صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۶ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بحران آفرینی به نفع هیچ کس نیست

-

دیروز داکتر عبدالله عبدالله رییس تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی و از کاندیدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری در جمع هواداران خود در تالار لویه جرگه به تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر آغاز بازشماری آرا در سطح ولایات کشور اعتراض کرد، اما گفت که طرفدار بحران نیست و اعتراضات احتمالی او و تیمش در قبال تصامیم کمیسیون های انتخاباتی مسالمت آمیز خواهد بود. البته او تهدید کرد که اعتراضش نرم خواد بود، اما تا آخر به پای حرف خود خواهد ایستاد و مثل سال 2014 کوتاه نخواهد آمد.
سخنان رییس اجرایی حکومت وحدت ملی علی رغم پیش بینی هایی که مبنی بر جدیت آن وجود داشت به گفته خودش نرم و مسالمت آمیز بود. حتی برخی از هواداران عبدالله عبدالله در شبکه های اجتماعی به آدرس وی انتقاد کرده اند که چرا دیروز در نخستین حرکت اعتراضی تیم ثبات و همگرایی از زبان زور و تهدید بیشتر سخن نگفته است و از نگاه این طیف او با سخنان دیروزش، هواداران خود را نا امید ساخته است و نتوانسته است رعب و هراس را در اردوگاه تیم رقیب به اندازه کافی تزریق کند.
از مجموع حرکت اعتراضی و سخنان دیروز رهبر تیم ثبات و همگرایی چنین فهمیده می شود که آن ها هم انگیزه کافی برای بحران سازی ندارند و از فرط نابسامانی های سیاسی خسته اند. واقعیت نیز همین است که در افغانستان تنها دشمنان بیرونی و گروه های تروریستی به دنبال بحران هستند و در داخل نظام هیچ کسی طرفدار بحران نیست و همه می دانند که بحران به سان آتشی است که وقتی در جنگل بیفتد، تر و خشک را خواهد سوزاند. بدبختانه و به عبارتی خوشبختانه همگان تجربه کافی از چهل سال منازعه و بحران دارند و دود بحران های متوالی در چشم همگان رفته است. از این جهت مسلما هیچ کسی جز گروه های مزدور و ایادی بیگانگان طرفدار بحران سازی و بحران آفرینی نیست. طبیعی است که داکتر عبدالله و همراهان سیاسی او به اندازه کافی تجربه سیاسی و نظامی دارند و هم چنین در برقراری نظم سیاسی موجود تلاش کرده اند و نظام سیاسی فعلی ما به نحوی محصول تلاش های آن ها نیز هست. سخنان دیروز داکتر عبدالله به همان اندازه که شک و تردید در نهادینه شدن دموکراسی و مسیر مردم افغانستان ایجاد کرد به همان نسبت امیدوارکننده نیز بود. بنابراین امیدواریم که همه گروه های سیاسی و تیم های انتخاباتی مصالح کلان کشور و سرنوشت آینده مردم افغانستان را مد نظر قرار داده و از هرگونه حرکتی که به سود دشمنان مردم افغانستان تمام شود پرهیز کنند.
کشور ما در شرایط سختی قرار دارد و هنوز بنیادهای نظام سیاسی ما در معرض آسیب های جدی قرار دارد. تروریسم و افراطیت به منزله بزرگ ترین دشمن افغانستان در پی ایجاد آشوب بیشتر و کشتار مردم افغانستان هستند. گروه طالبان و حامیان آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سعی بسیار کردند تا این روند ملی و سرنوشت ساز را مختل کنند، اما حکومت و همه تیم های انتخاباتی با مشارکت در این پروسه موفق شدند که بر اراده دشمن فایق آیند. مهم تر از کاندیدان و تیم های انتخاباتی، مردم افغانستان در بدترین شرایط ممکن به پای صندوق های رای رفتند تا سرنوشت آینده کشور را رقم بزنند. تصمیم مردم مبنی بر اشتراک در پروسه انتخابات کشور را از یک گسست تاریخی دیگر نجات داد و افق روشنی را فراروی تاریخ ما نهاد. اینک وظیفه همه جناح های سیاسی و کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری است که به اراده و عزم راسخ مردم احترام بگذارند و از هر گونه حرکتی که موجبات نا امنی و بحران را فراهم کند، خودداری کنند.
البته اعتراض، انتقاد و توسل به حرکت های مدنی حق همه مردم است و هیچ کسی  نباید از حرکت های اعتراضی و انتقادی هراس داشته باشد. از این نگاه همه جناح های سیاسی و تیم های انتخاباتی حق دارند که به عملکرد نهادهای قانونی کشور اعتراض کنند و بدین ترتیب به شفافیت و تامین عدالت کمک کنند. اما سمت و سو دادن حرکت های اعتراضی به سمت خشونت و استفاده از زبان خشونت و نفرت افکنانه به طور آشکار ریختن آب بر آسیاب دشمن است. متاسفانه برخی هواداران و طرفداران تیم های انتخاباتی به خصوص در فضای مجازی به سم پاشی و نفرت افکنی دست می زنند که این گونه اعمال به هیچوجه به مصلحت کشور و مردم افغانستان نیست. امیدواریم که همه کاندیدان و رهبری تیم های انتخاباتی شرایط و وضعیت شکننده کشور را درک کنند و از هر گونه عملی که به تنفر بیشتر و نفاق فزون تر یاری رساند، پرهیز کنند.

دیدگاه شما