صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۹ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امنیت و شفافیت دو اصل ضروری در انتخابات

-

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیروز در یک نشست خبری گفت این کمیسیون برای روز انتخابات ۲۰۰ هزار کارمند نیاز دارد که تاکنون حدود ۱۰۰ هزار کارمند استخدام شدهاند. وی افزود: بیش از ۹۴ هزار و ۶۰۷ کارمند مشغول آموزشهای انتخاباتی هستند که شامل مدیران مرکز، روسای محل، ماموران تثبیت هویت و ماموران استفاده از دستگاه بیومتریک هستند.
در این نشست سخنگویان وزارتخانه های داخله و دفاع از تامین امنیت در روز انتخابات اطمینان دادند. سخنگوی وزارت داخله گفت که حدود ۷۲ هزار نیروی امنیتی در روز انتخابات ریاست جمهوری امنیت مراکز رای دهی را تامین خواهند کرد. همچنین سخنگوی وزارت دفاع گفت که حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نیروی امنیتی دیگر در حالت ریزرو قرار دارند.
با توجه به این مسأله ما به اهمیت انتخابات در کشور بیشتر پی می بریم. بر مبنای تقویم انتخاباتی، در ششم میزان امسال باید چهارمین انتخابات ریاست جمهوری کشور برگذار شود. از آنجایی که انتخابات، دموکراتیک و غیر دموکراتیک بودن نظام سیاسی را نشان می دهد. مشروعیت نخبگان سیاسی را تامین می کند، قدرت را از فردی به فرد دیگر یا از گروهی به گروه دیگر منتقل می کند، از اهمیت اساسی و حیاتی برخوردار است. بنابراین مهم و اساسی می نماید.
در اندیشه سیاسی جابجایی قدرت به شکل مسالمت آمیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در افغانستان این اهمیت چند برابر می شود؛ زیرا این کشور در گذشته تاریخی خود منازعه های خونین را بر سری جابجایی قدرت پشت سر گذاشته است و این مسأله دغدغه فعلی مردم افغانستان و نخبگان سیاسی و فکری جامعه نیز می باشد.
واگذاری قدرت به شکل مسالمت آمیز تنها به روش دموکراتیک با مکانیسم انتخابات ممکن می گردد؛ بنابراین مهم است که از این منظر نیز به انتخابات امسال نگاه شود و اهمیت آن درک گردد.
انتخابات مجرای مطمین برای بیان تقاضا ها و خواست های اساسی مردم است. مردم اگر نمی تواند از مجراهای دیگر چون پارلمان، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و یا هم رسانه ها تغییرات اساسی در سیستم سیاسی به وجود بیاورد، از طریق انتخابات به این امر می تواند مبادرت ورزند.
از آنجایی که در دموکراسی ها مردم نقش محوری دارد و حاکمیت از آن مردم دانسته می شود به همین خاطر خواست ها و تقاضا های مردم نیز اهمیت دارد و مردم در انتخابات به شکل بسیار خوب می تواند خواست ها و تقاضا های خود را تجلی دهند.
علاوه بر آن انتخابات می تواند آزمونی برای نخبگان سیاسی و بازیگران عرصه قدرت کشور باشد. در انتخابات شعور و عقلانیت بازیگران و نخبگان سیاسی نمایان می شود زیرا بازیگران و نخبگان سیاسی از تمام امکانات و ابزار های ممکن در جهت رسیدن به قدرت سیاسی استفاده می کنند. رفتار کردن و عمل کردن در چارچوب قانون انتخابات و رعایت کردن اصول دموکراسی نشانگر عقلانیت بالای بازیگران و نخبگان سیاسی خواهد بود؛ اما اگر این نخبگان و بازیگران قواعد و مقررات انتخابات را زیر پا بگذارند و اصول اساسی دموکراسی را رعایت نکنند به این معنی است که دموکراسی به عنوان شیوه زندگی و به عنوان یک ارزش مهم برای بازیگران و نخبگان سیاسی مطرح نیست.
نقش دیگری که انتخابات می تواند داشته باشد مسأله گذار به دموکراسی و ثبات سیاسی می باشد. به این معنی که انتخابات می تواند ما را از دموکراسی حد اقلی به دموکراسی حد اکثری گذار دهد. این امر در صورتی ممکن می گردد که ما یک انتخابات شفاف و عادلانه داشته باشیم. اگر انتخابات به صورت شفاف و عادلانه برگذار نگردد، ما نه تنها به دموکراسی حد اکثری و ثبات سیاسی دست پیدا نمی کنیم؛ بلکه ممکن است انتخابات به بی ثباتی سیاسی منجر شود.
با توجه به کارکرد ها و کارویژه های اساسی انتخابات و بخصوص انتخابات ریاست جمهوری پیش امسال باید دولت و نهاد های مسئول در امر برگذاری انتخابات، تأمین امنیت و تضمین شفافیت لازم تلاش نمایند.
چالش مهم و تهدید جدی انتخابات امسال تهدید امنیتی می باشد. برای برگذاری یک انتخابات سراسری دولت و نهاد های امنیتی موظف است تا امنیت شهروندان را تامین نموده و زمینه را طوری فراهم کنند که شهروندان بدون کدام دغدغه امنیتی بتوانند درانتخابات شرکت نمایند.

دیدگاه شما