صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۷ اسد ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ما و سلامت انتخابات

-

انتخابات ریاست جمهوری امسال در تاریخ 6 میزان برگزار می شود. سازمان ملل و جامعه جهانی از برگزاری انتخابات اعلام حمایت کرده و از هر نوع کمک و همکاری خود برای تأمین امنیت و ایجاد شفافیت انتخابات خبر داده اند. تا زمان توقف مذاکرات صلح از سوی رییس جمهور امریکا، برگزاری انتخابات به دلیل پیشرفت هایی که در پروسه صلح قطر به وجود آمده بود، قطعی به نظر نمی رسید. بسیاری از سیاستمداران و حتا کشورهای خارجی چشم به مذاکرات صلح دوخته بودند و پروسه انتخابات را جدی نمی گرفتند.
اگرچه حکومت افغانستان همواره برگزاری انتخابات را خط قرمز عنوان کرده و آن را اجتناب ناپذیر می دانست؛ اما با آن هم تعدادی از رهبران احزاب، گروه ها و کاندیداهای ریاست جمهوری اولویت را به مذاکرات صلح می دادند و استدلال می کردند که بدون امنیت برگزاری انتخابات به نفاق داخلی منجر می گردد.
همه مردم افغانستان به صلح اولویت می دهند، به شرطی که آن صلح به امنیت، آزادی و ثبات سیاسی بینجامد. ولی اگر مذاکرات صلح، این کشور را به عقب برگرداند و دستاوردهای اخیر را که با خون میلیون ها شهید به دست آمده از بین ببرد، آن مذاکرات صلح، امنیت و ثبات را در پی نخواهد آورد.
به هر حال تصمیم ترامپ به هر دلیلی که بود حد اقل در کوتاه مدت به نفع مردم افغانستان تمام شد؛ زیرا نتایج مذاکرات قطر بدون شک به نفع مردم نبود و منافع عمومی در آن لحاظ نشده بود. این تصمیم به تقویت روند انتخابات کمک کرد و همه جریان های داخلی و کشورهای خارجی را مجبور ساخت تا بجای صلح، روی انتخابات تمرکز کنند.
پیام اخیر نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل متحد به حکومت، مردم و نهادهای انتخاباتی و مدنی نشانه این است که سازمان ملل برگزاری انتخابات در افغانستان را برای احیای ارزش های دموکراسی بسیار مهم می دانند و بنابراین با تمام توان از آن حمایت می کند.
حال که تمام نگاه ها به سوی انتخابات دوخته شده است؛ بایستی حکومت، نهادهای انتخاباتی و مدنی، نامزدان ریاست جمهوری، رسانه ها و مردم افغانستان به صورت جمعی از این پدیده حفاظت کرده و اجازه ندهند که این انتخابات در افکارعمومی و انظار بین المللی بی اعتبار جلوه کند.
حداقل حکومت و نهادهای انتخاباتی روی چند اصل مهم و اساسی در انتخابات توجه کنند:
1-             اصل عمومی و سراسری بودن انتخابات؛ افغانستان چهل سال است که از جنگ های خانمانسوز رنج می برند. این جنگ ها منشأ داخلی و بیرونی دارد که عوامل بیرونی در دوام و استمرار جنگ ها بسیار قوی تر و مؤثرتر از عوامل داخلی آن می باشد.
همه می دانیم که بخش های از خاک افغانستان در تصرف گروه های شورشی است و برگزاری انتخابات در آن مناطق امکان پذیر نیست؛ اما این مسأله دلیل نمی شود که سایر مناطق کشور از انتخابات محروم شوند. حکومت و نیروهای امنیتی بایستی در تأمین امنیت انتخابات در ولایات و مناطقی اقدام نماید که برگزاری انتخابات در آنها ممکن می باشد. برگزار نشدن انتخابات در مناطق ناامن، لطمهای بر اصل سراسری بودن آن نمی زند.
2-             عادلانه بودن انتخابات؛ انتخابات باید عادلانه برگزار شود. یعنی تمام فرصت ها و امکانات دولتی و ملی به صورت همسان در میان کاندیداها توزیع شود. هر نوع بی عدالتی و تبعیض در این زمینه به سلامت انتخابات لطمه می زند و آن را از اعتبار می اندازد.
3-             شفافیت انتخابات؛ انتخابات باید از هرنوع تقلب، جعل و دخالت های ناروا و فرا قانونی در امان باشد. حکومت، رهبران احزاب سیاسی و زورمندان محلی و یا هر کسی دیگر حق ندارد که در روند انتخابات مداخله کنند. پیشبرد تمام امور انتخابات به عهده نهادهایی اند که به صورت قانونی و رسمی وظیفه برگزاری و نظارت از آن را بر دوش دارند. دخالت افراد و گروه های دیگر در امور انتخابات و انجام هرنوع جعل و تقلب، شفافیت آن را زیر سؤال می برد.
4-             قانونی بودن انتخابات؛ تمام روند انتخابات باید مطابق قانون و تقویم کمیسیون انتخابات به پیش برده شود. هر نوع تصمیم و عمل غیر قانونی راجع به انتخابات به اعتبار آن ضربه زده و سبب خدشه دار شدن انتخابات در افکارعمومی می گردد.
بنابراین علاوه بر نهادهایی که به صورت مستقیم در انتخابات مسؤلیت دارند، همه شهروندان کشور وظیفه دارند که از این روند به خوبی محافظت کرده و قدر و اعتبار انتخابات را در کشور پاس دارند. 

 

دیدگاه شما