صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هر دم از این باغ بری می‌رسد

-

در خانه ملت باز هم دیروز جنجال خبرسازی میان نمایندگان جریان داشت و اعضای مجلس نمایندگان پس از جنجالهای اخیر در پی تقابل وزارت داخله و مجلس نمایندگان، دسته گل دیگری به آب دادند. در حالی که جنجال شدید و تندی میان نمایندگان مجلس بر سر غیر حاضری تعدادی از اعضای مجلس جریان داشت، رییس مجلس به یکی از نمایندگان مردم کابل در ولسی جرگه از الفاظ رکیک استفاده کرد و او را «لوده احمق» خطاب کرد. دشنام فوق از الفاظ کوچه و بازاری است که معمولا افراد ولگرد از آن استفاده می کنند و هرگز شایسته یک نماینده، آن هم در قامت رییس مجلس نیست. به خصوص این که همزمان جریان این نشست مجلس به طور زنده از رسانه های جمعی در حال نشر بوده است. طبیعی است که چنین رویدادی به جایگاه مجلس و خانه ملت در افکار عمومی آسیب جدی وارد می کند.
متاسفانه در سالهای اخیر جایگاه مجلس نمایندگان در نزد افکار عمومی و حتی در مناسبات کاری میان قوای سه گانه دولت به شدت آسیب دیده است و شان و منزلتی که شایسته این نهاد است به کلی از دست رفته است. نمایندگان مجلس نیز متوجه این قضیه شده اند و به همین خاطر در هفتههای اخیر نشستهایی با مسولان درجه اول کشور از جمله رییس جمهور داشته اند و از تنزل جایگاه مجلس شکایت کرده اند. اما آنان باید بپذیرند که مقصر اصلی این مساله خود نمایندگان مجلس بوده اند نه کس دیگر.
در دور گذشته با تعویقی که در برگزاری انتخابات ولسی به دلیل جنجالهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 به وجود آمد، نمایندگان دور شانزدهم مجلس نزدیک به یک دور، بیش از سه سال، بدون انتخابات و به صورت غیر قانونی سپری گردید. کسانی که در دور شانزدهم عضو مجلس بودند در مدت نزدیک به هفت سال از تمام صلاحیتهای قانونی و مصونیت پارلمانی خویش استفاده کردند و به موارد متعددی از قانون شکنی دست یازیدند. دست زدن به ایجاد شرکتهای تجاری، معاملات غیر قانونی با وزرا و مقامات عالی رتبه حکومتی، حمایت از گروههای مسلح غیر قانونی و زورمندان محلی، و حتی تشکیل باندهای اختطاف و سرقتهای مسلحانه از اتهاماتی بود که به تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان وارد گردیده بود. در یک مورد رییس جمهور در آستانه معرفی تعدادی از وزرا به مجلس نمایندگان جهت اخذ رای اعتماد، صریحا اظهار داشت که هیچ وزیری حق ندارد برای به دست آوردن آرای نمایندگان به آنان پول بدهند. تعدادی از نمایندگان دور شانزدهم که از کاندیدان جدی انتخابات پارلمانی دور هفدهم بودند، رای نیاوردند و خانه نشین شدند. اگرچه نمی توان در باره تمام نمایندگان مجلس دور شانزدهم و حتی دور هفدهم حکم یکسان صادر کرد و آنان را متهم به عملکرد خلاف شأن نمایندگی مردم کرد. ولی واقعیت این است که متاسفانه هم در آن دور و هم در این دور مسایلی پیش آمده است که شخصیت و جایگاه حقوقی تمام نمایندگان را خدشهدار ساخته است.
در این دور گمان میرفت که با توجه به تجربیات دور شانزدهم و تنزل شدید جایگاه مجلس نمایندگان در ذهنیت عامه، یک پارلمان کارآمد و آبرومند داشته باشیم. به خصوص که در این دور بسیاری از افراد زورمند که نام و آوازه شان به زورگویی و قانون شکنی برآمده بودند، رای نیاوردند و از حضور در خانه ملت باز ماندند. ولی متاسفانه روند تنزل جایگاه مجلس در ذهنیت عامه شیب تندی به خود گرفت و از نخستین روزهای آغاز این دور حوادثی اتفاق افتاد که به کلی ذهنیت عمومی را نسبت به نمایندگان جدید دگرگون ساخت.
در نخستین روزهای افتتاح مجلس نمایندگان انتخابات تعیین اعضای اداری مجلس نمایندگان و انتخاب رییس این نهاد مهم جنجال های بزرگی برخاست و کشمکش میان اعضای مجلس شروع گردید. در این مرحله از مبادله پول های کلان میان نمایندگان به خاطر خریدن رای آنان به رسانه ها درز کرد و جنجال های تند و بی سابقه ای میان کاندیدان ریاست مجلس نمایندگان در گرفت. تصاویر ناخوشایندی از زدوخورد میان نمایندگان و دشنام های رکیک و رفتارهای به شدت زننده در رسانه و شبکه های اجتماعی نشر گردید. پس از آن نیز این گونه رخدادها زیاد صورت گرفت و خانه ملت متاسفانه تا کنون کانون منازعات و نفرت افکنی های قومی، سمتی، جناحی، مذهبی و زبانی بوده است. در آخرین مورد یک هفته پیش نزاع تندی میان پلیس و برخی از اعضای مجلس نمایندگان در گرفت و تا کنون این جنجال ها ادامه دارد. در روزهای اخیر حضور و غیاب اعضای مجلس نمایندگان در جلسات رسمی خانه ملت سوژه داغی برای برخی از رسانه های جمعی شده است. نزاع دیروز و سرانجام دو و دشنام های دیروز نیز بر سر همین مساله بوده است. امید می رود که نمایندگان مجلس راهکاری برای ایجاد نظم و انضباط در خانه ملت به وجود آورند و بیش از این اجازه ندهند که به جایگاه حقوقی و قانونی این نهاد مهم آسیب برسد.

دیدگاه شما