صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خانه ملت را خراب نکنید

-

شب گذشته همه اعضای مجلس نمایندگان ناگهان در یک نشست اضطراری مجلس فرا خوانده شدند. خیلی از اعضای مجلس نمایندگان فکر کردند که کدام مساله مهم ملی پیش آمده است و خدای ناکرده شاید کشور مورد تجاوز یکی از همسایه قرار گرفته است. خیلی ها شاید فکر کرده اند که در مورد انتخابات ریاست جمهوری کدام حرف مهمی پیش آمده است که همه نمایندگان مجلس در نیمه شب فراخوانده شده اند. جالب این است که از زمان تکمیل اعضای پارلمان تا کنون مجلسی برگزار نشده است که به لحاظ قانونی به حد نصاب رسیده باشد. اما دیشب اکثریت قاطع نمایندگان حضور یافته و جلسه را به حد نصاب کافی رسانده اند.
وقتی همه اعضای پارلمان در نیمه شب گذشته همه جمع شدند، دیدند که وزیر داخله در مجلس خواسته شده است تا در باره برخورد پلیس با یکی از اعضای مجلس نمایندگان پاسخ بگوید. ظاهرا قضیه از آن جا آغاز شده است که نوار دودی شیشه موتر یکی از وکلای ملت باید پاک می شده است. چندین سال است که فیصله کابینه در مورد ممنوعیت استفاده از شیشه های دودی در همه موترهای دولتی و غیر دولتی عملی می گردد. هیچ کس به شمول وکلای پارلمان حق ندارند که از موترهایی استفاده کنند که دارای شیشه سیاه است.
واکنش مردم در برابر این جلسه اضطراری مجلس نمایندگان بسیار جالب و عبرت انگیز است. در تمام شبکه های اجتماعی شاید هیچ کسی پیدا نشود که از وکلای پارلمان و استفاده کنندگان موترهای شیشه سیاه، حمایت کرده باشد. این موضوع را می توان از صفحات شبکه های اجتماعی دریافت. تقریبا مردم و کاربران شبکه های اجتماعی بالاتفاق از عملکرد نیروهای امنیتی و پلیس و هم چنین رهبری وزارت امور داخله تحسین کرده و گفته اند که در همه حالات حاضر هستند که از نیروهای امنیتی شان دفاع کنند. برعکس همه عملکرد اعضای مجلس نمایندگان و به خصوص افراد قانون شکن را تقبیح کرده و با انواع نوشته ها و اظهارنظرهای طنزگونه نمایندگان مجلس و خانه ملت را به باد تمسخر گرفته اند. 
استقبال مرم از تطبیق قانون بر زورمندان و حتی وکلای پارلمان برای نهادهای امنیتی یک افتخار است ولی برای خانه ملت و ساکنان آن شرم ساری به بار آورده است. برخورد مردم با وکلای پارلمان نشان دهنده این است که خانه ملت هم چنان در حال کاهش اعتبار و حیثیت خود است. در دور گذشته نیز که با تعویق انتخابات پارلمانی، تقریبا عمر پارلمان به دو دور رسیده بود، در روزهای آخر هیچ یک از اعضای پارلمان اعتبار و حیثیت قدیمی خود را نداشتند. شاید بسیاری از اعضای پارلمان در دور گذشته آدم های درست کردار و متعهد در برابر ملت بودند. اما عملکرد عده ای باعث شده بود که تمام اعضای پارلمان با دید دیگر نگریسته شود. اکنون نیز همان داستان در حال تکرار است.
اعضای مجلس نمایندگان و شخصیت هایی که در این دور رای مردم را گرفته اند و به مثابه نمایندگان مردم در خانه ملت تشریف برده اند، باید درک کنند که ما رخدادهای بزرگ سیاسی و تاریخی را در پیش رو داریم. اگر خانه ملت مانند دور گذشته اعتبار عمومی و حیثیت اجتماعی خود را از دست بدهد، ممکن است در آینده به قول معروف هیچ سنگی روی سنگی بند نماند. در این کشور قانون زیاد زیر پا می شود و تقریبا کسی را نمی یابیم که بر قانون و حکم قانونی پیشی نگرفته باشد؛ ولی نباید از سوی قانون سازان و مرکز اصلی قانون و حقوق شهروندی مورد تهدید قرار گیرد و یا زیر پا شود.
در واقع عملکرد زورمندانه اعضای مجلس نمایندگان در برابر قانون، پیشی گرفتن از دیگران در راستای قانون شکنی و زیر پا گذاشتن قانون است و همه را تشویق به قانون گریزی می کنند. بنابراین امید می رود که ساکنان خانه ملت مثل گذشته با دستان خویش این خانه را از اعتبار ساقط نکنند. خانه ملت باید مرکز اقتدار و غرور یک ملت و پیش از همه چیز باید محل قانون گذاری و حرمت نهادن به قانون باشد. وقتی خانه ملت محل ترک تازی و قانون شکنی باشد و به بهانه اهانت به اعضای پارلمان، مجریان دلسوز قانون را اهانت کند، نمی توان از دیگر زورمندان انتظار تطبیق قانون را داشت.

دیدگاه شما