صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صلح و امنیت در گرداب انتخابات

-

اغلب مردم افغانستان منتظر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات اند. حتا شهروندانی که به تیم های معترض رأی داده اند، معتقداند که باید کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کند؛ وگرنه کشور به سوی بحران پیش خواهد رفت.
مردم از کارشکنی و مانع تراشی دسته های انتخاباتی در مسیر بازشماری آرا خسته شده اند و آن را به نفع صلح و ثبات افغانستان نمی دانند. بسیاری از هواداران تیم های معترض می گویند که ما براساس تشخیص و احساس وظیفه به تیم های مورد نظر خود رأی دادیم، اما حالا انتظار نداریم که این تیم ها با سؤ استفاده از حمایت برخی شهروندان در مسیر یک پروسه کلان ملی مانع ایجاد کنند و آن را به گروگان بگیرند.
در هفته گذشته رهبران تیم ثبات و همگرایی در اعتراض به بازشماری آرا، تظاهراتی را در شهرهای مختلف کشور به راه انداختند. در حالی که روند بازشماری آرا در هفت ولایت متوقف گردیده و این مسأله سبب شده، تاریخ اعلام نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر بیفتد، دیروز دور جدید مذاکرات صلح میان هیأت امریکا و طالبان در قطر آغاز شد. امریکا در ماه اکتوبر سال گذشته نخستین نشست خود را با طالبان در قطر شروع کرد و تا سه و نیم ماه قبل دو طرف مؤفق شدند، پیش نویس یک موافقتنامه را تهیه کنند. متن این موافقتنامه پس از بررسی های تخنیکی به امریکا برده شد تا به امضای رییس جمهور امریکا برسد؛ اما رییس جمهور امریکا به صورت ناگهانی از امضای توافقنامه خود داری و گفتگوها با هیأت طالبان را متوقف کرد.
اکنون باردگر تلاش ها در مورد آغاز مذاکرات صلح جریان دارد. ولی این بار روند مذاکرات متفاوتتر از گذشته خواهد بود. در دور جدید مذاکرات، حکومت افغانستان در حاشیه قرار نمی گیرد و روند گفتگوهای صلح با مالکیت و رهبری خود افغان ها دنبال خواهد شد. شکست نه دور مذاکره فشرده و دشوار با طالبان نیز نشان داد که در پروسهای که نقش و حضور حکومت و مردم افغانستان ضعیف باشد، پیامدی جز شکست نخواهد داشت.
در حال حاضر عرصه برای نقش آفرینی حکومت افغانستان در پروسه های مهم ملی و بخصوص مذاکرات صلح آماده شده است و جامعه جهانی و سازمان ملل متحد نیز پذیرفته اند که صلح بدون همکاری حکومت و در نظرداشت خواست مردم افغانستان ممکن نیست و باید نقش حکومت و مردم افغانستان در نظر گرفته شود.
ما زمانی می توانیم به صلح با عزت دست پیدا کنیم و از منافع مردم افغانستان دفاع کنیم که از تنگناهای به وجود آمده در روند انتخابات مؤفقانه عبور نماییم. انتخابات و صلح دو پدیده سیاسی و ملی است که مؤفقیت یکی از آنها بستگی کامل به مؤفقیت دیگری دارد. چنانچه در فرایند هر یک از این دو پدیده مانع و اشکال به وجود بیاید؛ دیگری نیز به نتیجه دلخواه نمی رسد. صلح در غیبت یک حکومت مشروع ، مقتدر و قانونی به سرانجام مطلوب نمی رسد. گروه ها و احزاب ضعیف قومی که بیشتر به منافع شخصی و خانوادگیشان می اندیشند تا به منافع ملی، هرگز پروسه دشوار و پیچیده صلح را به پیش برده نمی توانند. این احزاب با توجه به ساختار و کارکردهای سیاسی شان قادر نیستند از مردم نمایندگی کنند و یا از خواست و منافع آنها دفاع کنند.
حکومت مقتدر و مشروع  زمانی به وجود می آید که پروسه انتخابات به سرانجام برسد و کمیسیون بتواند بدون جنجال و نزاع، نتیجه نهایی انتخابات را اعلام کند. اکنون که انتخابات با چالش مواجه شده و روند بازشماری آرا متوقف گردیده است، بیم آن می رود که این نزاع و کشمکش های سیاسی، باردگر پروسه صلح را متأثر ساخته و آن را از مسیر اصلیاش منحرف سازد.
اگر سیاستمداران ما توانستند از پیچ و خم انتخابات عبور نمایند و به قانون و نتایجی که از سوی کمیسیون های انتخاباتی اعلام می شوند، احترام بگذارند و منافع ملی را بر منافع شخصی شان ترجیح دهند و از یک حکومت مرکزی و قانونی حمایت کنند؛ در آن صورت ما امیدواریم که در پروسه صلح نیز مردم افغانستان نقش و تأثیرگذاری خود را داشته باشند؛ ولی اگر این انتخابات مانند انتخابات 2014 به جنجال و نزاع دوامدار سیاسی بینجامد، این یک هشدار جدی برای مردم افغانستان است که در این صورت هم نظام و حکومت با ثبات نسبی را از دست بدهند و هم سرنخ مذاکرات صلح به دست دیگران بیفتد. دراین صورت دیگران به راحتی این پروسه را در جهت مخالف منافع مردم هدایت می دهند.
بنابراین آینده انتخابات، امنیت، صلح و ثبات در کشور به تدبیر و فراست رهبران، سیاستمداران و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بستگی دارد. امروز مردم افغانستان شاهد میزان تدبیر، دوراندیشی و تعهد به منافع ملی رهبران و سیاستمداران خود در کمیسیون انتخابات خواهند بود. خردمندی و فرزانگی رهبران سیاسی، امروز در جلسه کمیسیون انتخابات محک می خورد.

دیدگاه شما