صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دموکراسی و دشمنان آن

-

دیروز مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 رسما شروع شد. در نخستین روز تنها دو تیم توانستند محفل کمپینی برگزار کنند و باقی تیم ها و نامزدان ظاهرا از قافله عقب ماندند و نتوانستند حداقل به صورت نمادین یک محفل نمایشی برگزار کنند. اما به صورت جسته و گریخته بعضی تیم های مدعی دیگر نیز در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اعلان حضور کردند. چیزی که مهم بود به میدان آمدن تیم های انتخاباتی بود که این امر صورت گرفت و پروسه انتخابات به گونه رسمی کلید خورد. اکنون تیم های انتخاباتی هرکدام به تناسب توانمندی خود در این عرصه ظاهر خواهند شد و خود را در معرض انتخاب قرار خواهند داد.
دیروز در آخرین ساعات روز که شور و شوق انتخابات تازه جان گرفته بود و شبکه های اجتماعی و رسانه های عمومی پر از تفسیرها و تحلیل ها بود، گروه های تروریستی با حمله بر دفتر معاون نخست تیم دولت ساز مخالفت عملی خود را با نظام سیاسی مبتنی بر انتخابات نشان دادند. در این که چه کسی و یا کدام گروه تروریستی این حمله را به عهده خواهد گرفت، حرفی نیست. نکته اصلی در این است که گروه های افراطی دشمنی خود را با دموکراسی نشان دادند و اعلام کردند. بدون تردید این کار گروه طالبان و شبکه تروریستی متعلق به این گروه و همکاران برون مرزی آن است که توان سازماندهی چنین حملاتی را دارند و سر نخ اصلی نیز به همین گروه می رسد. دلیل این حمله اما تنها دشمنی ایدئولوژیک گروه های افراطی چون طالبان با آموزه های دموکراسی نیست، بلکه پای انگیزه های سیاسی به خاطر توقف پروسه انتخابات نیز در میان است.
حمله تروریستی دیروز که به خاطر متاثر ساختن روند انتخابات صورت گرفت، نشان داد که دموکراسی در کشور هنوز دشمنان قسم خورده کم ندارد. طبیعی است که طالبان به لحاظ ایدئولوژیک نه تنها باور به انتخابات ندارند؛ بلکه با آن مبارزه و دشمنی نیز می کنند. چنان که سخنگوی طالبان در حاشیه کنفرانس دوحه یک بار دیگر تکرار کرد که طالبان هیچ انتخاباتی را نمی پذیرد و تنها نظامی را که قبول دارد، نظام امارت اسلامی است.
اما گاهی به نظر می رسد که دشمنی طالبان با انتخابات صرف به دلیل باورهای ایدئولوژیکی نیست؛ بلکه به خاطر چوب گذاشتن در لای چرخ های دموکراسی است. حمله تروریستی دیروز بر یک دفتر انتخاباتی بدون شک از همین نکته بر می خیزد. واقعیت این است که گروه ها و افراد زیادی تلاش می کنند تا جلو حرکت دموکراسی و انتخابات را در افغانستان بگیرند و نگذارند که انتخابات برگزار شود. آن ها از این گونه حملات به درستی نفع می برند. چون منفعت اصلی خود را در عدم برگزاری انتخابات و انارشیک شدن وضعیت می بینند. از همین رو دیروز سعی کرند که با انجام حملات تروریستی فضای دهشت و تهدید را در شهر کابل ایجاد کنند تا شاید بتوانند روند انتخابات را مختل کنند.
با توجه به شرایطی که وجود دارد و ما ظاهرا در آستانه گفتگوهای صلح قرار داریم، حملات دیروز بسیار پیچیده و مشکوک به نظر می رسد. کسانی که از روند انتخابات و از اصل برگزاری انتخابات ناراضی هستند و نمی خواهند که در افغانستان ثبات سیاسی حاکم گردد، ممکن است دست به چنین حملاتی بزنند. باید منتظر ماند که چه کسی این حملات را به عهده می گیرد. اگر طالبان مسولیت این حمله را به عهده گیرند، طبیعی است که هر دو عامل در انجام آن حملات دخیل خواهد بود. هم دشمنی ایدئولوژیک طالبان و هم مقاصد سیاسی در صدر علل انجام این حمله قرار خواهد گرفت. اما اگر طالبان مسولیت آن حمله را به عهده نگیرند به احتمال زیاد اپوزیسیون داخل نظام در آن دست داشته اند و یا حداقل از انجام چنین حملاتی آگاهی داشته اند. به خصوص این که یکی از تیم های انتخاباتی یک روز قبل از شروع کمپاین های رسمی در آخرین ساعات روز، اعلان کرد که به دلیل تهدیدهای امنیتی محفل انتخاباتی خود را لغو کرده است.
در هر صورت در شرایط فعلی که خیلی ها منافع تنظیمی و گروهی خویش را در عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جستجو می کنند به علاوه گروه های تروریستی و افراطی که ذاتا با دموکراسی مخالف اند، صف بزرگی از دشمنان دموکراسی را نشان می دهند. امیدواریم که دولت افغانستان موفق شود تا دو ماه دیگر انتخابات را برگزار کند و مردم افغانستان را از بی باوری ها به انتخابات و نگرانی های ناشی از عدم برگزاری انتخابات نجات دهد.

دیدگاه شما