صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت شفاف سازی سیاست های امریکا در افغانستان

-

برخی منابع پیش از این اعلام کرده بود که قرار است محمد اشرف غنی رییس جمهور همراه با یک هیات ۱۳ نفره امروز شنبه عازم آمریکا می شود و با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور دیدار کند.
این منابع گفته بودند که دو طرف در مورد توافق صلح با گروه طالبان و روند انتخابات افغانستان گفتوگو خواهند کرد و رئیس جمهوری افغانستان نگرانیهای خود را در مورد این توافق با همتای آمریکاییاش در میان خواهد گذاشت. اما این سفر اکنون به تأخیر افتاده و دلیل تأخیر سفر هم مشخص نشده است و معلوم هم نیست که چه وقت انجام خواهد شد.
مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان با واکنش های داخلی و خارجی روبرو شده است. ارگ ریاست جمهوری و بسیاری از سیاستمداران و جامعه مدنی افغانستان نسبت به پیامد این توافقنامه صلح ابراز نگرانی کرده و حتا مقامات پیشین امریکایی و تعدادی از کارشناسان مطرح آن کشور این توافقنامه را آغاز یک جنگ داخلی تمام عیار دیگر در افغانستان دانسته بودند.
ابهامات و سؤالاتی که نسبت به متن توافقنامه وجود دارد، گفتگوهای رو در رو میان مقامات بلندپایه افغانستان و امریکا را ضروری می سازد. افغانستان و امریکا دو کشوری است که طی نزدیک به دو دهه گذشته تعاملات بسیار گسترده و عمیق با یگدیگر داشته اند. امریکا تا کنون میلیاردها دالر را به این کشور کمک کرده است و نزدیک به چهار هزار نفر نیروی نظامی آن کشور در افغانستان کشته شده است. امریکا و افغانستان با همدیگر پیمان استراتژیک امضا کرده و در ضمن این پیمان، پیمان امنیتی دیگری را نیز به امضا رسانده است.
علاوه بر آن امریکا در قالب تعهدات بین المللی حمایت از دولت و نیروهای امنیتی افغانستان را تا سال 2024 متعهد شده و بر حضور نیروهای نظامی اش تا برقراری امنیت کامل در افغانستان و اطمینان از توانایی نیروهای امنیتی در دفاع از کشور و مقابله با گروه های تروریستی، تأکید کرده است.
متن مسوده توافقنامه صلح امریکا و طالبان نشان می دهد که امریکا به گونهای می خواهد از مسؤلیت هایش در قبال مردم افغانستان و در مبارزه با تروریسم شانه خالی کند و به گونهای راه را برای خروج نیروهایش از این کشور فراهم سازد. این توافقنامه اعتماد مردم را از امریکا کاهش داده است. این مسأله سبب می شود که در آینده کشورهای دیگر نیز به تعهدات آن کشور اطمینان و اعتماد نکنند. این تصور در افکار عمومی جهان به وجود می آید که امریکا از شعار حقوق بشر، امنیت جهانی، مبارزه با تروریسم، خشونت گرایی و افراطی گری صرف در راستای تأمین اهداف سیاسی و امنیتی خود بهره می برد و راه مداخله سیاسی و نظامی خود را در مناطق استراتژیک و سوق الجیشی جهان باز می کند.
بنابراین وقتی ادامه حضور نظامی امریکا در آن منطقه به سود و منفعت آن کشور تمام نشود، فورا به مداخلاتش در آن منطقه و کشور خاتمه می دهد و دیگر به امنیت جانی و مالی مردم و حیات و ثبات نظام و پیامدهای خونباری که ممکن است پس از خروج نیروها به وجود بیاید، کمترین اهمیتی نمی دهد. با آن که در طول دو دهه تمام مقامات امریکا به تکرار اعلام کرده که تا پاکسازی گروه های تروریستی از افغانستان و ایجاد یک دولت با ثبات در این کشور، امریکا حضور خود را در این کشور حفظ خواهد کرد و هرگز مردم افغانستان را در برابر تروریسم تنها نخواهد گذاشت؛ اما این توافقنامه و رفتارهای سیاسی امریکا در قبال افغانستان این گمانه را تقویت کرده که امریکا تنها در فکر خروج آبرومندانه و بدون دردسر از افغانستان است و سایر تعهدات خود را در برابر مردم این کشور فراموش کرده است.
دیدار رییس جمهور کشور با ترامپ رییس جمهور امریکا و سایر مقامات بلند پایه آن کشور، حداقل می توانست به این گمانه زنی ها پایان داده و ذهنیت عمومی را نسبت به مفاد توافقنامه با طالبان روشن سازد. مسأله مهم دیگر این است که این توافقنامه و اظهارات نماینده ویژه آن کشور در مورد انتخابات و صلح، آسیب جدی را به روند انتخابات ریاست جمهوری وارد کرده و آن را با شک و تردید روبرو کرده است. سفر رییس جمهور به امریکا می توانست تمام شک وتردیدها نسبت به انتخابات را از بین ببرد.
حالا که این سفر به تأخیر افتاده باید از راه های دیگر به این پرسش ها پاسخ داده شود و افکار عمومی نسبت به سیاست امریکا روشن گردد.

دیدگاه شما