صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

به اراده مردم احتـرام بگذاریم

-

انتخابات ریاست جمهوری امسال یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین انتخاباتی است که در هیجده سال گذشته تجربه می شود. در این انتخابات تنها بحث برنده و بازنده شدن تیم های انتخاباتی مطرح نیست؛ بلکه مسأله اصل انتخابات، پاسداشت از ارزش های دموکراتیک و نظام جمهوری اسلامی است.
بسیاری می خواستند که انتخابات لغو و حکومت سرپرست یا مؤقت زمام امور کشور را به عهده بگیرد؛ اما این که لغو انتخابات و از بین بردن نظام به معنای رسمیت دادن به امارت بود، توجه نمی کردند. بی نظمی سیاسی در چندماه گذشته به حدی رسیده بود که اغلب رهبران سیاسی برای برقراری ارتباط با طالبان مسابقه گذاشته بودند و دید و بازدید با رهبران طالبان را یک پرستیژ و امتیاز برای خودشان حساب می کردند. تعدادی از کاندیداهای ریاست جمهوری به صورت علنی از امارت اسلامی پشتیبانی می کردند و از معامله جمهوریت با امارت سخن می گفتند.
مردم؛ اما نگران آینده خویش بودند. نگران این که چه اتفاق می افتد؟ آیا دوباره مجبوراند نظام ظالمانه طالبانی را تحمل کنند. آیا پس از هیجده سال تلاش، دوباره به عقب بر می گردند و از نظام دموکراسی به نظام امارتی تنزل خواهند کرد؟
در این مدت تنها حکومت بود که از انتخابات و نظام جمهوری دفاع می کرد و تا آخرین روزها به پای این داعیه ایستاد و از منافع مردم دفاع کرد. لغو مذاکرات صلح از سوی امریکا در تقویت پروسه انتخابات بسیار مؤثر واقع شد و آن را قطعی و اجتناب ناپذیر نمود.
ما در انتخابات گذشته از بابت جمهوریت و نظام مردم سالاری تشویش و نگرانی نداشتیم؛ تنها دغدغه ما این بود که به کدام فرد و یا تکت انتخاباتی رأی بدهیم؛ ولی در انتخابات امسال، مسأله اصلی تحکیم پایه های نظام و جلوگیری از سقوط آن است. مردم با اشتراک در انتخابات اولا به دموکراسی و جمهوریت نظام رأی دادند و ثانیا تیم های مورد نظر خود را، انتخاب کردند.
تعدادی از کشورهای خارجی هرگز تمایل به برگزاری انتخابات در افغانستان نداشتند. بسیاری از رهبران سیاسی منافع خود را در حکومت سرپرست و یا حتا امارت جستجو می کردند. در این وضعیت نا امن سازی مراکز رأی دهی و افزایش انتحار و انفجار و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم به منظور سبوتاژ کردن انتخابات و کاهش میزان اشتراک کنندگان، کاملا قابل پیش بینی بود.
ناامنی، انتحار و انفجار یک موضوع بسیار جدی در چند ماه گذشته و بخصوص در روز برگزاری انتخابات بود. مردم از حضور در پای صندوق های رأی می ترسیدند و از شرکت در انتخابات احساس خطر می کردند. برگزاری انتخابات جنجالی دور گذشته نیز بر میزان اشتراک مردم در پای صندوق های رأی تأثیر منفی گذاشته بود. همه این عوامل سبب شد که حضور مردم در انتخابات کمرنگ باشد.
با آن هم وقتی میزان اشتراک کنندگان را در انتخابات می بینیم، بیشتر بر انگیزه و شعور سیاسی مردم پی می بریم. باید میزان علاقهمندی و مسؤلیت پذیری مردم تا آن حد بالا باشد که حاضر شوند به خاطر انتخابات و استفاده از حق رأی شان، از جان خودشان مایه بگذارند.
مردم افغانستان با شرکت در انتخابات، برای همه رهبران سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری نشان دادند که برگشت به گذشته تاریک نا ممکن بوده و امارت طالبانی برای همیشه دفن تاریخ شده است. حضور گرم، قابل قبول و منظم مردم در مراکز رأی دهی در سراسر کشور بیانگر باور مردم به دموکراسی است. مردم، نظام مردم سالار را یک اصل حیاتی برای افغانستان می دانند و از آن تا به خطر انداختن جان شان محافظت می کنند؛ پس احزاب سیاسی، گروه ها، طیف های اجتماعی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید همگام با مردم از داعیه جمهوریت نظام دفاع کرده و به اراده و انتخاب مردم ارزش و احترام بگذارند.
نامزدان ریاست جمهوری باید به کمیسیون های انتخاباتی فرصت دهند تا نتایج آراء را از ولایات جمع آوری کرده و پس از ارزیابی مجدد، آنها را در اختیار مردم و نامزدان ریاست جمهوری قرار دهند. اعلام آمارهای اشتراک کنندگان و میزان آرای کاندیدان از وظایف خاص کمیسیون های انتخاباتی است و هیچ فرد و یا تیمی حق ندارند که در این کار مداخله کنند.
این روزها متأسفانه پخش و نشر آمارهای جعلی به نفع یکی از کاندیداها و برجسته سازی مسأله تقلب در انتخابات برای تغییر ذهنیت عمومی و زمینه سازی برای جنجال های بعدی، فضای مجازی را پر کرده است. البته حساسیت نامزدان در مورد شفافیت انتخابات حق مسلم آنها است؛ اما ترویج فرهنگ شایعه سازی، نیز بی احترامی به آرای مردم و عدم پایبندی به منافع عمومی به شمار می آید.

دیدگاه شما