صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آغاز بازشماری آرا گامی در راستای همپذیری سیاسی

-

آغاز روند بازشماری آرا و اعلام هرچه زودتر نتایج انتخابات، خواست عمومی مردم افغانستان است. مردمی که علیرغم تهدیدهای جدی امنیتی به پای صندوق ها رفتند و در انتخابات شرکت کردند.
امسال هرچند میزان اشتراک کنندگان در انتخابات به دلایل گوناگون چشمگیر نبود؛ اما با توجه به موانع و چالش هایی که در مسیر انتخابات وجود داشت، اشتراک مردم در انتخابات شجاعانه و قابل قبول توصیف گردید و سازمان ملل متحد و جامعه جهانی آن را تمجید کردند.
در انتخابات امسال هم قانون انتخابات اصلاح شد و هم تعدیلات جدیدی در قانون لحاظ شد و هم در ساختار کمیسیون های انتخاباتی با توافق احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری تغییراتی به وجود آمد. یعنی در این انتخابات دموکراتیک ترین قانون انتخاباتی تصویب شد و آزادترین و جامع ترین راهکار برای گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی در نظر گرفته شد. علاوه بر آن، تنها به آرایی اعتبار داده شد که ثبت دستگاه بیومتریک شده باشد و آرای بدون بیومتریک جزء آرای باطل محاسبه گردید.
عملکرد کمیسیون انتخابات نیز در جریان برگزاری انتخابات مثبت بوده و همه تیم های انتخاباتی و ناظران ملی و بین المللی از کارکرد کمیسیون انتخابات اظهار رضایت می کردند. روند شمارش آرا نیز با همه جو سازی ها و کارشکنی هایی که صورت می گرفت، شفاف و قناعت بخش بود؛ اما طرح خواست های غیر قانونی برخی تیم های انتخاباتی و بهانه گیری های بی مورد آنها در نحوه بازشماری آرا، روند عادی بازشماری و تصفیه آرای سیاه از سفید را مختل و این پروسه را با تأخیر بیش از حد مواجه کرد.
البته در افغانستان با توجه به چالش های فراوانی که همه روزه ممکن است در مسیر یک روند سیاسی قرار گیرد، تأخیر یک یا چند روزه قابل پذیرش بوده و هیچ فردی به آن اعتراض نخواهد کرد. اما وقتی یک پروسه ملی و مهم با تأخیر ناموجه روبرو می شود، دیگر پذیرش آن از سوی شهروندان دشوار می شود.
مطابق تقویم انتخاباتی تاریخ 27 میزان برای اعلام نتایج ابتدایی آرا تعیین شده بود؛ اما کمیسیون به دلایلی اعلام کرد که در این تاریخ نمی تواند نتایج ابتدایی را اعلام کند. چند روز بعد تاریخ 23 عقرب (نزدیک یکماه بعد) را برای اعلام نتایج تعیین کرد؛ اما این تاریخ هم سپری شد و کمیسیون باردیگر از تأخیر در اعلام نتایج آرا خبر داد. اکنون به نظر می رسد کار کمیسیون انتخابات به مراتب مشکل تر و دشوارتر شده است که حتا نتوانسته تاریخی را برای اعلام نتایج ابتدایی و نهایی آرا مشخص سازد.
نقص در کار کمیسیون از زمانی شروع شد که این کمیسیون بیش از حد به مشکل تراشی ها و بهانه جویی های برخی از تیم های انتخاباتی توجه کرد. در نتیجه از عمل مطابق قانون، طرزالعمل ها و پلان های از پیش تعیین شده بازماند و برای تیم های انتخاباتی که آرای لازم را به دست نیاورده اند، نیز فرصت و جرأت داد تا بیشتر در برابر کار کمیسیون مانع ایجاد کرده و عملکردهای قانونی آن را به چالش بکشند.
مسؤلان کمیسیون با درنظر داشت برخی از ملاحظات سعی کردند با تفاهم با تیم های انتخاباتی کارهای شان به پیش ببرند؛ در حالی که این تیم ها از اساس در پی کارشکنی و ایجاد موانع در مسیر انتخابات بودند. گرفتاری مسؤلان کمیسیون در تارهای عنکبوتی خواست ها و بهانه جویی های تیم های انتخاباتی، بدون شک این کمیسیون را از کارکرد اصلیاش باز می دارد و به مسایل حاشیهای و انحرافی مصروف می سازد. کمیسیون زمانی می تواند به وظیفه خود عمل کند که خود را از تنگناها و دشواری های ساخته و پرداخته شده توسط تیم های انتخاباتی عبور دهد و مطابق قانون و طرزالعمل های موجود، وظایف قانونی و ملیاش را انجام دهد. این که تیم های انتخاباتی نتایج اعلامی را می پذیرند یا نه؛ مربوط خودشان است و کمیسیون در این زمینه مسؤلیت ندارد. اکنون که کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته است بازشماری آرا را آغاز کند، یک خبر خوب برای مردم افغانستان است. امیدواریم که این بار هم کمیسیون و هم تیم های انتخاباتی به درد و رنج توده های مظلوم توجه کرده و بیشتر از این افغانستان را به بحران نکشانند.

دیدگاه شما