صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چرا تأخیر در اعلام نتایج آراء

-

اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاستجمهوری تا ۲۳ عقرب به تأخیر افتاد. رییس کمیسیون انتخابات در یک نشست خبری گفت که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 23 عقرب اعلام می شود.
یک عضو دیگر کمیسیون مستقل انتخابات نیز پایین بودن سرعت انتقال معلومات دستگاههای بیومتریک، تأخیر در رسیدگی به اعتراضات ناظرین برخی از تیمهای انتخاباتی و بستهماندن دروازهی عمومی مرکز دیجیتلی را از دلایل تأخیر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات اعلام کرد.
نتایج ابتدایی انتخابات قرار بود در 27 میزان اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست در تاریخ فوق نتایج ابتدایی را اعلام کند، در نتیجه اعلام نتایج تا مدت نامعلومی به تأخیر افتاد؛ اما دیروز کمیسیون تاریخ دیگر اعلام نتایج را بیست و سوم عقرب اعلام کرد.
این درحالی است که میزان اشتراک کنندگان در این انتخابات خیلی زیاد نبود و در بعضی مناطق به دلایل گوناگون آرای تعدادی از شهروندان بیومتریک نشده بود و در نهایت وارد سیستم مرکزی نگردید.
حالا کمتر از دو میلیون رأی در سرور مرکزی انتقال پیدا کرده است و تصفیه این آراء لزوما نباید زیاد وقت گیر و چالش آفرین باشد. در حالی که تقویم انتخاباتی بر مبنای حد اکثر رأی شهروندان تعیین شده است که بالاتر از نه میلیون رأی را شامل می شد.
چنانچه میزان اشتراک کنندگان به چندین میلیون می رسید، آن وقت کمیسیون چگونه و در چه تاریخی آرای سیاه و سفید را از هم تفکیک می کرد؟ اگر مبنای حدس و گمان، کار فعلی کمیسیون انتخابات باشد، شاید کمیسیون تا وسط زمستان هم نمی توانست نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات را اعلام می کرد.
پیش از این کمیسیون اعلام کرده بود که می تواند نتایج ابتدایی انتخابات را 24 ساعت پس از برگزاری انتخابات مشخص کند. حالا که از روز انتخابات یک ماه تمام می گذرد و حتا نزدیک به ده روز از مهلت تعیین شده خود کمیسیون هم گذشته است؛ نه تنها نتیجه ابتدایی اعلام نشده که کمیسیون آن را تا 23 عقرب به تأخیر انداخته است.
بدون شک تأخیر چند روزه در شرایط افغانستان می تواند توجیه پذیر باشد؛ اما وقتی این تأخیر از چند روز به یک ماه می رسد، کمی سؤال برانگیز می شود و حتا به شفافیت انتخابات نیز لطمه وارد می کند.
اعضای کمیسیون انتخابات و برخی از تکت های انتخاباتی معتقداند که دقت و شفافیت در انتخابات نباید قربانی سرعت گردد؛ این حرف درست است؛ اما به شرطی که کندی روند، به حدی نباشد که کارکرد کمیسیون را زیر سؤال ببرد و پرسش های دیگری را در اذهان عمومی خلق کند.
تأخیر یک ماهه در شرایطی که کار چندانی در کمیسیون انتخابات باقی نمانده، هرگز نمی تواند ذهنیت عمومی را اقناع کند و یا حد اقل یک راه برای توجیه کار کمیسیون باقی بگذارد. تأخیر یک ماهه اعلام نتایج در افکار عمومی نتیجه معکوس به بار می آورد؛ یعنی به اصل شفافیت انتخابات، که همگی روی آن تأکید دارند، لطمه می زند و پرسش های حاشیه ای زیادی را در رابطه به کارکرد و صداقت اعضای کمیسیون انتخابات به وجود می آورد.
مسایلی را که کمیسیون به عنوان دلایل اصلی تأخیر کار کمیسیون در اعلام نتایج بر شمرده اند، ممکن است سبب تأخیر چند روزه در کار کمیسیون گردد، اما نمی تواند کل روند را با مانع روبرو سازد که مدیریت آن از دست کمیسیون انتخابات بیرون شود.
به نظر می رسد که کمیسیون در این مسأله بیش از حد به نظریات تیم های انتخاباتی اهمیت داده و خواست های آنها را مورد توجه قرار داده است. در حالی که کمیسیون باید تنها زمانی به خواست های تیم های انتخاباتی و ناظرین آنها توجه کنند که آن خواست ها در چوکات قوانین و طرزالعمل های کمیسیون انتخابات باشند؛ حال چنانچه برخی از تکت ها در پی جنجال آفرینی یا امتیاز خواهی و یا آسیب زدن به کل روند انتخابات باشند، کمیسیون نباید به خواست های آنها توجه کنند؛ بلکه وظیفه دارند مطابق قوانین و طرز العمل های موجود روند کاری خود را ادامه دهند.
به هر حال امیدواریم این تأخیر بیش از حدتوقع، زمینه را برای برخی مداخلات، مانع تراشیها و بهانه جوییهای برخی تیم ها فراهم نسازد و شفافیت انتخابات را تضمین و رضایت همگانی را به دست آورد؛ ولی اگر این تأخیر به جای ایجاد شفافیت و تأمین رضایت همگانی، پیچیده گیها، ابهامها و پرسش های دیگری را در ارتباط با انتخابات زیاد کند، مسؤلیت آن تنها به عهده کمیسیون انتخابات است و این کمیسیون باید پاسخگو باشد.

دیدگاه شما