صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تدبیر تیم های انتخاباتی امروز محک خورد

-

تلاش کمیسیون مستقل انتخابات برای قانع ساختن تیم های معترض بازهم بدون نتیجه پایان یافت. از تاریخ 27 میزان که قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات اعلام شود تا امروز، اشکال تراشی ها از سوی برخی تیم های انتخاباتی شروع شده و ادامه دارد. این تیم ها در هفت ولایت مانع بازشماری آرا از سوی کمیسیون انتخابات شده اند. اکنون اعلام نتایج ابتدایی آرای انتخاباتی به دلیل همین اعتراض ها معطل مانده است.
اگر بحث قانون و تمکین و احترام به تصمیمات نهادهای معتبر قانونی و انتخاباتی است که مسأله روشن است. کمیسیون انتخابات تا هنوز عملکرد قابل قبول داشته و همگان از کارکرد آن راضی بوده اند و هیچ عملی که بیانگر قانون شکنی و حمایت از یک تیم انتخاباتی داشته باشد، از آن سر نزده است. حال همین کمیسیون، بازشماری آرا را به عنوان بخشی از پروسه شمارش آرا و نیز ایجاد شفافیت بیشتر در آرای انتخاباتی روی دست گرفته است. اگر قانون و انصاف معیار عمل و تصمیم تیم های انتخاباتی باشد، باید همه به کمیسیون اعتماد داشته باشیم و اجازه دهیم که کمیسیون کارهای خود را مطابق قانون و طرزالعمل های انتخاباتی به پیش ببرند. تیم های انتخاباتی و ناظران داخلی و بین المللی حق دارند از تمام مراحل انتخابات نظارت کنند و نظریات شان را با رسانه ها شریک سازند. تیم های انتخاباتی در عین حالی که می توانند در جریان نظارت بر عملکرد کمیسیون انتخابات، اعتراض ها و انتقادهای شان را مطرح کنند، می توانند شکایت های شان را به مرجع رسمی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نیز در میان بگذارند و خواهان رسیدگی به خواست ها و شکایت های شان شوند. اما این که در آغاز روند به مشکل تراشی بپردازیم و بر سر راه کمیسیون مانع ایجاد کنیم، نه با قانون سازگاری دارد و نه با منطق سیاسی.
همه می دانند که جنجال انتخابات نه بر سر تقلب و نه بر سر قانون است؛ بلکه مسأله محوری در تمام جنجال ها و کشمکش ها، امتیازات سیاسی و پولی است که متأسفانه در حال حاضر در افغانستان به یک فرهنگ بدل شده است.
امروز انتخابات برای افغانستان و مردم آن یک ضرورت حیاتی است. بدون انتخابات هم پایه های نظام متزلزل می شود وهم میدان گفتگوهای صلح به مخالفان واگذار شده و جای مردم و حکومت افغانستان در آن خالی می ماند. از اینرو پاسداری از سلامت انتخابات و جلوگیری از مانع تراشی های فراقانونی، نه تنها وظیفه و حق کمیسیون انتخابات که وظیفه و مسؤلیت تمام مردم افغانستان است.
ما بیش از چهل سال جنگ و ناامنی را سپری کرده ایم. ما نزدیک به دوقرن حکومت های استبدادی و توتالیتر را تجربه کرده ایم . مردم افغانستان دیگر هم از حاکمیت های ظالمانه و استبدادی به فغان آمده اند و هم از جنگ، ناامنی و برادر کشی خسته شده اند. روزنهای که از سال 2001 به این طرف به روی مردم گشوده شده است، نباید دوباره به روی مردم بسته شود. چیزی که می تواند آینده این کشور و مردم را به سمت آرامش و صلح و آزادی و برابری رهنمون سازد، قوانین و ارزش هایی اند که در دوره جدید سیاسی مورد قبول و پذیرش شهروندان کشور قرار گرفته اند.
طرح های فراقانونی و هوایی که پایه های نظام سیاسی را متزلزل سازند و یا ارزش های دموکراتیک را کمرنگ جلوه دهند، برای مردم افغانستان قابل قبول نخواهند بود. مردم به این آگاهی رسیده اند که بفهمند، فاصله گرفتن از ارزش های دموکراسی، برگشت به همان نقطه سیاه و دهشتناکی است که سبب عقب ماندگی و تباهی کشور و مردم افغانستان گردیده است.
ترغیب و تشویق مردم به حکومت های مؤقت و سرپرست و یا تشکیل اداره مصالحه و غیره نه با خواست همگانی همخوانی دارد و نه دلیل و توجیه قانونی.
با توجه به دخالت ها و منفعت طلبی های برخی همسایه های افغانستان، بعید نیست که جنجال های انتخاباتی به اشاره و توصیه بعضی از کشورهای خارجی و یا سازمان های استخباراتی باشد. برخی کشورها منافع شان را در امنیت و ثبات افغانستان تعریف نمی کنند، بلکه هرج و مرج و تشکیل یک حکومت بی پایه و اساس، از خواست هایی است که آن ها در افغانستان تعقیب می کنند.
بی نتیجه ماندن جلسه امروز کمیسیون با تیم های انتخاباتی نشان داد که این تیم ها به بن بست کشانیدن انتخابات را به عنوان یک تاکتیک سیاسی برای به چالش کشانیدن انتخابات برگزیده اند. تاکتیکی که در راستای دسترسی آنها به منفعت های شخصی و تیمی اتخاذ می شود. از اینرو این تیم ها از هر ابزاری برای کارشکنی استفاده می کنند و هرگز در صدد تعامل و مدارای سیاسی نیستند.
در این شرایط وظیفه کمیسیون انتخابات اقتضا می کند تا در صورت شمارش آرای هفت ولایت دیگر، نتایج ابتدایی را اعلام کند، اما اگر توانایی بازشماری آرای باقی مانده را نداشت؛ باید نتایج قسمی آرا را اعلام کنند.

دیدگاه شما