صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اهداف طالبان از تشدید حملات تروریستی

-

طی روزهای اخیر حملات طالبان هم در جبهه های جنگ و هم در شهرها به صورت حملات انتحاری تشدید یافته است. در جبهات جنگ در مناطقی از ولایت دایکندی، ولایت بادغیس و بخش هایی از شمال کشور حملات سنگینی در روزهای گذشته جریان داشته است. اما به جز در ولسوالی آب کمری که متاسفانه تعدادی از نیروهای خاص اردو به شهادت رسیدند، در دیگر مناطق طالبان هیچ موفقیتی نداشته اند، بلکه سرکوب گردیده اند.
به موازات تشدید حملات در جنگ، چندین حمله انتحاری و رهزنی نیروهای امنیتی نیز از سوی طالبان صورت گرفته است. حمله بر قومندانی امنیه ولایت قندهار، حمله انتحاری در جاده دانشگاه کابل و در انفجار در ننگرهار بخشی از حملات روزهای پسین بوده است که از سوی عوامل تروریستی و طالبان انجام یافته است. در اکثر این حملات تروریستی مردم ملکی و بی گناه آسیب دیده اند و به خصوص حمله بر دانشگاه کابل مصداق کامل، حمله بر مراکز آموزشی است. اکنون پرسش اساسی این است که هدف و یا اهداف طالبان و از تشدید فعالیت های بی رحمانه و تروریستی چیست؟
به نظر می رسد که نخستین هدف طالبان و حامیان آن که طراحان اصلی حملات تروریستی و نیز تمویل کنندگان اصلی این حملات هستند، تاثیرگذاری بر روند صلح و امتیازهای بیشتر از مذاکره کنندگان است. طالبان می دانند که دولت افغانستان به هیچوجه به این گروه امتیاز نمی دهد و هرگز مطالبات نامشروع آن را قبول نمی کند. تهیه اصول اساسی دولت افغانستان در روند صلح و تعریف خطوط قرمز در این پروسه به گونه واضح در تضاد با زیاده خواهی های طالبان ارتباط دارد. متاسفانه تمام تلاش برخی از همکاران بین المللی افغانستان اکنون به گونه روشن در هماهنگی با خواست های طالبان و اهداف حامیان منطقه ای آن قرار گرفته است. اکنون تمام فشارها بر دولت افغانستان صورت می گیرد که مطالبات طالبان را بپذیرد و به خواست های این گروه تن دهد. تمام این فشارها به بهان صلح صورت می گیرد. در حالی که قبلا اصول اساسی دولت در مطابقت با مواد اعلامیه جرگه مشورتی صلح تهیه گردیده است و این اصول تا کنون در تضاد با خواست های طالبان قرار دارد. یکی از مهم ترین خواست های طالبان تعطیل کردن قانون اساسی و به تبع آن تعدیل نظام سیاسی کشور مطابق با خواست و اهداف ایدئولوژیک طالبان است. موضوعی که هرگز نمی تواند مورد قبول دولت افغانستان قرار گیرد.
اما مهم ترین هدف طالبان و حامیان آن از تشدید حملات تروریستی، به نظر می رسد که تعلیق و جلوگیری از انتخابات است. آنان می دانند که اگر انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان صورت گیرد و افغانستان دارای یک نظام مشروع و مردم سالار باقی بماند، آنان هرگز نخواهند توانست اهداف بعدی خود را در افغانستان تطبیق کنند. به همین خاطر تلاش می کنند که پروسه انتخابات ریاست جمهوری را به هر شکل ممکن مختل کنند. ظاهرا برخی از کشورهای حامی طالبان و نیز برخی از کسانی که صلح را بر انتخابات اولویت می دهند تا شاید دستاورد و کلاهی برای خود بسازند، از این امر خشنود هستند. به هرحال هدف این است که انتخابات ریاست جمهوری مختل شود و افغانستان علاوه بر بحران های موجود با بحران عدم مشروعیت نظام نیز مواجه گردد.
اکنون که در آستانه زمان رسمی پیکارهای انتخاباتی قرار داریم، باید همه جناح های سیاسی به شمول جناح های سیاسی درون حکومت تعیین تکلیف کنند که آیا به سمت انتخابات می روند و یا به خواست های طالبان و حامیان آن پاسخ مثبت می دهند.
واقعیت این است که افغانستان فعلا در یک مخمصه پیچیده گیر مانده است. از یک سو روند صلحی پیش روی مردم افغانستان قرار دارد که به شدت مصنوعی و ناپایدار به نظر می رسد. از سوی دیگر حملات تروریستی در جبهه های جنگ و نیز در شهرها تشدید یافته است و هر روز از مردم افغانستان قربانی می گیرد و در هر خانه ماتم جریان دارد. واقعا معلوم نیست که اگر دولت افغانستان تن به صلحی دهد که کاملا تحمیلی است و ممکن است همه آن چه طی هیجده رشته شده است، به بهانه صلح پنبه شود، فردای چنین تصمیمی چه خواهد بود؟ از همین رو تنها راهی که پیش روی دولت افغانستان قرار دارد، مبارزه علیه تروریسم و در عین حال تلاش برای برگزاری انتخابات است. تنها در این صورت که تیر طالبان و حامیانش به سنگ خواهد خورد و مردم افغانستان از یک گردنه بسیار مهم دیگر تاریخ عبور خواهند کرد.

دیدگاه شما