صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هفت روز تا انتخابات؛ مردم آماده رای دادن هستند

-

شمارش معکوس برای انتخابات ریاست جمهوری کشور آغاز شده است و تنور رقابتهای انتخاباتی نیز هر روز داغ تر میشود.
این روزها رقابتهای انتخاباتی از حالت تمرکز در کابل، پایتخت، خارج شده و نامزدان برای تبیین و تشریح برنامههایشان به شهروندان، به ولایتها و مناطق دور دست سفر میکنند.
هرچند در فضای انتخاباتی کشور عملا دو تیم "دولت ساز" و "ثبات و همگرایی" به صورت جدی پیکارهای انتخاباتی را ادامه میدهند و برنامههای کمپاینی سایر نامزدان کمرنگ است، اما این مسئله باعث نشده است که فضای انتخاباتی در افغانستان خیلی سرد بماند.
حضور پرشور شهروندان در همایشهای انتخاباتی نامزدان، باعث شده است که فضای انتخاباتی کشور گرم و از حالت سکوت و کسل کننده خارج شود.
علاوه بر این، این روزها انتخابات به بحث داغ شهروندان در همه جا تبدیل شده است؛ از محل کار و کنار خیابان گرفته تا موترهای شهری و محافل کوچک و بزرگ.
این مسئله نشان میدهد که مردم برای رفتن به پای صندوقهای رای آمادگی دارند و در روز انتخابات حضور آنها گسترده خواهد بود.
حضور گسترده مردم در روز انتخابات و رفتن آنها به پای صندوقهای رای، از چند جهت اهمیت دارد:
اول؛ حضور گسترده مردم به پای صندوقهای رای، به انتخابات مشروعیت میبخشد و باعث میشود که انتخابات به عنوان یگانه راه انتقال قدرت در کشور، بیش از پیش، مورد پذیرش همگان قرار گیرد و گزینههای بدیل آن، مشروعیت و مقبولیت خود را در نزد افکار عامه از دست بدهد. شماری از گروهها و جریانهای سیاسی و حتی شماری از نامزدان که از باخت خود در انتخابات مطمئن شدهاند، از هماکنون سعی میکنند سئوالهای در اذهان عامه در مورد مشروعیت انتخابات ایجاد بکنند و به این ترتیب زمینه را برای به بحران کشیدن انتخابات ریاست جمهوری، آماده بسازند.
اما با حضور گسترده مردم به پای صندوقهای رای، اینگونه طرحها و توطئهها خنثی خواهد شد و مشروعیت انتخابات به عنوان یک روند قانونی، بیشتر از پیش تثبیت خواهد شد.
دوم؛ حضور گسترده مردم به پای صندوقهای رای نشان بیزاری آنها از تروریسم و بازگشت نظام طالبانی است. همه میدانیم تا چند روز قبل، شماری از سیاست مداران، میخواستند انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشود و در پی توافق طالبان و امریکا، نوع نظام سیاسی کشور تغییر بکند و تا آن زمان یک حکومت موقت ایجاد شود که آنها بخشی از آن باشد. حتی یکی از نامزدان برجسته انتخابات ریاست جمهوری گفت که به او پیشنهاد شده بود که رئیس حکومت موقت باشد.
اما حمایت مردم از نظام جمهوری و ایستادگی دولت افغانستان، باعث شد که چنین طرحی خنثی شود و سیاست مداران استفاده جو نیز نتوانند به مقاصد شان برسند. حضور گسترده مردم در روز انتخابات، پاسخ جدی و دندان شکن به کسانی خواهد بود که خواستار تغییر نظام و برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری، بودند. مردم افغانستان از هم اکنون نشان دادهاند که در روز انتخابات، امارت خواهان را ناامید خواهند کرد و از نظام جمهوری با قاطعیت تمام، دفاع خواهند کرد.
سوم؛ حضور گسترده مردم به پای صندوقهای رای باورمندی به دموکراسی را در کشور افزایش خواهد داد و باعث خواهد شد که مردم افغانستان، به رای دادن به عنوان یک ابزار دموکراتیک برای انتخاب زعیم و نماینده خود، بیشتر باورمند شوند.
با وجود اینکه بعد از سقوط طالبان تاکنون، مردم افغانستان چندین بار برای تعیین رئیس جمهور و نمایندههای خود در شورای ملی و شورایهای ولایتی به پای صندوقهای رای رفتهاند، اما هنوز باورمندی به دموکراسی در جامعه افغانستان، به خصوص در بخشهای دور افتاده، نهادینه نشده است.
انتخابات و رفتن به پای صندوق رای تنها راه تقویت دموکراسی در نقاط دور افتاده است که مردم در آنجا عمدتا با باورهای سنتی زندگی میکنند.
هرچند حضور شور و شوق مردم و آمادگی آنها برای رفتن به پای صندوقهای رای چشمگیر و تحسین برانگیز است، اما مسئولین کمیسیون انتخابات، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و رسانهها مسئولیت دارند تا روزهای باقی مانده، فضا را بیشتر انتخاباتی بسازند و تنور انتخابات را داغ نگهدارند تا شمار بیشتری مردم در روز انتخابات به پای صندوق رای بروند و روز 6 میزان به عنوان یک روز تاریخی در تقویم کشور ثبت شود.

دیدگاه شما