صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبور از بحران در گرو گام آخر کمیسیون های انتخاباتی

-

کمیسیون های انتخاباتی در روزهای گذشته بخش مهم کار خود را به خوبی انجام داده اند و نزدیک به 2میلیون رای پاک مردم وارد دستگاه سرور مرکزی شده است. در این قسمت همه حساسیت ها در نظر گرفته شده است و ناظران تیم های انتخاباتی تا این مرحله کار کمیسیون های انتخاباتی را تایید کرده اند. در این بخش البته همکاری و نظارت جامعه بین المللی و نیز بخش تخنیکی شرکت طرف قرارداد درملوک نقش مهمی در اعتباردهی روند انتخابات و شمارش آرا داشته اند. اکنون آخرین مرحله یعنی تصفیه آرای وارد شده در سرور مرکزی جریان دارد و امید می رود که آخرین گام که همان اعلان نتیجه انتخابات است، از سوی کمیسیون های انتخاباتی با قاطعیت و به گونه شفاف برداشته شود. اگرچه این مرحله هم گام نهایی نیست و گام نهایی پس از بازشماری آرا پس از اعلان نتیجه ابتدایی برداشته می شود، اما می توان به صورت واضح نتیجه نهایی انتخابات را حدس زد.
اعلان نتایج انتخابات در زودترین زمان ممکن مهم ترین مرحله و یک دستاورد تاریخی برای کمیسیون های انتخاباتی نیز است. زیرا از یک سو احتمال جنجال های پساانتخاباتی مانند سال 2014 وجود دارد و از سوی دیگر بسیاری از جناح های سیاسی و برخی از حامیان طالبان و گروه های تروریستی در پی اخلال انتخابات بوده اند و تا کنون نیز در کمین نشسته اند. دست های بسیاری در کار اند تا شاید بتوانند به مهم ترین روند دموکراتیک و در حساس ترین شرایط افغانستان آسیب بزنند. آسیب رسانی به انتخابات افغانستان و به بحران کشاندن آن استراتژی مهم برای بسیاری از دشمنان افغانستان است که در راستای آن هر روز سنگ اندازی می شود.
از سوی دیگر احتمال بحران انتخاباتی پس از اعلان نتایج توسط تیم های بازنده نیز محتمل است. غوغاسالاری و تلاش برای بی اعتبار کردن کمیسیون های انتخاباتی و نهادهای قانونی و هم چنین تلاش برای بی اعتبار کردن آرای مردم بخشی از طرح هایی است که در راستای بحران سازی از اکنون صورت می گیرد.
در سوی دیگر گروه های تروریستی از جمله طالبان تلاش دارد که جنگ و حملات انتحاری را تشدید کنند تا در مذاکراتی که احتمالا دوباره در حال شروع شدن است، امتیازات بیشتر به دست بیاورند و یا حداقل جایگاه خود را دو باره در عرصه سیاسی و دیپلماتیک تثبیت کنند. طالبان اگرچه در روزهای اخیر شکست های سختی را از سوی نیروهای امنیتی افغانستان متحمل شده اند ولی حملات انتحاری در ننگرهار بیانگر تلاش های آن ها در عرصه جنگ است.
علاوه بر تلاش های مخرب که با هدف بحران سازی صورت می گیرد، برخی از شرکای بین المللی افغانستان نیز هم چنان تلاش می ورزند که صلح را بر روند انتخابات مقدم بدارند. چنان که مقامات آمریکایی پیش از برگزاری انتخابات نیز گفته بودند که اولویت اصلی برای آنان صلح است نه انتخابات. اکنون نیز این تلاش دو باره جان گرفته است و احتمال می رود که به زودی مذاکرات از سر گرفته شود. برای ایالات متحده و برخی دیگر از شرکای بین المللی افغانستان فعلا صلح در اولویت قرار دارد و حتی اگر انتخابات قربانی شود هم برای آنان چندان اهمیتی ندارد. باید اذعان داشت که فعلا انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مهم ترین گام دموکراتیک در راستای نهادینه سازی دموکراسی و حرمت نهادن به اراده مردم از چهار طرف در معرض آسیب جدی قرار دارد. 
با توجه به آن چه گفته شد می توان درک کرد که گام آخر کمیسیون های انتخاباتی برای آینده کشور و سرنوشت سیاسی مردم افغانستان چه اهمیتی دارد. عملکرد کمیسیون های انتخاباتی تا کنون تا حدودی برای همه طرف های انتخاباتی قناعت بخش بوده است. اگرچه در روند انتخابات و شمارش آرا مشکلاتی پیش آمد ولی به اعتراف تمام طرف های انتخاباتی تا کنون این پروسه دارای عوارض تخنیکی بسیار کم بوده است. بنابراین کمیسیون های انتخاباتی باید آخرین گام را با جسارت تمام و به خاطر آینده کشور به گونه قاطع بر دارند و نتیجه انتخابات را در زودترین زمان ممکن اعلان کنند. اگر در اعلان نتایج بیش از این تعلل صورت گیرد ممکن است کسانی که تا کنون فراروی انتخابات سنگ اندازی کرده اند، به اهدف خویش دست یابند. اکنون عبور از بحران های موجود و احتمالی تنها در گرو عملکرد کمیسیون های انتخاباتی است. امیدواریم که کمیسیون های انتخاباتی گام آخر را جدی بر دارند.

دیدگاه شما