صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات و نگرانی‌ها از مشکلات مدیریتی

-

انتخابات ریاست جمهوری کشور روز شنبه هفته آینده برگزار میشود. مدیریت موفقانه این انتخابات میتواند افغانستان را یک گام به ثبات سیاسی نزدیک کند، اما مدیریت ناموفق آن، وضعیت را به سمت یک بحران جدی سوق خواهد داد.
یکی از جدی ترین نگرانیها، استفاده از دستگاه بایومتریک است که برای دومین بار در انتخاباتهای افغانستان استفاده میشود. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که این دستگاهها به تمام مراکز رایدهی فرستاده شده و رایهای که توسط دستگاه بایومتریک ثبت نشود، فاقد اعتبار است.
اما مردم افغانستان هنوز نگران تکرار تجربه تلخ استفاده از این دستگاهها در انتخابات پارلمانی هستند. کمیسیون مستقل انتخابات کشور برای اولین بار از دستگاه بایومتریک در انتخابات پارلمانی سال گذشته استفاده کرد، اما استفاده از این دستگاهها موفقیت آمیز نبود و مشکلات تخنیکی که در روز انتخابات به وجود آمد، علاوه بر اینکه باعث شد شماری از شهروندان از رای دادن منصرف شوند، شماری دیگر را ساعتها در صفوف رایدهی در انتظار گذاشت و در نهایت نیز رای آنها توسط دستگاه بایومتریک ثبت نشد و بدون اینکه توسط این دستگاه انگشت نگاری شوند، رای دادند.
استفاده ناموفق از دستگاه بایومتریک در انتخابات پارلمانی، همچنین باعث شد که این انتخابات به یکی از جنجالیترین انتخاباتهای کشور بدل شود و اعلام نتایج آن حدود هفت ماه طول بکشد. با این حال نیز قناعت مردم و نامزدان حاصل نشد و اعتراضات تا چندین ماه پس از اعلام نتایج نیز ادامه داشت.
اگر برای دومین بار استفاده از دستگاه بایومتریک در انتخابات افغانستان ناموفق باشد، آسیب جدی به باورمندی شهروندان به مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات، شفافیت و سلامت انتخابات خواهد زد. همانگونه که استفاده درست ازاین دستگاه میتواند سلامت انتخابات را تا حدودی تضمین کند و اعتبار آن را افزایش دهد، استفاده نادرست از آن میتواند انتخابات را زیر سئوال ببرد و بحرانی کند.
نگرانی دیگر، کمبود اوراق رایدهی است. در انتخابات پارلمانی، در بسیاری مراکز رایدهی یا اوراق رایدهی اصلا وجود نداشت یا اینکه به موقع و به اندازه کافی نرسید. کمبود اوراق رای دهی نیز باعث شد که شماری از شهروندان کشور نتوانند رای بدهند و پس از ساعتها ایستادن در صفوف طولانی رایدهی، به خانه برگردند.
علاوه بر این، کمبود اوراق رایدهی در شماری از مراکز رایدهی باعث میشود که مسئولان کمیسیون انتخابات با اتهام مهندسی انتخابات مواجه شوند و در نتیجه شفافیت انتخابات، زیر سئوال برود؛ اتهامی که نامزدان انتخابات پارلمانی در ولایتهای مختلف به مسئولان سابق کمیسیون مستقل انتخابات، وارد کردند و ادعا کردند که در شماری از محلات، عمدا اوراق رایدهی کم یا ناوقت فرستاده شده است.
عدم آشنایی کارمندان کمیسیون انتخابات با دستگاه بایومتریک و عدم حضور به موقع آنها در محلات رایدهی، از مشکلات دیگر انتخابات پارلمانی بود و از نگرانیهای جدی در انتخابات ریاست جمهوری نیز است. هنوز روشن نیست که آیا کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در دورترین مراکز رایدهی میتوانند از دستگاه بایومتریک به درستی استفاده کنند یا خیر؟ آیا به آنها آموزشهای لازم داده شده؟ آیا اگر دستگاه بایومتریک در جریان رایدهی دچار مشکل شد، آنها میتوانند این مشکل را برطرف کنند؟
در صورت بروز هر یک از مشکلات فوق، یکی از پیامدهای آن کاهش میزان مشارکت مردم خواهد بود. مشروعیت انتخابات را اشتراک گسترده مردم تضمین میکند، اما به همان اندازه که میزان مشارکت در انتخابات کاهش یابد، مشروعیت انتخابات نیز پایین میآید و حکومتی که از چنین انتخاباتی برآید، اقتدار لازم را نخواهد داشت.
انتظار میرود که مسئولان کمیسیون انتخابات همانگونه که خود شان اعلام کردهاند، از تجربه تلخ انتخابات پارلمانی، درسهای زیادی آموخته باشند و برای جلوگیری از مشکلات بوجود آمده در انتخابات پارلمانی، تدابیر پیشگیرانه و لازم را روی دست گرفته باشند تا مردم افغانستان در روز ششم میزان بتوانند به راحتی از حق رای خود استفاده کنند و به نامزد مورد نظر شان رای بدهند.

دیدگاه شما