جدی و بی طرفانه لوی سارنوالی در مورد ادعاهای تازه برخی از چهره های سیاسی و رسانه ها در باره سوء استفاده جنسی از زنان در دستگاه های دولتی و حکومتی شد. این خواست در حالی مطرح می شود که برخی از سیاستمداران و رسانه ها برخی از مقامات حکومتی را متهم به سوء استفاده جنسی از خانم ها در برابر منصب کرده اند. در تازه ترین ادعا بی بی سی گزارشی را نشر کرده است که گویا با تعدادی از خانم های قربانی گفتگو شده است. در این گفتگوها به گونه گزینشی از افراد مجهول الهویه نام برده شده است که اعتراف کرده اند که برخی از مقامات قصد استفاده جویی جنسی از آنان را داشته اند. اما همه می دانیم که تمام این بازی به نظر می رسد که به گونه مستقیم با انتخابات ربط دارد و به منظور تخریب چهره های سیاسی طراحی شده است و بیشتر یک جنگ روانی است.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و عرض اندام کردن تیم های مختلف انتخاباتی جنگ روانی علیه چهره های سیاسی و به خصوص دولت مردان بیش از هر زمان دیگر اوج گرفته است. در ادعایی که نخستین بار توسط یکی از مشاورین مستعفی رییس جمهور مطرح گردید، رسانه ها سهم فعال گرفتند و تا کنون تلاش کرده اند که از این حربه علیه یک تیم و کاندیدای خاص استفاده کنند.
لوی سارنوالی قبلا نیز اعلان کرده است که فرد مدعی باید تمام مستندات و شواهد خود را در حضور رسانه ها، نهادهای مدنی، علما و اقشار مختلف مردم ارایه کند. اما فرد مورد نظر تا کنون از این امر به بهانه های مختلف طفره رفته است و حاضر نشده است که در محضر عام ادعاهای خویش را مطرح کند و یا مستندات و شواهدی بر ادعای خویش ارایه کند.
همه می دانیم که ما در آستانه انتخابات قرار داریم و انتخابات متاسفانه مثل همه جای دنیا فصل تفرقه و اتهام زنی ها و شایعه ها است. اما شایعه ها و تهمت ها در افغانستان ماهیت نفرت افکنانه دارد و هر کس سعی می کند تا رقیب را به هر شیوه ای ممکن منکوب کند و هر چیزی در تخیلش آمد، نثار رقیب می کند. بدون این که مرزهای اخلاق و ارزش های انسانی و نیز حریم خصوصی و شخصی انسان ها را به رسمیت بشناسد و رعایت کند. در انتخابات گذشته متاسفانه ما بیشترین نفرت پراکنی را علیه یک نفر داشتیم و این نفرت پراکنی ها به خصوص در زمینه مناسبات اقوام تاثیرات منفی و شکننده ای داشت. کشور ما متاسفانه یک کشوری دارای سامانه های مختلف نفاق و شقاق اجتماعی است. این همه نفاق و تنفر قومی، مذهبی، زبانی و سمتی ریشه در تاریخ پر ماجرای کشور دارد و نمی توان به این زودی ها درمانی برای این امر جستجو کرد. باید منتظر زمان ماند تا حقایق آشکار گردد و پرده ها از پیش چشمان ما بر افکند.
در مورد ادعاهای تازه علیه برخی از نهادهای حکومتی و مقامات رسمی دولت تنها راه، آوردن شفافیت و برخورد جدی با قضایا است. ارگ ریاست جمهوری و نهادهایی که علیه آن ها چنین ادعاهایی مطرح شده است، باید به گونه جدی و قاطع با این پدیده برخورد کنند و از نهادهای مربوط بخواهند که قضایا را برای افکار عمومی روشن بسازند. راه روشن کردن افکار عمومی و از بین بردن تشویش در اذهان عامه نیز همکاری نهادهای مربوطه با لوی سارنوالی و بخش تحقیق این اداره است.
در طی سال های گذشته احزاب و جناح های سیاسی انواع و اقسام تهمت ها را علیه همدیگر به کار گرفته اند. متاسفانه تا کنون هیچگونه برخوردی با افراد خاطی به شمول کسانی که بر دیگران تهمت می بندند، نشده است. این امر سبب شده است که رسانه های ما با استفاده از آزادی های تسجیل شده در قانون اساسی و دیگر قوانین کشور، همه روزه دست به تهمت و تفرقه و نفرت پراکنی بزنند. اکنون تنها راه مقابله با چنین تهمت هایی نیز این است که حکومت زمینه شفافیت لازم را در دوسیه های مربوطه رعایت کرده و از آن نظارت کند.

دیدگاه شما