صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اقـتدار نظام را پاس بداریم

-

در روزهای اخیر نیروهای امنیتی کشور هم در عرصه جنگ و هم در عرصه حفظ امنیت شهرها دستاورد بزرگی داشته اند. سرکوب طالبان در ولایت های قندز، بغلان، بادغیس، بدخشان، برخورد مقتدرانه پلیس با اوباشان مخل نظم و امنیت عمی در روز هیجدهم سنبله و سرانجام تامین امنیت مقتدرانه امنیت در روز عاشورا بخشی از دستاوردهای بزرگی بوده است که در روزهای اخیر با اراده قاطع نیروهای امینتی به دست آمد. این دستاوردها از آن حیث اهمیت دارد که دشمنان خارجی و تروریست ها و هم انارشیست های داخل نظام دست به یکسری اقدامات ضد امنیتی به بهانه های مختلف زدند. هدف اصلی هردو بخش، به چالش کشاندن اقتدار نظام سیاسی کشور پس از ناامیدی در پی لغو پروسه صلح با طالبان از سوی رییس جمهور ایالات متحده بوده است. در روزهای گذشته گزارش هایی مبنی بر همکاری برخی از افراد متعلق به تیم های انتخاباتی با طالبان در عرصه های جنگ و هماهنگی در به چالش کشاندن نظام و نا امن ساختن نقاط مختلف کشور وجود داشت. همکاری برخی از قومندانان جهادی با طالبان در عرصه جنگ، انجام حملات تروریستی بزرگ در شهرها و خریداری قومندانان امنیه در مناطق نا امن بخشی از این پروژه بوده است.
حکومت و نهادهای امنیتی در روزهای گذشته نشان دادند که توان مقابله با هر گونه تهدید را دارند. طالبان در مناطق جنگی به شدت سرکوب شدند و اخلال گران نظم عمومی در کابل در هیجدهم سنبله به پنجه قانون سپرده شدند و مراسم دهم محرم در سراسر کشور بدون کدام حادثه تروریستی برگزار گردید. از این میان تنها در مورد اخلال نظم عمومی و اوباشگری مسلحین غیر مسول در روز هیجدهم سنبله جبهه گیری های سیاسی صورت گرفته است. متاسفانه رییس اجراییه که یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و در عین حال یکی از اعضای اصلی رهبری حکومت وحدت ملی است موضع گیری داشته است که برخلاف مصالح کلی کشور و اقتدار نظام است. او برخورد نیروهای امنیتی با اخلالگران مسلح را غیر مسلکی و غیر انسانی خوانده است. در حالی که اخلال نظم عمومی و گشت و گذار مسلحانه در شهر و فیرهای هوایی و حتی هدف قراردادن مردم بی گناه و نیروهای پلیس به مثابه یک رخداد جنایی به شمار می رود و برخورد با آن وظیفه پلیس است. در این میان برخلاف رییس اجراییه،  اکثریت قاطع کاربران شبکله های اجتماعی و مردم از برخورد نیروهای امنیتی با اخلالگران نظم عمومی تمجید و حمایت کرده اند.
در روزهای اخیر که کشور در آستانه دو رخداد مهم یعنی انتخابات ریاست جمهوری و هم چنین امضای توافق نامه میان طالبان و ایالات متحده قرار داشت، مردم در سردرگمی عمیق به سر می بردند و نمی دانستند که آینده نظام و کشور به کدام سو خواهد رفت. این نگرانی ها زمانی بیشتر گردید که معلوم شد در متن توافق نامه ایالات متحده با طالبان از این گروه تروریستی به عنوان امارت اسلامی یاد شده است و گویا این کشور طالبان را به صورت تلویحی به عنوان یک نظام سیاسی به رسمیت شناخته است. این نگرانی خیلی جدی بود و رهبری حکومت نیز به دو بخش تقسیم گردیده بود. کسانی از درون نظام و حکومت با این توافق نامه همسویی نشان می دادند و بسیاری از چهره های سیاسی که حالا خود را خانه نشین احساس می کنند با آمدن یک انارشیسم جدید و تکرار دهه های جنگ داخلی و برهم خورد نظم و ثبات کنونی سم پاتی معناداری برقرار کرده بوده بودند. آنان منتظر بودند که بار دیگر بی نظمی به وجود بیاید و و شاید از این بی نظمی به نفع گروه و تنظیم خویش استفاده کنند و احیانا سهمی به آنان برسد. اما دستاوردهای روزهای اخیر نیروهای امنیتی بار دیگر آنان را نا امید ساخت. امری که باعث خوش حالی مردم شد.
واقعیت این است که پاسداری از اقتدار نظام و نهادهای امنیتی کشور وظیفه همگان به خصوص مسولان درجه اول کشور است. مردم در روزهای اخیر به گونه های مختلف از اقتدار و برخورد نهادهای امنیتی با عوامل مخل نظم و امنیت کشور تمجید و حمایت کرده اند. در روزهای اخیر و پس از قطعی شدن انتخابات دو باره امید در قلب مردم زنده شده است و عملکرد نیروهای امنیتی تقویت کننده این امید بوده است. از مسولان حکومتی و رهبری حکومت نیز انتظار می رود که به جای انتقاد و سرزنش نیروهای امنیتی آنان را حمایت کنند و منافع گروهی و جناحی خویش را بر مصالح کلان کشور و نظام ترجیح ندهند.

دیدگاه شما